Oprava poškozeného zateplení (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Opravu mechanického lokálního poškození vnějšího tepelněizolačního kontaktního systému (ETICS) je třeba provést co nejdříve po poškození, aby nevzniklo druhotné poškození vlhkostí, která může pronikat narušenou povrchovou úpravou do tepelněizolačního systému.

Informace o materiálu

» Lepicí a armovací stěrka na cementové bázi pro lepení a armování tepelněizolačních desek z expandovaného polystyrenu (bílý a šedý), extrudovaného polystyrenu a minerální vlny; mrazuvzdorná, do exteriéru i interiéru; vhodná i do oblasti soklů.
» Penetrace s granulátem – kontaktní můstek pod tenkovrstvé omítky; modifikovaná disperze s křemičitým pískem; vhodná na tepelněizolační systémy; difuzní, odolná proti alkáliím, vysoká pevnost spoje.

Co budete potřebovat

  • Lepicí a armovací stěrka: PCI Multicret® Super, spotřeba: přibližně 1,3 kg suché směsi / m2, (na 1 mm tloušťky vrstvy), papírový pytel
  • Penetrace s granulátem: PCI Multigrund® PGU, spotřeba: přibližně 0,22 kg / m2 (na jeden nátěr), plastové vědro 1, 5 a 20 kg
  • PUR pěna
  • Nářadí a pomůcky: ostrý nůž, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické míchadlo, spirálový nástavec, zubové ocelové hladítko, štětka nebo pěnový váleček.

Postup opravy

Na místě mechanického poškození tepelněizolačního systému se ostrým nástrojem vyřízne kolem poškození pravidelný výřez přes celou tloušťku tepelné izolace až na podklad. V okolí, přibližně 100 mm od obvodu výřezu, se opatrně odstraní povrchová úprava až na výztužnou mřížku.

Výztužná mřížka se nařízne po úhlopříčce a opatrně se odstraní zbytky stěrky tak, aby výztužná mřížka zůstala neporušená. Do připraveného otvoru se vlepí tepelná izolace stejného typu a tloušťky použité v ETICS, upravená do požadovaného tvaru tak, aby přesně lícovala s otvorem.

Případné spáry se vyplní výřezy z tepelné izolace. Spáry v tepelné izolaci do šířky 4 mm se vyplní PUR pěnou. Pod původní výztužnou mřížku se nanese zubovým hladítkem lepicí a armovací stěrka v dostatečné vrstvě.

Lepicí armovací stěrka se připraví smícháním suché směsi s vodou (5,5 až 6 l / 25 kg pytel) nízkootáčkovým elektrickým míchadlem (max. 500 ot./min.) se spirálovým nástavcem. Míchá se, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Směs se nechá nejméně 3 minuty odstát na aktivaci příslušných látek a před následným zpracováním se ještě jednou důkladně promíchá.

Na vyrovnanou plochu tepelné izolace se vloží do vrstvy lepicí a armovací stěrky výřez výztužné mřížky s přesahem 100 mm přes původní výztužnou mřížku. Stěrka, která prostoupí mezi oky výztužné mřížky, se rozetře tak, aby tkanina byla zcela zakryta, případně se chybějící stěrka doplní.

Na vloženou výztužnou mřížku se aplikuje lepicí a armovací stěrka tak, aby se dodržela rovina s původní vrstvou lepicí a armovací stěrky. Minimální tloušťka výztužné armovací vrstvy je 3 mm. Armovací tkanina musí být uložena ve vrchní třetině armovací vrstvy tak, aby její rastr nebyl prokreslený do povrchu.

Po vyschnutí vrstvy lepicí a armovací stěrky (přibližně 2 dny) se opravená plocha napenetruje. Penetrační nátěr se před nanesením na připravený čistý podklad důkladně promíchá nízkootáčkovým elektrickým míchadlem (max. 500 ot./min.) nebo elektrickou vrtačkou se spirálovým nástavcem.

Během aplikace se ručně promíchává. Nanáší se v rovnoměrné vrstvě štětkou nebo pěnovým válečkem. Po zaschnutí penetračního nátěru (přibližně 12 hod.) se opatrně aplikuje povrchová úprava totožná s původní povrchovou úpravou.

Krok 1: Poškozené místo

Opravu mechanického lokálního poškození vnějšího tepelněizolačního kontaktního systému (ETICS) je třeba provést co nejdříve.

01 Poškozené místo
01 Poškozené místo |

Krok 2: Vyříznutí pravidelného otvoru

Kolem poškození tepelněizolačního systému se ostrým nástrojem vyřízne pravidelný otvor přes celou tloušťku tepelné izolace až na podklad.

02 Vyříznutí pravidelného otvoru
02 Vyříznutí pravidelného otvoru |

Krok 3: Odstranění povrchové úpravy

V okolí, přibližně 100 mm od obvodu výřezu, se opatrně odstraní povrchová úprava až na výztužnou mřížku.

03 Odstranění povrchové úpravy
03 Odstranění povrchové úpravy |

Krok 4: Naříznutí výztužné mřížky

Výztužná mřížka se nařízne po úhlopříčce a opatrně se odstraní zbytky stěrky tak, aby výztužná mřížka zůstala neporušená.

04 Naříznutí výztužné mřížky
04 Naříznutí výztužné mřížky |