Partneři sekce:
  • Prefa

Rekonstrukce šikmé střechy rodinného domu

Rekonstrukce šikmé střechy rodinného domu

Jedním z hlavních důvodů pro rekonstrukci střešní konstrukce je snížení spotřeby energie na vytápění. Tohoto požadavku je možné dosáhnout přidáním další vrstvy tepelné izolace nebo výměnou existující tepelné izolace za izolaci s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi.

Většina existujících rodinných domů byla realizována před čtyřiceti lety a více. Tyto domy byly navrženy podle tehdy platných požadavků, možností stavebníků a dostupnosti materiálů. Jednotlivé konstrukce svými vlastnostmi však v současnosti už novým požadavkům téměř vůbec nevyhovují. Zároveň v minulých letech výrazně vzrostly ceny za energii a to vedlo k hledání úsporných řešení.

Na území České a Slovenské republiky se nachází velké množství rodinných domů, které potřebují nebo budou potřebovat zateplit, a jejich majitelé budou stát před otázkou, jakou cestu zvolit.
Před podobnou otázkou stál i rodinný dům v jižních Čechách. Noví majitelé koupili starší rodinný dům a po nastěhování a první zimě zjistili, že navzdory tomu, že vytápějí dům na vysokou teplotu, je v něm stále chladno. I během letních měsíců bylo vnitřní klima velmi nekomfortní. Věděli, že jde o starší rodinný dům, který by potřeboval zateplit, ale že ho v zimě nedokážou vytopit, to je překvapilo. Protože střešní krytina byla také poměrně stará, rozhodli se pro její výměnu a zároveň doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci. Se svým záměrem se obrátili na pokrývačskou firmu Střechy Bohemia, s. r. o.

Původní skladba střešního pláště

Projektovou dokumentaci k domu neměli k dispozici, a proto pokrývačská firma vykonala nejprve kontrolu existující skladby a zjistila, že střešní plášť je úplně bez zateplení. Zateplena byla stropní konstrukce pod stropem čtyřicetimilimetrovou vrstvou skelné vaty a heraklitem. Na stropě byla volně položena vrstva skelné vaty s tloušťkou přibližně 120 mm (obr. 1).

Obr. 1 Původní zateplení na střeše
Obr. 1 Původní zateplení na střeše

Vata byla vlhká a bylo zřejmé, že dochází k zatékání či okapávání vody na tepelnou izolaci. Přesah střechy byl vysypán polystyrenovým granulátem a překryt skelnou vatou (obr. 2 a 3).

Obr. 2 Původní zateplení střechy u okapu
Obr. 2 Původní zateplení střechy u okapu
Obr. 3 Původní zásyp polystyrenovým granulátem
Obr. 3 Původní zásyp polystyrenovým granulátem

Střešní okna vykazovala zavlhání (obr. 4). Parozábrana nebyla zajištěna. Po vykonaném průzkumu se pokrývačská firma obrátila s žádostí o pomoc ve věci návrhu tepelné izolace na technický servis společnosti Puren – výrobce tepelných izolací PIR, s níž dlouhodobě spolupracuje.

Obr. 4 Původní střešní okno
Obr. 4 Původní střešní okno

Po demontáži skládané staré pálené střešní krytiny uložené na latích se zjistilo, že chybí kontralatě, které zabezpečují ventilaci pod krytinou (obr. 5). Na některých místech byly latě podložené. Toto podložení mělo tvořit ventilační mezeru, ale srážková voda se na místě latí zadržovala.

Obr. 5 Původní laťování bez kontralatí
Obr. 5 Původní laťování bez kontralatí

Navržené řešení

Z důvodu kombinace různých materiálů ve střešním plášti se jako efektivní řešení ukázalo úplně nové zateplení střechy. Byla odstraněna skelná vata ze stropů v podkroví a mezi krokvemi u okapů, odstraněn byl polystyrenový granulát a demontována krytina.

Obr. 6 Řez novou skladbou střechy
Obr. 6 Řez novou skladbou střechy

Novou skladbu zateplení střechy (obr. 6) tvoří následující vrstvy: parozábrana běžného typu pod krokvemi, skelná vata s tloušťkou 160 mm mezi krokvemi a tepelná izolace PIR (Puren Plus) s oboustranným flísem a integrovanou doplňkovou hydroizolační vrstvou se samolepicími přesahy nad krokvemi s tloušťkou 80 mm (obr. 7).

Obr. 7 Nová skladba střechy
Obr. 7 Nová skladba střechy

Způsob osazení nových střešních oken vidíme na obr. 8. Navržené nové zateplení střechy s prostupem tepla 0,16 W/(m2.K) splňuje doporučené hodnoty pro nízkoenergetický dům (podle ČSN 73 0540-2: 2011: Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky).

Obr. 8 Nové střešní okno
Obr. 8 Nové střešní okno

Nová skládaná pálená krytina uložená na latích má zabezpečené odvětrání ventilační mezerou s tloušťkou čtyřicet milimetrů pod krytinou. Kontralatě jsou správně těsněny v souladu s požadavky Cechu KTP a na základě doporučení dodavatele tepelné izolace (obr. 9), a to těsnicím tmelem pod kontralatěmi.

Od partnerů ASB

Obr. 9 Těsnění pod kontralatěmi
Obr. 9 Těsnění pod kontralatěmi

Také v tomto případě se potvrdilo, že před začátkem rekonstrukce střechy je vždy nutno vykonat ověření existujícího stavu a vyhodnotit tepelnětechnické vlastnosti – tepelný odpor existující izolace, vliv vlhkosti na tepelnou izolaci (obr. 10) a zabudované dřevěné prvky. Dodatečné doplnění tepelné izolace na existující konstrukci bez komplexního posouzení totiž může vést ke zvýšení vlhkosti ve střešním plášti a ve vrstvách tepelné izolace.

Obr. 10 Výpočet bilance vlhkosti
Obr. 10 Výpočet bilance vlhkosti
Obr. 11 Kladení krytiny
Obr. 11 Kladení krytiny

Podmínky úspěšné realizace

Popsaná stavba je vzorovým příkladem spolupráce mezi pokrývačskou firmou a dodavatelem tepelné izolace, která je základem úspěšného zvládnutí rekonstrukce. Dalším důležitým faktorem je, aby majitelé domu byli přesvědčeni o správnosti navrženého řešení a důvěřovali firmám, jejichž rukám se rozhodli rekonstrukci svěřit.

 

TEXT: Ing. Luděk Kovář, puren GmbH
FOTO: archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.