Partneři sekce:
  • Prefa

Lehké tepelně izolační desky pro ploché střechy

Lehké tepelně izolační desky pro ploché střechy

Pro tepelné izolace plochých střech se u nás dlouhodobě používají zejména izolace z EPS a minerální vlny (kamenné, resp. skelné). Společnost Kingspan Izolace uvádí na trh další řadu izolací na bázi uretanu vhodnou pro zateplení plochých střech s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Izolační desky řady Therma od Kingspan Izolace jsou vyrobeny z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) bez použití CFC/HCFC a s nulovým obsahem látek narušujících ozónovou vrstvu (ODP). Desky jsou na obou stranách potaženy fólií, která je během výrobního procesu autoadhesivně spojena s nepropustným jádrem. Fóliový potah je vysoce odolný vůči přenosu vodních par. Desky odolávají plísním a mikrobům. Kingspan ThermaTM TR26 FM a TR27 FM Deska pro plochou střechu má typickou objemovou hmotnost přibližně 31 kg/m3 a součinitel tepelné vodivosti od  λ = 0,022 W/(m.K).

Izolace na bázi uretanu jsou ve srovnání s minerální vlnou výrazně lehčí (hmotnost PIR izolační desky řady Therma je 31 kg/m3, deska se srovnatelným tepelným odporem z minerální vlny váží cca 150 kg/m3). Díky svým vlastnostem mají desky Kingspan ThermaTM FM, pokud byl systém správně použit, neomezenou životnost. Desky jsou určeny k použití na plochých střechách pod lepenými, mechanicky kotvenými nebo volně ležícími přitíženými systémy střešních krytin.

www.kingspaninsulation.cz