Zakládací malty

Partneři sekce:

Velký přehled zakládacích malt. Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty, která se nanáší na předem natavené izolační pásy.

Pomocí nivelačního přístroje a nivelační latě se určí nejvyšší bod na základové desce. V nejvyšším bodě se začne nanášet zakládací maltové lůžko. Tu bude jeho tloušťka nejmenší (asi 10 mm).

K přesnému nanesení zakládacího maltového lůžka se doporučuje používat nivelační soupravu složenou ze dvou šířkově a výškově nastavitelných urovnávacích lišt. Zakládací maltové lůžko se nanáší a urovnává po úsecích, vždy mezi dvěma urovnávacími lištami.

Rozprostřená malta se urovná hliníkovou latí, která se táhne po urovnávacích lištách nivelační soupravy. Přebytečná malta se odstraní. Po nanesení a urovnání jednoho úseku se jedna urovnávací lišta nivelační soupravy přesune o délku latě a pomocí nivelačního přístroje a nivelační latě se urovná do téže výšky. Takto se mezi urovnávacími lištami nanese další úsek maltového lůžka.

První řadu cihel lze ukládat dvěma způsoby – do ještě čerstvé zakládací malty. Začíná se zdít osazením cihel na rozích stavby. Mezi ně se natáhne zednická šňůra. Cihly se ukládají podél natažené zednické šňůry na sraz. Neposouvají se po maltovém lůžku, ale spouštějí se těsně po drážkách, respektive perech už položených cihel. Cihly se následně v obou směrech jemně urovnají pomocí gumového kladiva a vodováhy.

Porotherm Profi AM

Malta vhodná na zdění první řady broušených cihel. Minerální vápenocementová malta určená na jednodušší a přesné vyrovnání první vrstvy broušených cihel na základech nebo stropní desce. Ruční zpracování. Umožňuje korekci polohy cihel po delší dobu. Tloušťka ložné spáry do 40 mm.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 14 l hotové malty/25 kg suché směsi
Balení: Papírový pytel, 25 kg
Výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

weber.mix zdicí malta

Suchá zdicí směs na zdění běžných zdicích prvků (kromě pórobetonových tvárnic). Vhodná do interiéru i exteriéru. Tloušťka vrstvy od 5 do 10 mm. Zrnitost směsi 4 mm.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 7,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy 5 mm
Balení: Papírový pytel, 25 kg
Výrobce: Saint-Gobain Weber

Heluz zakládací malta

Zdicí malta určená k založení první řady broušených cihel. Tloušťka ložné spáry do 40 mm. Ruční zpracování. Použití v interiéru i exteriéru.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 12 l hotové malty z jednoho pytle
Balení: Papírový pytel, 20 kg
Výrobce: Heluz

Baumit MM 100

Průmyslově vyráběná přírodně suchá maltová směs pro ruční i strojní zpracování pro všechny druhy obvyklých zdicích prvků, pro nosné stěny, příčky a komínová tělesa. Pro zdění s vyššími pevnostními nároky, vhodná pro ruční i strojní zpracování.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 1,6 kg suché maltové směsi/1 l čerstvé malty
Balení: Papírový pytel, 25/40 kg
Výrobce: Baumit

Cemix 1310 Zdicí malta 10 MPa

Vápenocementová malta pro zdění z tradičních materiálů, ideální pro zdění z plných a lehčených cihel, bloků a tvárnic. Vhodná pro zdění obvodových, nosných a výplňových zdí a příček, i pro zdění komínových těles. Není určena pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.
Spotřeba/Vydatnost: Přibližně 22,2 kg/m2 (při tloušťce vrstvy 12 mm)
Balení: Papírový pytel, 25 kg
Výrobce: Cemix

Zakládací tepelně izolující malta Ytong

Ytong zakládací malta tepelněizolační s technickým názvem Ytong FIX L200 je suchá maltová směs pro zakládání 1. řady zdiva z pórobetonových tvárnic a příčkovek Ytong. Je určena pro vnitřní i venkovní použití. Požadovaná konzistence: tuhá plastická. Doporučená tloušťka maltové vrstvy cca 10 až 40 mm.Požadovaná konzistence: tuhá plastická. Doporučená tloušťka maltové vrstvy cca 10 až 40 mm.
Spotřeba/Vydatnost: 8 kg/m3
Balení: Papírový pytel, 15 kg
Výrobce: Xella

TEXT: Andrea Dingová ve spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archiv firem

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.