výměna oken 06
Galerie(7)

Je ten správný čas na výměnu oken?

Partneři sekce:

Když v první polovině devadesátých let proběhla téměř plošná výměna nevyhovujících oken za plastová, došlo k razantním změnám v úspoře energií. Negativní stránkou však bylo téměř dokonalé utěsnění místností a díky nesprávnému větrání i následné problémy s vlhkostí. Přestože tato okna v podstatě stále fungují, byla konstruována tak, aby vydržela zhruba 30 let.

Je tedy čas na výměnu oken? Na tuto zdánlivě složitou otázku lze velmi jednoduše odpovědět. Investice do nových oken musíme především brát jako investici zhodnocující nemovitost. Existují ale i další argumenty, které mohou podpořit naše rozhodnutí. V čem jsou tedy současná plastová okna jiná nebo lepší než ta z devadesátých let?

výměna oken 01
výměna oken 02
výměna oken 03
výměna oken 04
výměna oken 05
výměna oken 06
výměna oken 07

Ekonomika

Jak se měnila doba, přicházely nové materiály, technologie, nový design a také se změnily požadavky nás – uživatelů. Současně s tím se zvýšila koupěschopnost. Dnes proto umíme daleko lépe rozeznat skutečnou kvalitu od té zdánlivé. Základní požadavek na okna zůstal ovšem stejný. Na prvním místě to jsou tepelněizolační vlastnosti.

Jestliže dříve se firmy předháněly v počtu komor a zasklení, dnes stačí porovnat součinitel prostupu tepla Uw, který zohledňuje vlastnosti okna jako celku. Čím je tato hodnota menší, tím jsou izolační vlastnosti oken lepší. Současná česká norma doporučuje Uw = 1,2 (u pasivních domů 0,62).

Pro připomenutí, v roce 1994 byla hodnota Uw 2,9. Z toho vyplývá, že okna v otázce energetických úspor více než zdvojnásobila svoji kvalitu. Například výrobce plastových oken REHAU uvádí ve svých technických podkladech zlepšení u oken GENEO až o 76 %.

Nejčastěji používané stavební hloubky oken jsou dnes kolem 80 až 86 mm v kombinaci s trojitým zasklením. V této souvislosti je nutné zmínit, že v budoucnu lze očekávat další legislativní zpřísnění hodnoty součinitele Uw.

Přečtěte si také: Jak správně vybrat ta pravá okna pro nový dům?

Design

Dalším pádným důvodem k výměně oken, který souvisí s vývojem architektury a stavebnictví, je design. Před 20 až 30 lety neznal trh jinou barvu než bílou. Dnes si zákazník vybírá mezi stovkami barevných odstínů a dekorů. Má to své opodstatnění, protože design je pro současné investory velmi důležitý a mnohdy ovlivňuje jejich rozhodovací proces.

Design oken vyspěl dokonce natolik, že nejsou výjimkou okna dvoubarevná, která umožňují sladit je vizuálně s interiérem a současně i s exteriérem. Tato specialita je výsadou kašírovaných okenních profilů, které kromě nepřeberného množství barev nabízejí i oblíbené dřevodekory či imitace hliníku.

výměna oken 01

Trendy zasklení

Velkým trendem současné doby je velkoplošné zasklení, které se prosazuje jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí, včetně bytových domů. I to má své racionální důvody – více světla a kontakt s okolím. V případě velkoformátových posuvných systémů také komfortní vstup na balkon, terasu či zahradu.

Revoluční krok ve vývoji oken znamenal příchod kompozitního materiálu, to znamená na bázi PVC a skelných vláken, který zcela zásadně změnil možnosti výroby plastových oken. Vedle nárůstu rozměrů, atakujících parametry oken hliníkových, se změnily i konstrukční možnosti.

Kompozitní materiál dodal oknům tuhost, pevnost a tvarovou stabilitu, která je potřebná zejména v horkých měsících u tmavě barevných elementů. U většiny oken tak nebylo nutné armování, což snížilo jednak jejich hmotnost a současně i zlepšilo tepelněizolační vlastnosti.

Z dílny Rehau je pak dobré zmínit kompozitní materiál RAU-FIPRO®, který naopak umožnil vkládat do komor oken termomoduly, které radikálně snížily koeficient Uw až na 0,6. Tím se otevřela cesta k pasivním domům.

S designem oken souvisí také snadná údržba a životnost, která je u kašírovaných oken bezkonkurenční. Někteří výrobci fólií dokladují až patnáctiletou záruční dobu. O tom se nám před dvaceti lety sotva mohlo zdát. Kvalitní okna se pyšní i speciální povrchovou úpravou od­puzující nečistoty, a tak usnadňují údržbu.

Nepřehlédněte: Na co nezapomenout při výběru oken

Komfort a bezpečnost

Vedle designových nároků se za posledních 30 let razantně zvýšily požadavky na komfort. Hlavním ukazatelem kvality je v tomto případě hlukový útlum přinášející do bydlení odpovídající akustický komfort, který v současnosti patří k nejsledovanějším parametrům.

Schopnost okenního elementu absorbovat hluk je opět mnohonásobně vyšší než v devadesátých letech. Moderní okna pohltí až 47 dB. Pro srovnání s počátkem 90. let je to více než dvojnásobek. Nová okna se umí také daleko lépe vypořádat s vlhkostí a eliminují riziko rosení skla a případný výskyt plísní.

Zdaleka nejde jen o systém mikroventilace či hybridního větrání – na trhu jsou výrobky, které kombinují nucené větrání s rekuperací. Příkladem je systém řízeného větrání INOVENT, který je zabudovaný přímo do okenního rámu včetně pylového a prachového filtru.

S rozvojem konceptu „chytrého bydlení“ nabízí okna i další přídavné funkce, jako například alarm integrovaný do rámu okna, který komunikuje s bezpečnostním zařízením v domě. Okna vyspěla také v otázce bezpečnosti.

Nejvíce se používají okna ve třídě RC2, lze však dosáhnout i třídy RC3. Jejich zařazení určuje několik faktorů – kvalita rámu okna, typ zasklení a kvalita kování. Požadavky na tu či onu třídu jsou obvykle odvislé od lokality a dalšího zabezpečení domu či bytu.

výměna oken 03

Montáž

Také z pohledu montáže se mnohé změnilo. Příchodem nových technologií se vše zjednodušilo. Dříve bylo běžné okna osadit a vzniklé spáry vyplnit pěnou. Dnes se používají komprimační multifunkční pásky, které rychle a hlavně kvalitně utěsní spáry kolem oken, respektive dveří.

Cílem je dosáhnout parotěsnosti uvnitř místnosti a vodotěsnosti zvenčí v kombinaci s kvalitní tepelnou izolací v meziprostoru připojovací spáry. Vše probíhá v jednom kroku a při dodržení správného technologického postupu se snižuje riziko výskytu tepelných mostů.

Na závěr je třeba zmínit také problematiku recyklace plastů. Jak společnost v tomto ohledu mění své postoje a ochrana životního prostředí se stala celosvětovým tématem, změnil se i přístup výrobců oken. Ale i zákazníků. Staré okenní profily jsou 100% recyklovány a na výrobu nových oken se využívá významné množství regenerátu, který má naprosto stejně kvalitní vlastnosti jako prvomateriál.

Text + foto: Rehau

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 2/2019.