Montáž ETICS bez tepelných mostů s termo-hmoždinkou
Galerie(9)

Montáž ETICS bez tepelných mostů s termo-hmoždinkou

Partneři sekce:

Před zahájením montáže KEW ThermoScrew TS U8 Gecko si připravte všechny součásti systému, tj. plastovou spirálu, samotnou hmoždinku, usazovací nástroj, dorazový klip a montážní pěnu, případně polystyrenovou zátku. Usazovací nástroj pro KEW ThermoScrew TS U8 Gecko, je totožný pro všechny tloušťky izolace. 

Informace o systému:

» Spirálová talířová hmoždinka ThermoScrew TS U8 Gecko nabízí bodový činitel prostupu tepla λ = 0,000 W/K, což představuje u hmoždinek ETICS s kovovým šroubem vůbec nejnižší možnou hodnotu, v praxi pak eliminaci tepelných mostů od tloušťky izolace 100 mm. Zcela zápustná hmoždinka je mimořádně univerzální: Svou délkou vyhovuje tloušťce izolantu od 100 až do 400 mm, přitom je optimalizována pro všechny obvyklé ETICS izolační materiály a všechny typy podkladů. Kovový trn zajišťuje vysokou únosnost.

Tip pro profesionály:

Výhodou ThermoScrew TS U8 Gecko je také možnost použití na stávající již zateplené fasády, kde se v tomto případě použijí hmoždinky delší o tloušťku původního podkladu, tj. izolantu + lepidla + fasády.

Hmoždinka KEW ThermoScrew TS U8 Gecko disponuje evropským technickým posouzením ETA, splňuje podmínky pro vícenásobné upevnění lepených spojovacích izolačních systémů podle ETAG 004 pro užitnou kategorii A/B/C/D/E.

01 | Naměření tloušťky izolantu
V našem případě jde o 160 mm. Výhodou systému je jeden typ hmoždinky pro všechny tloušťky izolačních desek.

02 | Nastavení tloušťky vrtání pomocí dorazového klipu
Plastový klip se upevní na usazovací nástroj, a to do místa, které podle stupnice odpovídá tloušťce zvolené izolace. Klip je dvoustranný – „naklapne“ se stranou označující nový nebo starší podklad. Usazovací nástroj je vhodný pro všechna stávající sklíčidla až do 10 mm.

03 | Nasazení spirály na usazovací nástroj
Zelená plastová spirála se nasadí na šestihran na konci usazovacího nástroje. Spirála se poté až po zářez zatlačí do izolantu, cca do hloubky 5 mm. Izolantem mohou být desky z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrenu, ale také polyuretan (PU), minerální vlna či fenolová pryskyřice.

04 | Usazení spirály
Pomalými otáčkami se spirála usadí do izolantu, a to do hloubky vyznačené dorazovým klipem na usazovacím nástroji. Usazovací nástroj poté vyjměte.

05 | Vrtání
Otvor do podkladu se vrtá skrz plastovou spirálu až do zdi. Podkladem mohou být všechny typy stavebních materiálů (A až E), tj. od betonu přes plné cihly, vápenopískové tvárnice či děrované cihly až po mezerovitý lehčený beton a pórobeton. Požadovanou hloubku opět vyznačí dorazový klip.

06 | Vložení hmoždinky
Následuje nasazení hmoždinky na montážní nástroj a její usazení. Hmoždinka se prostrčí spirálou. Kotevní hloubka hmoždinky 30 mm je určena pro podklady A, B, C a D a hloubka
50 mm pro podklady kategorie E.

07 | Utažení hmoždinky
Díky koncovce montážního nástroje (vyměnitelný standard Torx Bit T30, délka 50 mm) lze hmoždinku v otvoru snadno upevnit a utáhnout.

08 | Eliminace tepelných mostů
Po usazení se otvor v izolantu vyplní montážní pěnou . Další variantou je zaslepení systémovou polystyrenovou zátkou. Díky hlubokému zapuštění šroubovice a zaslepovací zátce v izolaci nezůstanou žádné viditelné stopy po montážním otvoru.

TEXT + FOTO: HPI-CZ

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2017.