Obrázek24

SWISSPACER AIR – malá součástka, velký efekt

Budovy s prosklenými fasádami a velkými okny přitahují pozornost. Velké formáty jsou atraktivní díky svým velkým proskleným plochám, které tím umožnují uživatelům nerušený výhled do okolí. Má to pro uživatele budov mnoho výhod, ale – jako všechno – má to i svá rizika. Jedním z nich je i ohýbaní skel v důsledku tlaku a teplot. U velkých formátů, ale v důsledku tlaku a změn teplot, může docházek k ohýbání skel dovnitř nebo vyboulení směrem ven.

SWISSPACER AIR je inovativní složka zajišťující vyrovnávání tlaku při dvojitém a trojitém zasklení během sezónních změn klimatu. Když se v zimním období ochladí, zabraňuje sezónnímu ohýbání skel, ke kterému dochází v důsledku toho, že se vzduch smršťuje v oblasti mezi tabulemi.

Kromě teplotních změn, které mají vliv na ohýbání skel, může k tomuto jevu docházet i v důsledku změn nadmořské výšky. Při přepravě běžného izolačního skla přes oblasti s obrovskými rozdíly v nadmořské výšce, například horskými průsmyky, tunely nebo během letecké nákladní dopravy, nedochází k vyrovnání tlaku mezi tabulemi izolačního skla a vnější atmosférou, což vede ke značnému napětí na okrajích skla a uvnitř samotného skla.

V důsledku tohoto pnutí by mohlo dojít k poškození tmelu na okraji skla – nebo dokonce k prasknutí tabule. K těmto situacím může docházet i v budovách s výškovými rozdíly 300 metrů mezi horním a spodním patrem. Se SWISSPACER Air toto všechno už není problém.

Obrázek17

Proč tomu tak je? Distanční rámeček je spojujícím prvkem mezi jednotlivými tabulemi izolačního skla. Ve dvojitém zasklení udržuje skleněné tabule v určité vzdálenosti od sebe, čímž definuje vzdálenost skleněných tabulí v rámci izolačního skla. Zároveň umožnuje, aby k těmto pnutím v důsledku teploty a tlaku nedocházelo.

Tento distanční rámeček patří do skupiny teplých rámečků. Teplé rámečky SWISSPACER jsou vyrobeny z kompozitního plastového materiálu. Jelikož nejsou z kovu, tak nedochází k tepelným ztrátám na okrajích skleněných tabulí jako u rámečku z hliníku nebo oceli.

Zabraňuje tvorbě kondenzace a tím vzniku nežádoucích plísní. Teplý rámeček sám o sobě napomáhá lepší energetické bilanci a lepšímu vnitřnímu prostředí v budovách. Rámeček v kombinaci s vhodnou volbou skladby izolačního skla může uživatelům ušetřit nemalé peníze na vytápění či klimatizaci.

shutterstock 535631911

Společnost SWISSPACER patří do rodiny SAINT-GOBAIN, jež se dlouhodobě zabývá výrobou a vývojem materiálu a řešení pro stavebnictví. V Česku a na Slovenku působí i další divize, jako je WEBER, ISOVER, RIGIPS či divize skla GLASSOLUTIONS. Dlouhodobým posláním Saint-Gobain je přispívat k udržitelnému bydlení, a tím k lepšímu životu lidí.

Glassolutions je jednou z divizí skla, které má v Saint-Gobain více než 350letou historií. Sklo je v Saint Gobain zařazeno k inovativním materiálům. Díky tradici, kompetenci a neustálým inovacím v  Glassolutions nabízíme produkty a řešení, které reflektují i ty nejnáročnější potřeby a požadavky architektů a investorů.

Pevné místo při výrobě izolačních skel mají teplé rámečky SWISSPACER, které jsou dodávány na českém a slovenském trhu již mnoho let. SWISSPACER AIR je speciálním řešením, které si našlo své pevné místo ve významných projektech a stavbách u nás i ve světě.

ZDROJ: PR článek společnosti Saint-Gobain Construction Products, divize Glassolutions