Okna pro pasivní domy II - Kvalita moderních oken
Galerie(6)

Okna pro pasivní domy II – Kvalita moderních oken

Partneři sekce:

Pokud jde o velikost a umístění prosklených ploch vůči světovým stranám, platí, že pro jižní fasádu by prosklení nemělo přesáhnout 40 % její plochy, při překročení tohoto poměru už dochází k přehřívání interiéru. K dostatečnému přirozenému osvětlení prostoru stačí prosklená plocha odpovídající 1/6 až 1/4 podlahové plochy místnosti.

Kvalita oken je vyjádřena především součinitelem prostupu tepla celého okna Uw – jeho hodnota by měla být co nejnižší. Výrobce by měl vždy uvádět Uw, neboť hodnoty pro celé okno bývají horší, než hodnoty skla. Z toho také vyplývá, že lepší celkové hodnoty mají také větší okna, kde je podíl plochy rámu menší. Doporučená maximální hodnota Uw ≤ 1,2 W/m2K, pro pasivní domy pak maximálně Uw ≤ 0,8W/m2K.

Volba materiálu

Volba materiálu obvykle závisí na požadavcích a finančních možnostech investora. Základními materiály pro výrobu oken jsou dřevo, plast a hliník samotný, případně v kombinaci se dřevem či s plastem. Z hlediska funkce i tepelně-izolačních vlastností mají tyto materiály srovnatelné parametry, pokud jde o hliník, okenní profily pouze z hliníku nejsou pro pasivní domy vhodné kvůli jeho vysoké tepelné vodivosti, pro ekologickou výstavbu není vhodný ani pro velkou energetickou náročnost výroby (zanechává silnou ekologickou stopu). V kombinaci s dalšími dvěma materiály je hliník využíván pro ochranu vnějších částí oken před povětrnostními vlivy.

Nové hliníkové opláštění okenních profilů Eforte poskytuje dokonalý vzhled hliníku při zachování všech předností plastového okna. Další výhodou jsou prakticky neomezené barevné varianty, kterými lze hliníkové opláštění opatřit. (Inoutic)

Nové hliníkové opláštění okenních profilů Eforte poskytuje dokonalý vzhled hliníku při zachování všech předností plastového okna. Další výhodou jsou prakticky neomezené barevné varianty, kterými lze hliníkové opláštění opatřit. (Inoutic)

Novinky ve světě oken pro pasivní domy

Moderní rámy mění své proporce tak, aby zvýšily svou tepelnou izolaci, a také solární zisky. Trendem jsou proto rámy nižší a širší, navíc opatřené vnitřním kováním, které umožňuje lepší otevírání okna a současně neprochází rovinou vnitřního těsnění oken, neotlačuje ho. Snižují se tak projevy kondenzace vody ve funkční spáře, současně se prodlužuje životnost oken.

Skryté kování s neviditelnými závěsy s nosností až 160 kg zajišťuje zlepšení neprůvzdušnosti oken PROGRESSION a zlepšuje i jejich vzhled. (Slavona)

Skryté kování s neviditelnými závěsy s nosností až 160 kg zajišťuje zlepšení neprůvzdušnosti oken PROGRESSION a zlepšuje i jejich vzhled. (Slavona)

V konstrukci jsou optimalizovány pozice, materiály a funkcionalita jednotlivých těsnění. Konečnou kvalitu oken ovlivňují nejen parametry prosklení a rámu, ale zásadní měrou také osazení okna do stavebního otvoru. Pokud je rám zasazen do otvoru v úrovni zdiva, dochází ke vzniku tepelného mostu a tedy úniku tepla, důsledkem jsou zvýšené náklady na vytápění, také může docházet ke kondenzaci vody a vzniku plísní kolem oken.

Okno by mělo být osazeno do vrstvy izolace na kompozitní nebo ocelové kotvy, případně do kastlíku z OSB desek. Z vnější strany je pak následně rám překryt tepelnou izolací. Při osazování oken je kromě toho vždy třeba zohlednit i materiál a konstrukci okna.

Text: Dana D. Daňková
Foto: Slavona, Inoutic