Nezapomeňte na okenní parapet!

Nezapomeňte na okenní parapet!

Důvodů pro pořízení nových oken nebo pro výměnu starých oken za nové může být mnoho. V každém případě se jedná o důležité rozhodnutí, které ale ne vždy musí nutně vyřešit váš problém. Proto před finálním rozhodnutím věnujte dostatek času nejen pečlivému porovnání parametrů oken, ale také jejich bezprostřednímu okolí. Vaše okna, aby vnesla do interiéru osobitost a zároveň bránila úniku tepla, totiž musí být doplněna vhodným parapetem.

Při pořizování nového okna často zapomínáme na to, že parapet má také svůj význam, přestože připomíná jen poličku pod oknem. Obyčejně jej tedy vybíráme až na konec a výběru nevěnujeme zvláštní pozornost. Jedná se ale o významnou a viditelnou součást okna, která ovlivňuje styl celého interiéru i exteriéru. Navíc pokud parapet namontujeme nesprávně, ani ta nejlepší okna náš dům neochrání před únikem tepla. Stojí tedy za to najít si chvíli na správnou volbu a usazení parapetu.

Parapet venkovní
Pokud jste majitelem rodinného domu, budete si vybírat také parapet venkovní. Dbejte přitom na jeho délku, měla by být minimálně stejná jako délka okenního rámu. Ideálně široký venkovní parapet je ten, který s rezervou přesahuje fasádu.

U venkovních parapetů je výběr ze tří základních typů:
tažený hliníkový parapet
Jde o velmi kvalitní a elegantní parapet, který je ideální pro rodinné domy. Vyrábí se ze slitiny hliníku, je mechanicky odolný a vyznačuje se i prostorovou tuhostí, která usnadňuje montáž a zaručuje perfektní výsledný vzhled.
ohýbaný hliníkový parapet
Je levnější než tažený hliníkový parapet a je jeho vhodnou alternativou jak z estetického hlediska, tak i z hlediska mechanických vlastností. Pro jeho výrobu se používá hliníkový plech s povrchem upraveným práškovou barvou.
pozinkovaný ohýbaný parapet
Vyrábí se z ohýbaného pozinkovaného plechu, na povrchu upraveného polyesterovou barvou. Pozinkovaný parapet je vysoce odolný, prostorová tuhost usnadňuje montáž a zaručuje perfektní výsledný vzhled. Tento typ parapetu je vhodný jak jako doplněk k plastovým oknům, tak i dřevěným eurooknům.

Pro náročnější jsou na výběr i exkluzivní typy parapetů:
měděný parapet
Jde o nejdražší a nejluxusnější variantou venkovního parapetu, jehož nevýhodou je nestálá barevnost. Na vzduchu postupně tmavne, tvoří se na něm tzv. patina. Při montáži měděných parapetů je třeba dát pozor na to, že měď tvoří při styku s jinými kovy elektrický článek, jenž v místě dotyku způsobí oxidaci a následný úbytek mědi.
titanzinkový parapet
Patří rovněž mezi exkluzivní venkovní parapety, ale ani u něj, stejně jako u předchozího typu, nelze zaručit stálobarevnost, protože postupně se na něm tvoří patina. Ze stříbrné barvy se obvykle stane světle až tmavě šedá.

Montáž venkovních parapetů

Montáž vnějších parapetů je poměrně snadná, ale důležité je, aby byly správně přichystány špalety i podklad. Při montáži je třeba dodržet sklon desky od okna, přesah přes fasádu 3,5–4 mm, a také zohlednit tepelnou roztažnost až 1,2 mm na metr při rozdílu teplot 50 °C.

Venkovní parapety podléhají jako všechny části fasády různě silnému znečištění. Proto by se měly jednotlivé prvky čas od času očistit. Stačí je omýt vlažnou vodou se syntetickým čisticím prostředkem, a hlavně nepoužívat ocelovou vlnu či smirkové a jiné abrazivní prostředky.

Nepřehlédnete
VÝMĚNA PLASTOVÝCH OKEN V DEVÍTI KROCÍCH

Parapet vnitřní

V nabídkách výrobců dnes najdeme řadu různých parapetů. Jak si však zvolit takový, který vhodně zdůrazní styl interiéru? V tuto chvíli přicházejí na pomoc prověřená pravidla. Prvním z nich je, že parapet by neměl interiéru dominovat. Osvědčují se parapety barvy podobné jako okenní rám. Pokud však okna mají tmavé provedení, stojí za to uvažovat o světlejším parapetu, který bude ladit se světlými stěnami. Díky tomu nebude okolí okna příliš tmavé. Nezapomínejte ani na to, že rám okna a parapet musejí tvořit jednotný celek. Velký dekorační prvek ve spojení s jednoduchým bílým oknem nebo úzký parapet pod velkým prosklením v elegantním rámu s dekoračními příčkami dobře vypadat nebude.

Parapet by měl být také přizpůsoben funkci místnosti, ve které má být umístěn. Týká se to jak jeho tvaru a barvy, tak materiálu, ze kterého bude vyroben. V koupelně nebo kuchyni bude parapet vystaven působení vlhkosti a vysokým teplotám. V současnosti preferované plastové prvky jsou lehké a mají vysokou trvanlivost – a na rozdíl od těch provedených z kamene nepotřebují další zesílení. Kromě toho moderní technologie umožňují u plastových parapetů použití pestré palety barev. V obytných místnostech se pak nejlépe osvědčují parapety se vzhledem dřeva.

Od partnerů ASB

Montáž vnitřního parapetu

Před montáží vnitřních parapetů je třeba zkontrolovat podklad. Ten by měl být dostatečně pevný, soudržný a rovný a musí být 20–25 mm pod horní hranou okenního rámu. Do vzniklé mezery parapet zasuneme, aby byl zabezpečen proti vytržení. Pokud parapet nelze zasunout, používají se plastové nebo kovové profily tvaru „L“ nebo „U“, které parapet proti vytržení zabezpečí. Mezi boční hranou parapetu a lícem zdiva se ponechává mezera 2 mm, která se začišťuje akrylátovým tmelem.

Parapet se k podkladu připevňuje nízkoexpanzní montážní pěnou, po uložení je třeba parapet ihned pomocí vodováhy vyrovnat do spádu cca 2° a na 10–15 minut zafixovat. Po ztvrdnutí montážní pěny se vyplní spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně jako mezi zdivem a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu.

Marie Urbancová

Foto: Oknoplast, TSÚS, n. o. Nitra, Inoutic