Nejlepší izolace pro rámové konstrukce

Nejlepší izolace pro rámové konstrukce

Dřevostavba různého typu dnes pro mnohé stavebníky představuje ideální alternativu k tradičním konstrukčním systémům. Rychlá výstavba však klade zvýšené nároky na kvalitu provedení i použité materiály. 
Montáž ETICS bez tepelných mostů s termo-hmoždinkou

Montáž ETICS bez tepelných mostů s termo-hmoždinkou

Před zahájením montáže KEW ThermoScrew TS U8 Gecko si připravte všechny součásti systému, tj. plastovou spirálu, samotnou hmoždinku, usazovací nástroj, dorazový klip a montážní pěnu, případně polystyrenovou zátku. Usazovací nástroj pro KEW ThermoScrew TS U8 Gecko, je …
Jde to i bez průběžných pruhů proti šíření požáru!

Jde to i bez průběžných pruhů proti šíření požáru!

Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska prokázala při náročných požárních testech úspěšně provedených v České republice (zkušebna PAVUS, a.s.) i v dalších nezávislých zkušebnách v zahraničí jasný pozitivní vliv na požární bezpečnost staveb. Jakožto tepelný izolant …
Zhotovení parobrzdy na zateplení mezi krokvemi a pod nimi

Zhotovení parobrzdy na zateplení mezi krokvemi a pod nimi

Současná výstavba vyžaduje nejvyšší standardy energetické účinnosti, funkčnost během celé životnosti a především optimální kvalitu vnitřního ovzduší a tepelný komfort. Toho lze dosáhnout maximální vzduchotěsností a ochranou stavebních konstrukcí proti vlhkosti.
Rekonstrukce šikmé střechy rodinného domu

Rekonstrukce šikmé střechy rodinného domu

Jedním z hlavních důvodů pro rekonstrukci střešní konstrukce je snížení spotřeby energie na vytápění. Tohoto požadavku je možné dosáhnout přidáním další vrstvy tepelné izolace nebo výměnou existující tepelné izolace za izolaci s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi.
Ochrana zateplovacího systému před degradací zevnitř

Ochrana zateplovacího systému před degradací zevnitř

Tepelně izolační systémy ETICS vyžadují těsné a bezpečné připojení parapetu do omítky. Připojovací profil HPI – UNI zajistí vodotěsný a trvale pružný přechod tepelně izolačního systému ve špaletě na parapetní plech.
Zateplení fasády

Zateplení fasády

Pod tímto typem zateplení se rozumí neprovětrávané systémy, v nichž jsou použity jako tepelně izolační materiál fasádní desky z plného nebo děrovaného polystyrenu, z minerální vlny, sendvičové desky TWINNER z šedého polystyrenu a minerální vlny, z fenolické pěny apod.
Útlé, ale velmi šikovné

Útlé, ale velmi šikovné

Zachování co největšího prostoru v případě účinného odhlučnění bývá problémem jak u rekonstruovaných staveb starších, tak u novostaveb, kde je snaha projektantů masivnost tepelně a zvukově izolačních systémů nahrazovat novou generací inteligentních izolantů.
Kingspan Izolace – 007 pro vaše balkony a terasy

Kingspan Izolace – 007 pro vaše balkony a terasy

Společnost Kingspan Group je světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR a rezolových pěn. Nově se prosazuje i na trhu vakuových izolací. V porovnání s ostatními (tradičními) izolačními materiály poskytují izolační desky Kingspan …
Tepelná izolace pro ploché střechy

Tepelná izolace pro ploché střechy

Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace nahrazuje tradičně používanou izolaci z minerální vlny. Vlastnosti zvolené tepelné izolace by měly odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, v níž se stanovují doporučené hodnoty tepelných odporů.
Baumit XS 022 – dvojnásobně výkonné zateplení

Baumit XS 022 – dvojnásobně výkonné zateplení

Stavebnictví žije již pěknou řádku let v „době zateplovací“. Stovky výrobců po celé Evropě již několik desítek let intenzivně vylepšují své zateplovací systémy a jejich jednotlivé komponenty. Zdálo by se, že v oblasti zateplení už …