Okna pro pasivní domy I. - Parametry
Galerie(6)

Okna pro pasivní domy I. – Parametry

Partneři sekce:

Kvalitní výplně stavebních otvorů výrazným způsobem ovlivňují tepelné úspory a současně i efektivní využívání solárních zisků. Dvojnásob to platí u domů, splňujících pasivní standardy.

Světlo a celkový výhled z interiéru zásadním způsobem ovlivňují atmosféru obytného prostoru, zajištění dostatku světla je proto při návrhu jakéhokoli obytného, veřejného nebo kancelářského prostoru klíčové. Ovšem stavebními otvory také uniká nejvíce tepla a okna tak jsou nejslabším prvkem pláště budovy.
Popis: Bezpečnější a účinnější proti hluku Profily Eforte a Prestige firmy Inoutic umožňují díky inovativní technologii lepení skla realizaci oken až do výšky 2,6 m. Okna jsou stabilní a bezpečnější proti násilnému vniknutí či rozbití zasklení. Okenní profily Eforte lze kombinovat i se zvukově izolačními skly pro hodnoty zvukové izolace až 47 dB (Inoutic)

Bezpečnější a účinnější proti hluku Profily Eforte a Prestige firmy Inoutic umožňují díky inovativní technologii lepení skla realizaci oken až do výšky 2,6 m. Okna jsou stabilní a bezpečnější proti násilnému vniknutí či rozbití zasklení. Okenní profily Eforte lze kombinovat i se zvukově izolačními skly pro hodnoty zvukové izolace až 47 dB (Inoutic)

Do kategorie pasivních domů lze zařadit stavby, jejich roční měrná spotřeba tepla na vytápění není vyšší, než 15 kWh/m2a. Tento požadavek tepla zajistí dostatečně rekuperace, doplněná malým tepelným zdrojem (například krbovými kamny) pro případné přitápění v období velmi nízkých venkovních teplot. Současně by celkový objem primární energie spojené s provozem budovy, neměl překročit hodnotu 120 kWh/m2a.

V případě pasivních domů musí okna splňovat přísné parametry, které ovlivňuje hned několik faktorů – dobře izolovaný rám okna a instalace skla do rámu, kvalitní zasklení a výplň inertním plynem, správné osazení oken do konstrukce stavby a utěsnění při montáži a dostatečná hodnota propustnosti slunečního záření g.
Popis: Solární zisky okny jsou významným příspěvkem k pokrytí tepelných ztrát objektu při možnosti snížení potřeby tepla na vytápění. Dřevohliníková okna s izolačními trojskly mají vysokou energetickou propustnost g=63%.(Slavona)

Solární zisky okny jsou významným příspěvkem k pokrytí tepelných ztrát objektu při možnosti snížení potřeby tepla na vytápění. Dřevohliníková okna s izolačními trojskly mají vysokou energetickou propustnost g=63%.(Slavona)

Všechny parametry je nutné správně vyvážit, aby nedocházelo v létě k přehřívání interiéru kvůli snaze získat co nejvyšší solární zisky v zimě, a naopak aby nebyl dům v chladném období o tyto zisky ochuzen.


Na stranách s vysokými slunečními zisky je nezbytné řešit dispozičně dům i prosklené plochy s optimálním zastíněním (s využitím přesahu střechy, připojením pergoly či terasy a podobně), to ovšem většinou není dostačující opatření, je proto nutné instalovat venkovní stínící prvky (rolety, žaluzie).
Popis: Okna PROGRESSION mají při správném zabudování, kdy jsou kompletně schovaná v izolaci, vzhled bezrámového zasklení s optikou čistého skla. Dosahují výrazně vyšších solárních zisků. (Slavona)

Okna PROGRESSION mají při správném zabudování, kdy jsou kompletně schovaná v izolaci, vzhled bezrámového zasklení s optikou čistého skla.  Dosahují výrazně vyšších solárních zisků. (Slavona)

Ovšem stavební otvory by měly být v objektu navrženy vzhledem k velikosti a typu tak, aby bylo žaluzií a rolet potřeba co nejméně. V potaz je třeba brát i fakt, že stínící prvky jsou velmi drahé, cena je často srovnatelná s cenou oken.

Text: Dana D. Daňková
Foto: Slavona, Inoutic