Partneři sekce:

Použijte na zateplení kamennou vlnu. Snížíte tepelné ztráty a zvýšíte požární bezpečnost

Použijte na zateplení kamennou vlnu. Snížíte tepelné ztráty a zvýšíte požární bezpečnost

Výrobky z kamenné vlny jsou z přírodního materiálu, recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí. Kamenná vlna ROCKWOOL je výborný nehořlavý izolační materiál, který tlumí hluk z venku, dlouhodobě drží tvar, zachovává prodyšnost stěn a přispívá k požární bezpečnosti staveb. Díky svým jedinečným vlastnostem splňuje nejpřísnější kritéria, požadavky a normy pro zateplování budov.

Přísné normy požární bezpečnosti staveb

Jednou z rozhodujících vlastností stavebních konstrukcí je jejich požární odolnost, která vyjadřuje dobu v minutách, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru uvnitř budovy. Požární bezpečnost objektů je posuzována především podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Izolační materiály jsou dle požárně technické normy rozděleny do tzv. tříd reakce na oheň. Fasády s nehořlavými izolacemi ROCKWOOL dosahují nejlepších parametrů a splňují ty nejpřísnější požadavky z hlediska
požárních norem a předpisů.    

Třídy reakce na oheň a příklady dle normy ČSN EN 13501-1, zdroj: ROCKWOOL

Způsoby zateplení obvodových stěn

Obvodová konstrukce se zateplovacím systémem je složená z nosné části a tepelněizolační vrstvy. Nosná část zabezpečuje stabilitu a únosnost obvodové konstrukce. Tepelněizolační vrstva zajišťuje požadované tepelně technické vlastnosti obvodové konstrukce. Je navrhována tak, aby vyhověla tepelným požadavkům s dostatečnou rezervou i v příštích letech. Proto je vhodné ji navrhovat na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.

Vnější zateplovací systémy jsou nejčastějším způsobem tepelné izolace objektů. Jejich velkou výhodou je celistvost izolační vrstvy. Izolace chrání celý objekt, nejen jeho oddělené části. Použitím zateplovacího systému se také podstatnou měrou snižuje namáhání obvodové konstrukce, zejména jejich spojů.

Vliv působení teploty na materiály (křivka ohřevu podle ČSN EN 1363-1), zdroj: ROCKWOOL

Nejpoužívanější způsoby vnějšího zateplení podle konstrukčního řešení:

  • vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
  • provětrávané zateplovací systémy
  • sendvičové stěny
  • kazetové stěny
  • ostatní

Tepelně izolační desky z kamenné vlny ROCKWOOL jsou vhodným izolačním materiálem pro použití v provětrávaných fasádách. Provětrávané zateplovací systémy se používají hlavně u velkých staveb jako jsou obchodní a nákupní centra, kancelářské a komerční budovy, objekty zdravotnických zařízení, hotelové komplexy, letiště, průmyslové a skladové objekty, ale dají se použít i pro rodinné a bytové domy.

Produktový tip pro izolaci provětrávané fasády

Dvouvrstvá deska VENTI MAX pro tepelnou, akustickou a protipožární izolaci se používá pro vnější provětrávané fasádní systémy. Tuhá horní vrstva zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a proti profukování.

Desky VENTI MAX F s jednostrannou povrchovou úpravou se používají pro fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným obkladem. Jsou ideální pro nízkoenergetické i pasivní domy, novostavby i rekonstrukce.
Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,034 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň: A1

Referenční stavby:

Foto: ROCKWOOL
Rezidenční Park Baarova, Praha

ZDROJ: PR článek společnosti ROCKWOOL, a.s.