Partneři sekce:
Parkoviště v provozu

Ekologické parkoviště ve Spišském Podhradí

Výstavba zpevněných ploch s sebou častokrát přináší negativní změnu odtokových poměrů v zemi. Podobným případem byla plánovaná výstavba asfaltového parkoviště u obce Spišské Podhradí, kde byl požadavek na vytvoření záchytného parkoviště pro autobusy a auta turistů přijíždějících k historickým památkám obce.

Praha Bubny

Proměna Holešovic. Na přestavbu nádraží v Bubnech naváže trať na letiště

Příprava železniční trati z centra Prahy k ruzyňskému letišti se dál posunula. Správa železnic vypsala tendr za 3,8 miliardy korun na modernizaci trati z Bubnů na Výstaviště včetně nádraží, což by mělo být součástí i velké přeměny pražských Holešovic. Projekt je součástí železnice z Prahy do Kladna, která bude mít odbočku k Letišti Václava Havla.

Elektromobilita v ČR

Elektromobilita v České republice: co můžeme od elektroaut očekávat?

Za 14 let si normální auto, jak ho známe dnes, již nekoupíme. Evropská unie plánuje zákaz prodeje spalovacích automobilů na rok 2035, není přitom první, kdo s takovým zákazem přichází. A to dokonce ani v Evropě – například Norsko plánuje uvést zákaz do praxe již o 10 let dříve, tedy v roce 2025, za necelé čtyři roky.

Montáž kolejového roštu pomocí dvou kráčejících bagrů Menzi-Muck se speciálními drapáky pro uchycení kolejnice

Rekonstrukce ozubnice Štrba–Štrbské Pleso

Tatranská zubačka začala v loňském roce při rekonstrukci nabírat rysy moderní ozubnicové železnice, která bude přepravovat cestující z Tatranské Štrby na Štrbské Pleso, do Tatranské Lomnice a do Popradu. Nepřetržitá výluka začala 6. 7. 2020 demontážemi a pokračovala až do 29. 11. 2020, kdy byla stavba pozastavena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Lávka v Radotíně

V pražském Radotíně postaví novou lávku pro pěší. Navrhl ji Josef Pleskot

Novou lávku přes Berounku v pražském Radotíně vyprojektuje a postaví firma Raeder & Falge. Vyhrála tendr s nabízenou cenou zhruba 47 milionů korun. Stavební práce by měly začít v lednu 2023, hotovo by mělo být v listopadu téhož roku. Vyplývá to ze smlouvy mezi Prahou 16 a zhotovitelem.

Dvorecký most

Praha hledá zhotovitele Dvoreckého mostu. Propojí Smíchov a Podolí

Hlavní město vypsalo veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Dvoreckého mostu pro městskou hromadnou dopravu, pěší a cyklisty spojujícího Smíchov a Podolí. Most má na délku měřit 388 metrů a široký bude 16 metrů. Odhadovaná cena stavby je okolo jedné miliardy korun. Do začátku příštího roku získá město potřebná povolení a vysoutěží zhotovitele. Odhadovaná délka stavebních prací je 30 měsíců.

05

PPP Projekt D4R7 Obchvat Bratislavy, mostní objekty pro biokoridory

Záměrem projektu dálnice D4 a rychlostní silnice R7 je vybudování jižní části nultého obchvatu Bratislavy a části jižní sítě rychlostních silnic spojujících západ a východ Slovenska. Dálnice D4 a rychlostní silnice R7 o celkové délce více než 59 km budou sloužit jako vnější obchvat hlavního města.

koucky arch Image14

Nový most v Ostravě navrhl Roman Koucký, autor Trojského mostu

Stávající a dožilý most přes Ostravici nahradí most nový a díky návrhu architekta Romana Kouckého se stane urbanistickou dominantou rozvíjejících se částí města. Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu i předimenzování kapacity mostu Na Karolině byly zahájeny přípravy k jeho obnově.

01 Peri Cortanovci min

Nový viadukt Čortanovci na vysokorychlostním úseku Budapešť–Bělehrad

Úsek Budapešť–Bělehrad je první částí etapy plánovaného mezinárodního železničního spojení Budapešť–Bělehrad–Skopje–Atény a v současné době patří mezi největší investiční stavby dopravní infrastruktury ve východní části Evropy. Viadukt Čortanovci se nachází na území Srbska mezi městy Stara Pazova a Novi Sad. Kromě jiného je také optimálně kombinovaným řešením se stavebnicovými systémy a intenzivní podporou přímo na stavbě.

obr 3 D1 16 monolit min

Rekonstrukce dálnice D1 skončila. Další omezení přijdou příští rok

Devítiletá rekonstrukce dálnice D1 skončila 1. října, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovozňuje poslední opravovaný úsek. Rekonstrukce vyšla na 21,8 miliardy Kč bez DPH, což je proti původním předpokladům asi o dvě miliardy méně. Dokončení oprav se ovšem zdrželo o tři roky, termín byl dvakrát odsouván.

1

Úskalí geotechnického monitoringu vnitřní výsypky

Geotechnický monitoring výsypek je nezbytný pro včasnou predikci vývoje jejich deformací, které mohou v konečném důsledku vést až k iniciaci svahových pohybů a následně mohou ohrozit vlastní provoz lomu. Ve velmi přetvárném prostředí s neustále se měnící morfologií a probíhající významnou konsolidací však lze aplikovat velmi omezené množství monitorovacích metod.

03 Doka Midtown 2

Bednění pro tunelové dopravní stavby

Dopravní stavby nezřídka provázejí výzvy dané geografií krajiny. Široká údolí, řeky, nebo naopak skály. Všude tam je třeba zapojit umění spolupráce, invenci plánování stavby a propojit um jednotlivých týmů s kvalitním materiálem. Zejména pokud jde o tak náročné projekty, jako jsou stavby tunelů.