žaluzie, rolety, okno

Jak, čím a proč zatemnit okna v létě i v zimě

Partneři sekce:

Jak vybrat vhodný typ stínění, který naplní všechny potřeby a očekávání investora? A jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy venkovního stínění? Pokud volba nepadne na přirozené stínění stromy, pak zbývají už jen dvě možnosti.

Venkovní žaluzie i rolety, přestože se v mnoha ohledech výrazně liší, mají několik společných vlastností: efektivita odrazu slunečních paprsků je stejná, oba výrobky jsou nejčastěji hliníkové (tedy je možné počítat se stejným vyhřátím lamel v horkých dnech) a s motorovým pohonem mají delší životnost.

Rolety i žaluzie rovněž vytvářejí vzduchovou mezeru nad oknem, což představuje další tepelný odpor, který v létě snižuje přehřívání interiéru a v noci či v zimě zase snižuje tepelné ztráty. Instalace rolet a žaluzií rovněž prodlužuje životnost oken, jelikož se používáním zabraňuje přímému vlivu klimatických podmínek na okenní výplň.

Rozhodující jsou proto vlastnosti, které mají žaluzie a rolety rozdílné.

Vnější žaluzie

Vnější žaluzie se zpravidla vyrábějí z hliníku, je ovšem možné narazit i na varianty z jiných materiálů, například ze dřeva. Dle výrobku žaluzie představují tepelný odpor v hodnotě 30 až 50 % tepelného odporu okna.

Největším plusem žaluzií je jejich variabilita v regulaci světla propouštěného do interiéru – lamely lze natočit do prakticky libovolné pozice, což nabízí nekonečné možnosti nastavení a intenzity propouštěného světla. Na rozdíl od rolet ovšem neumožňují 100procentní zatemnění místnosti, přestože některé varianty provedení lamel se tomu mohou blížit.

Při výběru žaluzií je třeba brát v úvahu počasí dané lokality – silné a časté větry by mohly spuštěné žaluzie snadno poškodit, je proto vhodné žaluzie před nepříznivým počasím chránit vytažením, případně zvážit instalaci senzoru větru.

Výhody venkovních žaluzií Nevýhody venkovních žaluzií
+ lamely umožňují regulaci světla v místnosti

+ žaluzie umožňují větrání v jakékoli poloze

+ skvěle zadržují teplo v interiéru

+ skvěle zabraňují vstupu tepla do interiéru

+ široké designové možnosti

+ dva druhy vedení lamel

– neposkytují 100% zatemnění

– při nepříznivém počasí je nutno rolety vytáhnout

– v tuhých zimách mohou žaluzie zamrzat a ve větru jsou hlučné

– přiznaný či dodatečně montovaný krycí plech zabere více místa než roletový box

– náročnější na údržbu

 

Venkovní rolety

Předokenní rolety se skládají z roletového pancíře, který je tvořen do sebe navzájem zamčenými hliníkovými lamelami. Patrně největšími plusy těchto rolet jsou snížení hluku pronikajícího do interiéru z exteriéru o 7 až 16 dB a snížení tepelných úniků (zejména v případě lamel plněných PUR pěnou) až o 40 %.

Nezanedbatelný je i zvýšený pocit bezpečí – rolety sice nejsou primárně vyrobené jako bezpečnostní (lze ovšem sehnat rolety s příslušnou atestací), při snaze o vniknutí do objektu rolety ovšem způsobí značný hluk. Pro potenciální zloděje je proto jednoznačně snazší proniknout do objektu, který venkovním stíněním nedisponuje.

Roletu lze zpravidla zastavit v jakékoli pozici, čímž lze světlo prostupující do místnosti regulovat; tato variabilia ovšem nedosahuje možností, které nabízejí již zmíněné žaluzie.

Výhody venkovních rolet Nevýhody venkovních rolet
+ menší hlučnost při větru, netřeba vytahovat při nepříznivém počasí

+ umožňují 100% zastínění

+ vzhled pancíře zvyšuje pocit zabezpečení domu

+ snižují hluk z exteriéru

+ skvěle zadržují teplo v interiéru

+ skvěle zabraňují vstupu tepla do interiéru

+ roletový box zabere méně místa než krycí plech žaluzie při dodatečné instalaci

– menší variabilita regulace světla

– jsou hlučnější při vytahování/stahování

– lamelu lze vést pouze ve vodicích lištách

– méně designových možností

– celopancéřový vzhled nevyhovuje každému

– časté kompletní zatemňování nesvědčí pokojovým rostlinám

 

Bonus: screenové exteriérové rolety

Screenové rolety se skládají z tkaniny, která je lehká, prodyšná, ale zároveň odráží sluneční paprsky. Při pohledu z interiéru je průhledná, opačně ovšem nikoli, což zajišťuje zvýšený pocit soukromí. Dle dostupných informací screen dokáže odstínit až 95 % sluneční energie a škodlivého UV záření, aniž by výrazně snížil obytný komfort, a výsledné zastínění místnosti se dá porovnat s oběma výše zmíněnými možnostmi.

Výhody screenů Nevýhody screenů
+ viditelnost a kontakt s okolím venku za roletou

+ dostatek denního světla skrz tkaninu

+ menší hmotnost a nábal

+ funkce sítí proti hmyzu

– vyšší náchylnost k poškození

– menší pocit soukromí než u předchozích řešení

– textilie

– nižší účinnost při průniku tepla do interiéru a z interiéru

TEXT: Redakce