Opláštění střešního okna (technologický postup)

Partneři sekce:

Správné opláštění střešního okna je klíčovým aspektem při eliminaci tepelných mostů.

Info o materiálu

Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ‘Air® je sádrokartonová deska dle ČSN EN 520 typu DF s kontrolovanou objemovou hmotností a speciálně upraveným jádrem určená do konstrukcí se zvýšeným požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost.

Co budete potřebovat:

 • Sádrokartonové desky Rigips (pro lepší akustické vlastnosti volíme Modrou akustickou s technologií Activ‘Air®)
 • Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ‘Air®; rozměr 2 000 x 1 250 mm nebo 2 750 x 1 250 mm, tloušťka 12,5 mm
 • Modrá akustická protipožární impregnovaná deska MAI (DFH2) Activ‘Air®; rozměr 2 000 x 1 250 mm, tloušťka 12,5 mm
 • Kovové tenkostěnné profily R-CD profily a R-UD profily
 • Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI; rozměr 1 200 x 9 500–2 300 mm, tloušťka 50–220 mm od 82 Kč/m2 bez DPH
 • parozábrana Isover VARIO® KM DUPLEX UV; rozměr 20 000 nebo 40 000 x 1 500 mm, d.lka; role 30 či 60 bm 1 950/3 900 Kč za roli bez DPH
 • lepicí páska k lepení detailů styku
 • parobrzdy a dřevěné konstrukce Isover Vario® MultiTape SL; šířka 60 mm, role 25 bm 32 Kč/bm bez DPH
 • lepicí páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy Isover VARIO® KB1; šířka 60 mm, role 40 bm 20 Kč/bm bez DPH
 • spárovací tmel např. Rifino Top
 • Nářadí; krokvové závěsy (zaoblené); vruty do svislých závěsů typu FN; šrouby do plechy LB; aku-vrtací; šroubovák; pravítko; úhelník; vodováha; řezací nůž; špachtle; páska Habito® Flex

K opláštění vždy přistupujeme až po osazení okenní výplně. Speciální pozornost si zaslouží napojení jednotlivých dílů parozábrany. Při opláštění střešního okna je třeba dodržet svislý parapet se zalomením a vodorovné nadpraží se zalomením.

Důvodem zalomení je vytvoření prostoru pro tepelnou izolaci, čímž dojde k omezení tepelných mostů. Svislý parapet a vodorovné nadpraží podporuje proudění vzduchu okolo skel, a tím odvětrání případné zkondenzované vlhkosti. Proudění vzduchu okolo skel ještě více podpoříme umístěním topného tělesa pod oknem. Svislý parapet a vodorovné nadpraží navíc zajistí optimální osvětlení interiéru.

Provedení opláštění

Samotné opláštění střešního okna se provádí až po jeho osazení. Zvláštní důraz při opláštění střešního okna klademe na provedení tepelné izolace kolem celého obvodu okna. Napojení parozábrany na rám okna a spojení jednotlivých dílů parozábrany v oblasti okna se zajišťuje k tomu určenými systémovými páskami či tmely výrobců parozábrany.

Tloušťka a typ desek, kterými je provedeno opláštění okna, musí odpovídat opláštění celého podkroví, zejména v případě požadavku na požární odolnost konstrukce podkroví. K napojení desky na rám okna výrobci střešních oken obvykle připravují drážku v rámu.

Deska je částečně zalomena (lícový karton naříznut, deska nalomena) a do drážky v rámu okna vsazena na sucho. Opláštění šikmých ploch podkroví v okolí okna musí být rozvrženo tak, aby spáry desek byly ve vzdálenosti min. 150 mm od rohu okna. Není přípustné, aby spára vybíhala přímo z rohu okna.

Pracovní postup

Začneme připevněním krokvových závěsů do dřevěných krokví vruty typu FN. Následně přikročíme k vytvoření výměny profilů. Z R-UD profilu pomocí prostřihu vytvoříme při spodní a vrchní hraně ohnutí do tvaru L. Tuto výměnu z R-UD profilu nasuneme mezi spodní a vrchní R-CD profil.

Profily spojíme samovrtnými šrouby. Následně vytvoříme pomocnou konstrukci a tu vyplníme po celém obvodu střešního okna minerální izolací. V oblasti střešního okna prořízneme parozábranu.

Parozábranu zajistíme systémovou páskou. Následně můžeme namontovat sádrokartonovou desku. Tu vsuneme do rámu nasucho a dočasně připevníme vruty. Z rubové strany desky vruty připevníme i R-UD profily. Parapet namontujeme shodným způsobem jako nadpraží okna.

