Jde to i bez průběžných pruhů proti šíření požáru!
Galerie(4)

Jde to i bez průběžných pruhů proti šíření požáru!

Partneři sekce:

Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska prokázala při náročných požárních testech úspěšně provedených v České republice (zkušebna PAVUS, a.s.) i v dalších nezávislých zkušebnách v zahraničí jasný pozitivní vliv na požární bezpečnost staveb. Jakožto tepelný izolant použitý v certifikovaných a řádně provedených systémech kontaktního vnějšího zateplení ( ETICS ) tento izolační materiál prokazatelně nijak nepřispívá k šíření ohně v těchto aplikacích a díky tomu je možné zcela vynechat protipožární opatření uvedená v článku 3.1.3.3. a) ČSN 73 0810.  

Při použití Kooltherm K5 Kontaktní fasádní desky v certifikovaných systémech kontaktního vnějšího zateplení ( ETICS ) ucelená certifikovaná sestava vykazuje:

a) třídu reakce na oheň B – S1,d0 (*)
b) třída reakce na oheň samotné desky Kooltehrm K5 Kontaktní fasádní deska C – S2,d0
c) index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce iS = 0 mm/min (*)
d) kontaktní spojení se zateplovanou konstrukcí

Z hlediska zateplovacího systému ( ETICS ) je reakce na oheň dle ČSN ISO 13785-1 uvedené v článku 3.1.3.3. odst. b) (ČSN 73 0810), po provedení zátěžových požárních testů (30min./100kW)  (obr. 1,2) v certifikovaných systémech kontaktního vnějšího zateplení ( ETICS ) hodnocena známkou Vyhovuje.  (*)

Obr. 1 Detail provedení zkušebního tělesa pro požární zkoušku dle ČSN ISO 13785-1. Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska použita v plném rozsahu zateplované plochy.


Obr. 1 Detail provedení zkušebního tělesa pro požární zkoušku dle ČSN ISO 13785-1. Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska použita v plném rozsahu zateplované plochy.
 

 

Obr. 2 Zkušební těleso během požární zkoušky testu. V 15 minutě testu odpadla díky přehoření plastových lišt část omítkového systému (okenní nadpraží) a izolant Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska tak byl po dalších 15 minut trvání testu přímo vystaven ohni.

Obr. 2  Zkušební těleso během požární zkoušky testu. V 15 minutě testu odpadla díky přehoření plastových lišt část omítkového systému (okenní nadpraží) a izolant Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska tak byl po dalších 15 minut trvání testu přímo vystaven ohni.

 Obr. 3 Zkušební těleso po ukončení zkoušky a po odkrytí vrchní vrstvy omítkového systému. Těleso převráceno do horizontální polohy. Je patrné povrchové zuhelnatění izolantu pod vlivem plamene, které zabraňuje šíření ohně uvnitř izolantu. Izolant zůstává celistvý, nedochází k jeho destrukci či odkapávání. Izolant Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska prokazatelně nijak nepřispívá k šíření plamene!!!

Obr.3 Zkušební těleso po ukončení zkoušky a po odkrytí vrchní vrstvy omítkového systému. Těleso převráceno do horizontální polohy. Je patrné povrchové zuhelnatění izolantu pod vlivem plamene, které zabraňuje šíření ohně uvnitř izolantu. Izolant zůstává celistvý, nedochází k jeho destrukci či odkapávání. Izolant Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska prokazatelně nijak nepřispívá k šíření plamene!!!

Kooltehrm K5 Kontaktní fasádní desku je tedy možné použít jako tepelně izolační materiál ucelené sestavy vnějšího zateplení ( ETICS ) pro objekty s požární výškou h ≤ 22,5m, vyjma specifických částí stavebních objektů s požární výškou 12,0m < h ≤ 22,5m uvedených v článku 3.1.3.5. (ČSN 73 0810). 

(*) Údaj je nutné oveřit potvrzením u certifikovaného dodavatele systému kontaktního vnějšího zateplení ( ETICS ), v níž bude Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska použita.

www.kingspanizolace.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan Izolace