Zateplení fasády
Galerie(25)

Zateplení fasády

Partneři sekce:

Pod tímto typem zateplení se rozumí neprovětrávané systémy, v nichž jsou použity jako tepelně izolační materiál fasádní desky z plného nebo děrovaného polystyrenu, z minerální vlny, sendvičové desky TWINNER z šedého polystyrenu a minerální vlny, z fenolické pěny apod.

Vnější zateplovací systém

Izolační desky se k obvodové stěně z cihelného zdiva, betonu či pórobetonu kontaktně připevní lepidlem a obvykle i hmoždinkami a následně se na nich vytvoří vyztužená stěrková vrstva, na níž se po dostatečném vyschnutí nanese konečná povrchová omítka (nejčastěji tenkovrstvá probarvená omítka se zrnitou nebo rýhovanou strukturou, popř. cihelné pásky nebo keramické obklady). Použití těchto vnějších kontaktních zateplovacích systémů výrazně snižuje úniky tepla vnějšími stěnami v zimě, zamezuje přehřívání interiéru v létě a výraznou měrou prodlužuje i životnost stavby.

Nejrozšířenější jsou zateplovací systémy polystyrenovými deskami. Desky z minerální vlny se používají na fasádách, pro něž je požadována nejvyšší požární bezpečnost, děrované polystyrenové desky zase nacházejí uplatnění zejména na starším vlhkém zdivu anebo u novostaveb, které potřebují rychle vyschnout.

Podrobný postup zpracování zateplovacích systémů Baumit – viz Technologický předpis a Technické detaily ETICS – více na www.baumit.cz.

01 | Ověření rovinnosti podkladu

02 | Založení zateplovacího systému

03 | Míchání lepicí hmoty

04 | Plocha slepu EPS-F min. 40 % povrchu desky

05 | Plocha slepu minerální vlny min. 40 % povrchu desky (ve dvou krocích)

06 | Lepení desek na vazbu

07 | Roh otvoru provést z jednoho kusu desky (tvaru L)

08 |  Zateplení ostění

09 | Vazba v rohu objektu

10 | Kotvení izolantu – minerální vlny hmoždinkami

11 | Broušení a rovinnost desek

12 | Osazení připojovacích profilů

15 | Osazení rohových profilů na rohu objektu

16 | Vytvoření základní vrstvy se síťovinou

17 | Rovinnost základní vrstvy

18 | Aplikace základního nátěru

19 | Natažení probarvené omítky

20 | Montáž těsnicí pásky

21 | Lepení soklových desek

22 | Základní vrstva

23 | Základní nátěr

24 | Aplikace mozaikové omítky

Co butede potřebovat

  • Nařadí a pomůcky: šňůra a olovnice, vodováha, metr, vrtačka, šroubovák, nůžky, nůžky na plech, lámací nůž, pilka na řezání desek, brusný papír (na obrus desek), úhelník, fasádní váleček, montážní set pro zapouštění hmoždinek pod povrch izolantu (je-li požadováno), brusné, ozubené a kovové hladítko, švýcarské hladítko, zednická lžíce, míchadlo, míchací vrtule, nádoba (kalfas)

TIP PRO PROFESIONÁLY

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy Baumit je možné použít na všech obvyklých stavebních minerálních podkladech (příp. dřevěných, dřevocementových atp.). Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše.

Základní skladba:

  • Lepicí hmota (obvykle na bázi cementu)
  • Tepelně izolační fasádní desky (z plného nebo děrovaného polystyrenu, z minerální vlny, sendvičové desky  TWINNER, fenolická pěna atd.)
  • Talířové hmoždinky (v určitých případech je možné je vynechat nebo výhodně nahradit speciálními lepicími kotvami, které nezpůsobují tepelné mosty)
  • Stěrková vrstva s vyztužující sklotextilní síťovinou
  • Konečná povrchová úprava (probarvená omítka nebo keramický obklad)

TIP PRO PROFESIONÁLY

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy Baumit zaručují dostatečnou mechanickou odolnost při běžném používání, proti násilnému a úmyslnému  Poškození je možné odolnost dále zvýšit, např. v přízemní části fasády použitím dvojnásobné sklotextilní síťoviny Baumit v základní (výztužné) vrstvě nebo použitím Baumit ArmaTex.

Pozor!

Do jednotlivých výrobků není přípustné přidávat jakékoliv jiné materiály, chemické přísady (např. proti zamrznutí) či je mezi sebou mísit, pokud dokumentace ETICS nestanoví jinak.

TEXT + foto: BAUMIT