00 shutterstock 1685631091

I sklo může pomoci ochránit před hlukem

Prostředí, v němž žijeme, je čím dál tím hlučnější. Ať už je to hluk dopravy, různých výrobních závodů, stavební procesy, nebo bydlíte, případně pracujete v rušnější části města. Dlouhodobý hluk může způsobovat nejen nesoustředěnost, ale i zhoršovat spánek a tím i imunitu. Obtěžování hlukem je dokonce nově zařazeno mezi psychosociální účinky hluku. I okna v tomto mohou pomoci – stačí použít protihluková skla, která jsou ve světě už běžným standardem.

Protihluková skla ochrání před nežádoucím nadměrným hlukem a lze je kombinovat i s jinými vlastnostmi skel, jako jsou například termoizolační vlastnosti, design či nízkoúdržbová skla, nebo protisluneční skla.

Co je potřebné brát do úvahy při výběru skla

Vybrat vhodné sklo na exteriérové nebo i interiérové zasklené plochy není jednoduché. Je nutné vzít do úvahy několik faktorů. Hlavní roli sehrává prostředí, kterému je potřebné skla na budově přizpůsobit. Orientaci v problematice zlepší zodpovězení několika základních otázek:
Jaká je orientace budovy na světové strany? Podle toho se mění i intenzita světla a potřeba protisluneční ochrany i propustnost světla. Jaký je požadavek na součinitele prostupu tepla? Jsou známy požadavky na zvýšenou bezpečnost? Jaké jsou požadavky architektů na míru reflexnosti skel – má mít budova zrcadlící efekt, nebo má být neutrální? A v neposlední řadě jsou samozřejmě důležité akustické požadavky, vyjádřené indexem zvukové neprůzvučnosti.

shutterstock 565051387
Source: Shutterstock
POZOR!
Podcenění návrhu může mít dalekosáhlé následky. Akustický návrh zasklení totiž kromě jiného definuje požadavek na stavební hloubku rámu okna. Pokud se tedy návrh podcení nebo se dělá dodatečně, je možné, že na správné sklo zkrátka „nezůstane dostatek místa“.

Jak zlepšovat akustické vlastnosti skla?

Aby sklo fungovalo jako ochranná bariéra před nežádoucím hlukem, musí mít určité parametry. Nesmí se přitom zapomínat na to, že zvuk se chová jinak než teplo. Zkrátka je to jiný fyzikální jev. Znamená to například, že systém, který dobře tepelně izoluje, nemusí automaticky zaručit i dobrou zvukovou izolaci.

Lepších zvukově izolačních vlastností skla lze dosáhnout několika způsoby:
1. silnější sklo,
2. asymetrická skladba izolačního dvojskla nebo trojskla,
3. vrstvené (jinak známé i jako laminované) sklo s akustickou fólií.

U jednoduchého skla lze neprůzvučnost zlepšit větší tloušťkou skla. Čím silnější sklo, tím více zvuku se od něj odrazí a méně projde. To je však možné použít prakticky jen u interiérového skla, navíc v omezené míře.

01 jednoduche sklo cz
Source: Saint-Gobain Building Glass

U izolačního skla (tedy známého dvojskla či dnes už spíše trojskla) se k prostupu hluku přidává vliv rezonance. Plyn, kterým je izolační sklo plněné, přenáší při některých frekvencích vibrace. Toto je možné zlepšit použitím nestejně silných skel ve skladbě izolačního skla – sice to problém neřeší úplně, ale posouvá je do jiného spektra.

02 izolacne sklo cz
Source: Saint-Gobain Building Glass

Lepším řešením je použití laminovaných skel s akustickou fólií PVB, fólií Stadip Silence, které navíc řeší i problém tzv. kritických frekvencí – např. pro sklo silné 4 mm jsou kritické frekvence v pásmu mezi 2–4 kHz. Akustická fólie se v laminovaném skle nachází mezi jednotlivými skleněnými tabulemi.

03 vrstvene sklo cz
Source: Saint-Gobain Building Glass

Pozor, nezaměňovat s reklamními fóliemi, které se někdy dodatečně lepí na sklo!

Bonus navíc
Izolační skla, pokud mají ve skladbě i vrstvené sklo, mohou sloužit i jako bezpečnostní. Bezpečnostní sklo je sklo, které vás v závislosti na způsobu použití ochrání před vloupáním nebo zabrání zranění osob.

Izolační sklo = multifunkční sklo

Sklo v okně musí podle požadavků stavby plnit více funkcí, než jen řešit běžně vnímaný únik tepla. Kromě průhlednosti, kterou bereme jako samozřejmost, má sklo vliv na celkový design okna. S tím souvisí protisluneční vlastnosti, akustické parametry, ochrana před poraněním osob, ochrana před vloupáním, samočisticí schopnosti apod. Je potřebné vnímat, že sklo není jen komoditou, ale funkčním prvkem okna.

