ASB Články na tému

tepelné izolační systémy

Dřevostavba různého typu dnes pro mnohé stavebníky představuje ideální alternativu k tradičním konstrukčním systémům. Rychlá výstavba však klade zvýšené nároky na kvalitu provedení i použité materiály. 

Před zahájením montáže KEW ThermoScrew TS U8 Gecko si připravte všechny součásti systému, tj. plastovou spirálu, samotnou hmoždinku, usazovací nástroj, dorazový klip a montážní pěnu, případně polystyrenovou zátku. Usazovací nástroj pro KEW ThermoScrew TS U8 Gecko, je totožný pro všechny tloušťky izolace. 

Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska prokázala při náročných požárních testech úspěšně provedených v České republice (zkušebna PAVUS, a.s.) i v dalších nezávislých zkušebnách v zahraničí jasný pozitivní vliv na požární bezpečnost staveb. Jakožto tepelný izolant použitý v certifikovaných a řádně provedených systémech kontaktního vnějšího zateplení ( ETICS ) tento izolační materiál prokazatelně nijak nepřispívá k šíření ohně v těchto aplikacích a díky tomu je možné zcela vynechat protipožární opatření uvedená v článku 3.1.3.3. a) ČSN 73 0810.  

Současná výstavba vyžaduje nejvyšší standardy energetické účinnosti, funkčnost během celé životnosti a především optimální kvalitu vnitřního ovzduší a tepelný komfort. Toho lze dosáhnout maximální vzduchotěsností a ochranou stavebních konstrukcí proti vlhkosti.

Jedním z hlavních důvodů pro rekonstrukci střešní konstrukce je snížení spotřeby energie na vytápění. Tohoto požadavku je možné dosáhnout přidáním další vrstvy tepelné izolace nebo výměnou existující tepelné izolace za izolaci s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi.

Tepelně izolační systémy ETICS vyžadují těsné a bezpečné připojení parapetu do omítky. Připojovací profil HPI – UNI zajistí vodotěsný a trvale pružný přechod tepelně izolačního systému ve špaletě na parapetní plech.

Pod tímto typem zateplení se rozumí neprovětrávané systémy, v nichž jsou použity jako tepelně izolační materiál fasádní desky z plného nebo děrovaného polystyrenu, z minerální vlny, sendvičové desky TWINNER z šedého polystyrenu a minerální vlny, z fenolické pěny apod.

Pro tepelné izolace plochých střech se u nás dlouhodobě používají zejména izolace z EPS a minerální vlny (kamenné, resp. skelné). Společnost Kingspan Izolace uvádí na trh další řadu izolací na bázi uretanu vhodnou pro zateplení plochých střech s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Zachování co největšího prostoru v případě účinného odhlučnění bývá problémem jak u rekonstruovaných staveb starších, tak u novostaveb, kde je snaha projektantů masivnost tepelně a zvukově izolačních systémů nahrazovat novou generací inteligentních izolantů.

Výrobky z kamenné vlny jsou z přírodního materiálu, recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí. Kamenná vlna ROCKWOOL je výborný nehořlavý izolační materiál, který tlumí hluk z venku, dlouhodobě drží tvar, zachovává prodyšnost stěn a přispívá k požární bezpečnosti staveb. Díky svým jedinečným vlastnostem splňuje nejpřísnější kritéria, požadavky a normy pro zateplování budov.

Společnost Kingspan Group je světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR a rezolových pěn. Nově se prosazuje i na trhu vakuových izolací. V porovnání s ostatními (tradičními) izolačními materiály poskytují izolační desky Kingspan nejvyšší účinnost na čtvereční metr. Novinkou v portfoliu výrobce je systém pro balkony a terasy s hodnotou tepelné vodivosti λ pouhých 0,007 W/m . K.

Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace nahrazuje tradičně používanou izolaci z minerální vlny. Vlastnosti zvolené tepelné izolace by měly odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, v níž se stanovují doporučené hodnoty tepelných odporů.

Stavebnictví žije již pěknou řádku let v „době zateplovací“. Stovky výrobců po celé Evropě již několik desítek let intenzivně vylepšují své zateplovací systémy a jejich jednotlivé komponenty. Zdálo by se, že v oblasti zateplení už není příliš co objevovat, a přesto… Společnost Baumit letos v ČR zavádí do prodeje unikátní kontaktní zateplovací systém s názvem  Baumit  XS 022, který má téměř dvakrát vyšší izolační schopnosti než běžné zateplovací systémy z polystyrenu nebo minerální vlny.

Společnost Schüco, světová jednička v oblasti opláštění budov, rozšiřuje svůj sortiment hliníkových okenních systémů nové generace AWS (Aluminium Window System) a od února 2011 trhu nabídne, jako vůbec první výrobce hliníkových okenních systémů, novinku v podobě hliníkového okenního systému Schüco AWS 90.SI+, který plně splňuje hodnoty tepelné izolace na úrovni pasivních domů. Nový okenní systém Schüco AWS 90.SI+ propojuje přednosti hliníku s progresivními hodnotami tepelné izolace a vytváří tak potenciál pro trvale udržitelnou architekturu budoucnosti. Ve spojení s trojitým zasklením (koeficient tepelné propustnosti sklem Ug = 0,6 W/m2K) a „teplými“ hranami dosahuje hliníková konstrukce s konstrukční hloubkou 90 mm hodnoty součinitele prostupu tepla oknem Uw = 0,8 W/m2K (za předpokladu standardních rozměrů 1,23 x 1,48 m a pohledové šířky 117 mm).