Zalomení provedeme naříznutím lícového kartonu a připevníme vruty. Lom desky tmelíme sádrovým tmelem. K ochraně exponovaných hran opláštění okolo střešního okna použijeme pásky Habito®Flex, které chrání veškeré rohy před poškozením a kouty před praskáním.

01 | Příprava

Krokvové závěsy připevníme do dřevěných krokví vruty typu FN.

01 | Příprava Krokvové závěsy připevníme do dřevěných krokví vruty typu FN.
01 | Příprava

02 | Výměna z R-UD profilu

Z R-UD profilu pomocí prostřihu vytvoříme při spodní a vrchní hraně ohnutí do tvaru L. Tzv. výměnu z R-UD profilu nasuneme mezi spodní a vrchní R-CD profil.

02 | Výměna z R-UD profilu Z R-UD profilu pomocí prostřihu vytvoříme při spodní a vrchní hraně ohnutí do tvaru L. Tzv. výměnu z R-UD profilu nasuneme mezi spodní a vrchní R-CD profil.
02 | Výměna z R-UD profilu

03 | Montáž podkonstrukce

R-UD a R-CD profily spojíme samovrtnými šrouby typu LB.

03 | Montáž podkonstrukce R-UD a R-CD profily spojíme samovrtnými šrouby typu LB.
03 | Montáž podkonstrukce |

04 | Pomocná konstrukce

Vytvoříme pomocnou konstrukci z R-UD profilů včetně osazení R-CD profilů (zajištěny dvěma šrouby LB).

04 | Pomocná konstrukce Vytvoříme pomocnou konstrukci z R-UD profilů včetně osazení R-CD profilů (zajištěny dvěma šrouby LB).
04 | Pomocná konstrukce

05 | Vložení izolace

Minerální izolací, např. Isover UNIROL PROFI, vyplníme konstrukci kolem celého obvodu střešního okna.

 

05 | Vložení izolace Minerální izolací, např. Isover UNIROL PROFI, vyplníme konstrukci kolem celého obvodu střešního okna.
05 | Vložení izolace |

06 | Aplikace parozábrany

V oblasti střešního okna parozábranu prořízneme ve tvaru písmene „I“. Spojení jednotlivých dílů parozábrany zajišťují systémové pásky výrobců parozábran.

06 | Aplikace parozábrany V oblasti střešního okna parozábranu prořízneme ve tvaru písmene „I“. Spojení jednotlivých dílů parozábrany zajišťují systémové pásky výrobců parozábran.
06 | Aplikace parozábrany |

07 | Rozměření nadpraží a parapetu

Měříme pomocí úhelníku a vodováhy. Sádrokartonovou desku Rigips do drážky rámu vsazujeme nasucho a dočasně připevníme vruty TN 25 mm.

07 | Rozměření nadpraží a parapetu Měříme pomocí úhelníku a vodováhy. Sádrokartonovou desku Rigips do drážky rámu vsazujeme nasucho a dočasně připevníme vruty TN 25 mm.
07 | Rozměření nadpraží a parapetu |

08 | Osazení R-UD profily

R-UD profily připevníme z rubové strany desky dvěma vruty typu TN 25 mm.

08 | Osazení R-UD profily R-UD profily připevníme z rubové strany desky dvěma vruty typu TN 25 mm.
08 | Osazení R-UD profily |

09 | Parapet

Pro parapet platí stejné zásady jako pro montáž podkonstrukce nadpraží.

09 | Parapet Pro parapet platí stejné zásady jako pro montáž podkonstrukce nadpraží.
09 | Parapet |

10 | Zalomení nadpraží a parapetu

Zalomení provedeme naříznutím lícového kartonu a připevníme vruty typu TN 25. Lom desky tmelíme sádrovým tmelem Rifino Top a rohy a kouty opatříme ochrannou páskou Habito® Flex.

10 | Zalomení nadpraží a parapetu Zalomení provedeme naříznutím lícového kartonu a připevníme vruty typu TN 25. Lom desky tmelíme sádrovým tmelem Rifino Top a rohy a kouty opatříme ochrannou páskou Habito® Flex.
10 | Zalomení nadpraží a parapetu |

TIP

K ochraně rohů před jejich otlučením doporučujeme použít výztužnou pásku Habito® Flex. Hodí se na všechny typy úhlů, je tedy ideální do podkroví. Kromě toho slouží k vyztužení koutů, a zabraňuje tak vzniku prasklin. Aplikuje se do sádrového tmelu Rifino Top či pastovéhoProMix Mega.

TEXT + FOTO: Rigips

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.