Jak zvolit okna a dveře pro svůj dům?
Galerie(18)

Jak zvolit okna a dveře pro svůj dům?

Partneři sekce:

Při rozhodování o volbě otvorových výplní nejprve intuitivně saháme po nám milém materiálu, který zkrášlí dům zvenčí a poskytne žádoucí výhled zevnitř. Ale protože netěsnými výplněmi stavebních otvorů se může ztrácet až 25 % energie, je dobré, aby to byla především okna a dveře s vysokou těsností a tepelně izolačními schopnostmi.

Velikost ztrát energie závisí mimo jiné na rozdílu mezi teplotou uvnitř domu a tou, která je venku. Nejvíce energie ztrácíme v zimě, protože teplotní rozdíl bývá až 35 °C. Na podzim a na jaře v naší oblasti převažují mírné teploty v rozmezí 5 °C až 15 °C. Stojí však za to uvědomit si, že i v tomto období našimi okny utíká teplo. Vhodné dveře a okna však dokáží tepelné ztráty významně omezit.

Jak vybírat

Základní veličinou, zobrazující úroveň ztráty energie prostřednictvím výplní stavebních otvorů po jejich namontování, je součinitel prostupu tepla Uw. Uvádí se v jednotkách W/m2K a určuje tepelnou propustnost celého okna. V praxi platí, že čím je hodnota Uw nižší, tím lépe – více tepla totiž zůstane uvnitř domu. Přípustná hodnota součinitele Uw pro okna a dveře v nízkoenergetických domech je méně než 0,8 W/m2K.

Tip: Výběr, koupě i montáž oken lze provádět i v zimních měsících. Prodejci mají v zimním období výrazné akce a speciální slevy na okna. Namontovat je lze bez problémů během celého roku.

Stará okna mívají hodnoty Uw kolem 5 W/m2K a kvůli netěsnostem i více, tudíž jakékoli nové okno bude bránit úniku tepla relativně dobře. Součinitel se dá vylepšit také osazením starého okna trojsklem. To je ale významně těžší (asi o 10 kg/m2) a profil nemusí být na tuto zátěž vhodný, zejména u oken větších rozměrů.

O tepelně technických vlastnostech okna rozhoduje především zasklení, protože jeho plocha je převažující. Nicméně nelze zapomenout ani na rám okna, i ten hraje svou roli. V případě plastových oken z profilů nabízí výrobci okna se čtyřmi, pěti a dokonce i sedmi komorami. Ne vždy je však počet komor rozhodující, někdy může jít jen o marketingový trik, nejdůležitější je se orientovat podle již zmiňovaného součinitele prostupu tepla celého okna Uw.

Kam s nimi

Při plánování oken, zejména v nízkoenergetických domech je třeba zohlednit také světové strany. Vhodným rozmístěním prosklených ploch lze získávat doplňkové teplo. Okna s velkými rozměry je proto vhodné umístit na jižní straně, protože zde slunce svítí nejvíce. Obavy přitom není třeba mít z nadměrného přehřívání v létě, neboť na trhu je dostatek řešení chránících interiéry proti tomuto jevu. V nabídkách výrobců najdete nejen vnější rolety, ale i různé jiné prvky proti slunci. Pravidlem je, že by v nízkoenergetických domech mělo být 80 % zasklených ploch právě na jižní straně. Nejméně prosluněná je severní strana, proto se zde doporučuje minimalizovat zasklené plochy. Východ a západ pak mají už poměrně malý vliv na energetickou bilanci budovy.

Jak zabudovat

Po volbě oken a dveří je třeba věnovat dostatečnou pozornost i jejich namontování. Aby splňovaly svoji úlohu, musejí být namontovány tzv. teplou metodou, která spočívá ve vhodném utěsnění míst, v nichž se rám dotýká zdi. Tento způsob chrání proti vzniku tepelných mostů, tedy míst, kterými se teplo ztrácí z obydlí. Kromě toho však také chrání proti vlhnutí stěn.

Marie Urbancová