Zakládací malty

Velký přehled zakládacích malt. Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty, která se nanáší na předem natavené izolační pásy.

Pomocí nivelačního přístroje a nivelační latě se určí nejvyšší bod na základové desce. V nejvyšším bodě se začne nanášet zakládací maltové lůžko. Tu bude jeho tloušťka nejmenší (asi 10 mm).

K přesnému nanesení zakládacího maltového lůžka se doporučuje používat nivelační soupravu složenou ze dvou šířkově a výškově nastavitelných urovnávacích lišt. Zakládací maltové lůžko se nanáší a urovnává po úsecích, vždy mezi dvěma urovnávacími lištami.

Rozprostřená malta se urovná hliníkovou latí, která se táhne po urovnávacích lištách nivelační soupravy. Přebytečná malta se odstraní. Po nanesení a urovnání jednoho úseku se jedna urovnávací lišta nivelační soupravy přesune o délku latě a pomocí nivelačního přístroje a nivelační latě se urovná do téže výšky. Takto se mezi urovnávacími lištami nanese další úsek maltového lůžka.

První řadu cihel lze ukládat dvěma způsoby – do ještě čerstvé zakládací malty. Začíná se zdít osazením cihel na rozích stavby. Mezi ně se natáhne zednická šňůra. Cihly se ukládají podél natažené zednické šňůry na sraz. Neposouvají se po maltovém lůžku, ale spouštějí se těsně po drážkách, respektive perech už položených cihel. Cihly se následně v obou směrech jemně urovnají pomocí gumového kladiva a vodováhy.

Porotherm Profi AM

Použití: Malta vhodná na zdění první řady broušených cihel. Minerální vápenocementová malta určená na jednodušší a přesné vyrovnání první vrstvy broušených cihel na základech nebo stropní desce. Ruční zpracování. Umožňuje korekci polohy cihel po delší dobu. Tloušťka ložné spáry do 40 mm.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 14 l hotové malty/25 kg suché směsi
Balení: Papírový pytel, 25 kg

Výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

weber.mix zdicí malta

Použití: Suchá zdicí směs na zdění běžných zdicích prvků (kromě pórobetonových tvárnic). Vhodná do interiéru i exteriéru. Tloušťka vrstvy od 5 do 10 mm. Zrnitost směsi 4 mm.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 7,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy 5 mm)
Balení: Papírový pytel, 25 kg

Výrobce: Saitn-Gobain Weber

Heluz zakládací malta

Použití: Zdicí malta určená k založení první řady broušených cihel. Tloušťka ložné spáry do 40 mm. Ruční zpracování. Použití v interiéru i exteriéru.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 13,9 l hotové malty/25 kg suché směsi
Balení: Papírový pytel, 25 kg

Výrobce: Heluz

Baumit Zdicí malta 100

Použití: Vápenocementová zdicí malta se zvýšenou pevností na zdění se všemi druhy obvyklých zdicích prvků – nosné stěny, příčky a komíny. Průmyslově vyráběná suchá maltová směs na ruční a strojové zpracování.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 1,7 kg suché maltové směsi/1 l čerstvé malty
Balení: Papírový pytel, 40 kg

Výrobce: Baumit

Od partnerů ASB

Zdicí malta 10

Použití: Cementová zdicí malta na zdění obvodových, nosných, dělicích zdí a příček z klasických materiálů. Vhodná na ruční a strojové zpracování. Doporučená tloušťka vrstvy 12 mm.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 22,2 kg/m2 (při tloušťce vrstvy 12 mm)
Balení: Papírový pytel, 30 kg

Výrobce: Cemix

Zakládací tepelně izolující malta Ytong

Použití: Zakládací malta na pórobeton. Suchá maltová směs složená z anorganických pojiv, plniv a hygienicky neškodných zušlechťujících přísad určená na zakládání první řady tvárnic a příčkovek na bázi pórobetonu. Vhodná pro vnitřní i vnější použití. Doporučená tloušťka maltové vrstvy přibližně 25 mm, maximálně 50 mm. Ruční i strojové zpracování.
Spotřeba/Vydatnost: 15 kg suché maltové směsi / 30 l čerstvé malty
Balení: Papírový pytel, 15 kg

Výrobce: Xella

TEXT: Andrea Dingová ve spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archiv firem

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.