Jaké okno patří do dřevostavby
Galerie(4)

Jaké okno patří do dřevostavby

Partneři sekce:

Pokud jde o kvalitu, pak je v zásadě je jedno, zda se jedná o okno do dřevostavby, do zděné či montované stavby. Vždy by totiž měla odpovídat kvalitě domu. Dřevostavba, která je řešená jako nízkonákladové bydlení, bude mít i své součásti v tomu odpovídající kvalitě. Protože u takovéto stavby převládá hledisko ekonomické, volba pravděpodobně padne na levnější standardní plastová okna.

Pro levnou dřevostavbu stačí okno levné, ovšem u nadstandardního domu je třeba volit i nadstandardní okna. Při výběru oken je důležité, aby se neomezil jen na tři obvyklé parametry – způsob otevírání, průhlednost či průsvitnost a nízkou tepelnou vodivost, tedy dobré tepelněizolační vlastnosti. U oken do dřevostaveb je totiž třeba ještě lépe než u ostatních staveb ohlídat dvě hlediska. Prvním je napojení parotěsné vrstvy v interiéru na okenní rám a druhou je zajištění dostatečného větrání. To není ani tak proto, že u zděných staveb by větrání nebylo nutné řešit, pouze u dřevostaveb by se závady z tohoto titulu projevily více a s větším dopadem.


Vlastnosti okna jako výrobku jsou dány obvykle tloušťkou profilů, tloušťkou, tvarem a umístěním výztuh a počtem komor u plastových oken, u dřevěných pak druhem dřeva a jeho kvalitou, vloženou tepelnou izolací, způsobem a násobností těsnění ve funkční spáře, hloubkou uložení a těsněním v zasklívací spáře, druhem skla a jeho násobností, pokovením, plynem v meziskelním prostoru, distančním rámečkem, druhem a kvalitou kování. Důležitá je samozřejmě i údržba, která by se měla provádět zpravidla 2× ročně. Osazení okna do stavební konstrukce pak musí být takové, aby byly zajištěny požadované vlastnosti nejen pro stěnu a okno samostatně, ale i pro místo ovlivněné napojením těchto dvou konstrukcí.


(uca)