Častý omyl z praxe: trojsklo je akusticky výrazně jiné než dvojsklo

Jedním z častých omylů v praxi je podvědomé připodobňování změn vlastností při odlišných parametrech. Mnoho lidí je přesvedčeno, že mezi akustickými vlastnostmi dvojskla a trojskla je zásadní rozdíl. Jsou přesvědčeni, že díky hmotě je trojsklo akusticky mnohem lepší, jiní zaplňují diskusní fóra zaručenými informacemi, že staré okno s dvojsklem bylo lepší (v tomto případě jde pravděpodobně o negativní vliv montáže nebo sentimentalitu). Pokud se však podíváme na hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw, zjistíme, že při běžných skladbách jsou si dvojsklo a trojsklo dost podobné.

Dvojsklo

Trojsklo

Skladba

Rw

Skladba

Rw

4 – 16 – 4

30 dB

4 – 12 – 4 – 12 – 4

31 dB

6 – 16 – 4

34 dB

6 – 12 – 4 – 12 – 4

36 dB

Častý omyl z praxe: jen dvojsklo vám proti hluku opravdu pomůže

Další běžný omyl se týká skla v interiéru. Častý je požadavek na zhotovení skleněné příčky z dvojskla právě z důvodu obavy z prostupu hluku. Opět, pokud se podíváme na hodnotu Rw, tak lépe vychází použití vrstveného skla s akustickou fólií SGG Stadip Silence.

Skladba (tloušťka)

Rw

SGG Cimaplus 4 – 16 – 4 (24 mm)

30 dB

SGG Stadip Silence ® 66.2 (13 mm)

34 dB

Co hodnotu zvukové neprůzvučnosti RW neovlivňuje a co má opravdu zásadní vliv?

Na hodnotu Rw nemá přímý vliv:
• kalení skla,
• pokovování, tedy druh povlaku,
• druh plynu v izolačním skle (jen částečný vliv).

Tyto úpravy mají však výrazný vliv na jiné vlastnosti, hlavně na tepelně izolační.

Akustické vlastnosti skla můžeme zásadně zlepšit:
• použitím silnějšího skla,
• asymetrickou skladbou izolačního skla,
• použitím vrstveného skla s akustickou fólií STADIP SILENCE.
POZOR!
Nezapomeňte, že zvukově izolační vlastnosti závisí nejen na samotném skle, ale i na rámech a těsnění, hlavně však na kvalitě montáže.

Jak tedy vybrat to správné sklo?

V první řadě je podstatné uvědomit si, jaké funkce má sklo plnit. Hlavně v případě oken se přípravná a návrhová fáze podceňují a očekávání se potom nemusí splnit.

Dobrou pomůckou může být kontrolní seznam sumarizující potřebné vlastnosti a vstupní údaje.

Důležité je položit si ty správné otázky

  • Jsou definované požadavky na akustiku (Rw)?
  • Jak lze řešit požadavek na protisluneční ochranu? Je definovaný požadovaný solární faktor skel (g)? Pokud ne, jsou venkovní žaluzie ovládané automaticky, a tedy budou protisluneční ochranou, nebo o nich nelze uvažovat a je potřebné použít skla s vlastnostmi chránícími před sluncem?
  • Existuje světlotechnický posudek? Je definován požadavek na propustnost světla (TL)?
  • Jaké je očekávání v souvislosti s mírou reflexe (Lre, v %) – více či méně reflexní sklo? Pro běžnou stavbu jsou vhodnější neutrální skla s nízkou reflexí.
  • Jsou definovány požadavky na ochranu před poraněním osob, vloupáním, případně požadavky na funkci zábradlí?
  • Jaký je požadavek na součinitele prostupu tepla skla (Ug), případně celé výplně (Uw)?

Pokud je do přípravy už zapojen někdo z dodavatelů výplní otvorů, resp. oken, bylo by dobré konzultovat a koordinovat s ním náš návrh.

Software jako pomůcka

Kromě správných kontrolních otázek je pro projektanty a architekty určený software na návrh správné skladby zasklení CALUMEN. Výstupem z něj je technický list s definovanými hodnotami prostupu světla, solárního faktoru, součinitele prostupu tepla, uvedená je i třída bezpečnosti, samozřejmě i neprůzvučnost.

V případě zájmu o používání softwaru kontaktujte fasady.cz@saint-gobain.com.

Článek vznikl díky podpoře společnosti Saint-Gobain Building Glass.