Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Baumit XS 022 – dvojnásobně výkonné zateplení

Baumit XS 022 – dvojnásobně výkonné zateplení

Stavebnictví žije již pěknou řádku let v „době zateplovací“. Stovky výrobců po celé Evropě již několik desítek let intenzivně vylepšují své zateplovací systémy a jejich jednotlivé komponenty. Zdálo by se, že v oblasti zateplení už není příliš co objevovat, a přesto… Společnost Baumit letos v ČR zavádí do prodeje unikátní kontaktní zateplovací systém s názvem  Baumit  XS 022, který má téměř dvakrát vyšší izolační schopnosti než běžné zateplovací systémy z polystyrenu nebo minerální vlny.

Díky použití speciálních izolačních desek z modifikované fenolické pěny (PIR) tento zateplovací systém vykazuje o 40 % vyšší izolační schopnost než běžné systémy s izolací z EPS nebo minerální vlny. Při stejné tloušťce tedy zateplení dosahuje výrazně vyšších izolačních účinků a vyšších energetických úspor u zateplené stavby. To systém předurčuje pro použití u budov s maximálními požadavky na tepelněizolační parametry obvodových konstrukcí, jako jsou pasivní a nízkoenergetické domy.

Nejštíhlejší zateplení
Další rozsáhlé použití nabízí systém v případech, kdy je nutné dosáhnout předepsaných izolačních schopností s minimální tloušťkou zateplení. Jedná se zejména o rekonstrukce staveb a jejich částí, u nichž je přílišné zvyšování tloušťky stěny nemožné nebo nežádoucí z architektonických či dispozičních důvodu. Typickým příkladem je například zateplení lodžií nebo balkónových a střešních konzol, střešních vikýřů, atik nebo sklepních prostorů. Podobně dokáže tento systém elegantně vyřešit i složité detaily a tradiční tepelné mosty, v jejichž případě jsou běžné izolace nedostatečné.

Jedinečný souhrn vlastností
Moderní zateplení XS 022 spojuje některé výhody minerálních i polystyrenových izolací. Velkou předností systému je jeho vysoká odolnost vůči ohni. Fenolické pěny jsou nehořlavé, nestékají, nesublimují a neuvolňují při požáru kouř a jedovaté plyny. Pevnost a mechanická odolnost je přitom srovnatelná se zateplením z EPS.

Sílu zateplení je možné volit po dvou centimetrech od 2 do 20 cm podobně jako u běžných izolací. Střední součinitel tepelné vodivosti λ tohoto výjimečného materiálu je 0,022 W/(m . K).

Tato hodnota není stejná u všech tloušťek zateplení. Zatímco u desek tloušťky 2 cm je nutné počítat s λ = 0,024 W/(m . K), u tloušťky 3 a 4 cm je λ = 0,023 W/(m . K) a u tloušťek od 5 cm dosahuje součinitel λ dokonce hodnoty 0,021 W/(m . K). Díky těmto impozantním vlastnostem překročí pouhých 6 cm tohoto zateplení hodnoty součinitele prostupu tepla požadované normou pro bytové stavby (U = 0,38  W/(m2 . K), 9 cm překoná hodnoty doporučované a 15 cm dosáhne parametrů pro obvodové stěny pasivních domů.

Zateplovací systém Baumit XS 022 je důkazem toho, že technický vývoj se v žádném oboru nezastaví. Stojí za ním rozsáhlé zkušenosti z praxe i nekonečné hodiny vývoje. Jeho výstupem jsou řešení, která často významně zjednodušují a vylepšují dosud používané metody a postupy. Popisovaná novinka v sortimentu značky Baumit je výrobkem, který jasně naznačuje budoucí vývoj v oblasti energetických úspor. Systém dnes patří mezi prémiové stavební technologie, čemuž odpovídá i jeho vyšší pořizovací cena. Ale již dnes se uplatní na mnoha stavbách, kde běžné zateplovací systémy svými parametry nevystačí.

–>–>