Dřevovláknitá izolace proti přehřátí podkroví
Galerie(6)

Dřevovláknitá izolace proti přehřátí podkroví

Partneři sekce:
  • Prefa

Projektanti pracují s velkým množstvím moderních konstrukcí, které dokážou vyřešit největší problémy, s nimiž se konkrétní stavby setkávají.

Na celém světě se na chlazení budov spotřebuje více energie než na jejich vytápění. Dřevovláknité izolace ušetří náklady na chlazení v létě, ale i v zimě na topení. Byty nebo pokoje umístěné pod střechou mají mimořádnou tendenci se v létě přehřívat. Je to způsobeno nejen nedostatečnou tepelnou izolací střechy, ale i nedostatečnou tepelnou kapacitou. Běžná izolace neposkytuje dostatečnou odolnost vůči pronikání tepla ze slunečního záření.

Řešením je izolace s mimořádně vysokou skladovací kapacitou – jde o izolaci z dřevěných vláken STEICO. Tato izolace teplo odpoledne přijímá a „uskladní“ ho až do večera, kdy je venku už chladněji. Ve večerních a nočních hodinách toto „uskladněné“ teplo vyzařuje přes střechu ven a pak už nepředstavuje tepelné zatížení pro obytný prostor.

Rozhoduje tepelná vodivost

Pro optimalizaci konstrukce je rozhodující především volba správné tepelné izolace. Na ochranu proti letním horkům se hodí takové izolace, které zaručují velmi pomalý prostup tepla. Jinak řečeno mají co nejnižší tepelnou vodivost. To znamená, že tyto izolace dobře tepelně izolují, ale se svou nízkou tepelnou vodivostí spojují současně vysokou akumulační schopnost, která je dána vysokou objemovou hmotností a vysokou měrnou teplotní kapacitou. Dřevovláknité izolace STEICO mají mimořádně příznivý poměr mezi součinitelem tepelné vodivosti a součinem hodnot měrné tepelné kapacity a objemové hmotnosti. Tím je určena nízká tepelná vodivost.

Rizika dalších materiálů

Materiály s vysokou měrnou tepelnou kapacitou zpomalují přehřívání. Při ochraně interiéru v letním období roku je klíčovým parametrem tepelná kapacita. Materiály s vysokou měrnou tepelnou kapacitou zpomalují tzv. fázový posun teplot, který má za následek právě nepříjemné přehřívání konstrukcí a následné sálání horkého vzduchu do interiéru. Fázový posun tepla je časový úsek, který je mezi okamžikem nejvyšší teploty na vnější straně a analogickým okamžikem nejvyšší teploty na vnitřní straně konstrukce.

Při navrhování konstrukcí by se měl navrhovat tento posun na úrovni minimálně deseti hodin. Čili teplo začne sálat přes konstrukci do interiéru až po deseti hodinách – většinou už ve večerních hodinách, kdy je už venku teplota nižší, a tak dochází k přirozenému chladnutí konstrukce. Ideální je, když se fázový posun začne projevovat v nočních nebo brzkých ranních hodinách, kdy je vnější vzduch nejchladnější a konstrukce chladne výrazně rychleji.

Při použití izolačních dřevovláknitých desek s objemovou hmotností 150 kg/m3 se dá počet hodin s nadměrnou teplotou snížit, oproti izolaci z minerální vlny, dokonce na třetinu až čtvrtinu. Tato setrvačnost daná použitím dřevovláknitých izolací STEICO se vyplatí jak v létě, tak v zimě a citelným způsobem zvýší pohodu pod střechou.

Žádné parozábrany

Koncept difuzně otevřené konstrukce je nejvhodnější pro zdraví člověka, protože nebojuje s přírodou, ale využívá přirozené fyzikální zákony. Výhodou difuzně otevřených konstrukcí s použitím izolačních materiálů z dřevního vlákna je schopnost regulovat nadbytečnou vlhkost, tím se zabraňuje tvoření plísní v konstrukci. Proto se v konstrukcích STEICO TEPORE nepoužívají parozábrany. Stavba dýchá a nadbytečnou vlhkost odvádí ven. Majitelé nesprávně izolovaných staveb přetápějí, často větrají nebo musí provést dodatečná drahá technická opatření k odstranění vlhkosti. Tomu všemu se dá vyhnout správně zvoleným uceleným systémem difuzně otevřené konstrukce.

Firma TEPORE má Slovenským zkušebním ústavem technickým (TASUS) certifikovaný kompletní konstrukční systém stěn, stropů a střech. Certifikované konstrukční skladby jsou dostupné projektantům na vyžádání. Kromě dřevovláknitých izolací dodává i další přírodní materiály, konstrukční systémy a konopné izolace. Dále i hliněné omítky v kombinaci s dřevovláknitými deskami, foukanou dřevovláknitou izolaci a další ekologické materiály.  

Informace o materiálu:

Izolační materiály STEICO jsou průběžně ošetřované přírodní protipožární přísadou. Jedná se o fosforečnan amonný – minerální druh soli, který najdeme i v potravinách. V případě požáru zabraňuje jeho rychlému šíření a prohoření samotné izolační desky zuhelnatělá vrstva. Sololit se chová při požáru podobně jako rostlé dřevo, které při požáru obhoří a uvnitř průřezu je stabilní a pevné i přes vysokou prostorovou teplotu.

Tip pro profesionály

Projektanti mohou naplánovat ochranu proti letnímu horku s certifikovaným konstrukčním systémem Steico/TEPORE.

 

TEXT + FOTO: STEICO

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.