Zhotovení parobrzdy na zateplení mezi krokvemi a pod nimi
Galerie(11)

Zhotovení parobrzdy na zateplení mezi krokvemi a pod nimi

Partneři sekce:
  • Prefa

Současná výstavba vyžaduje nejvyšší standardy energetické účinnosti, funkčnost během celé životnosti a především optimální kvalitu vnitřního ovzduší a tepelný komfort. Toho lze dosáhnout maximální vzduchotěsností a ochranou stavebních konstrukcí proti vlhkosti.

Parobrzdy s proměnlivou difuzní tloušťkou

Pro tento účel jsou na trhu dostupné víceúčelové parotěsné fólie (parobrzdy), které jsou součástí systémových řešení a umožňují dosáhnout vysoké úrovně vzduchotěsnosti v kombinaci s ochranou proti vlhkosti. Dokážou účinně zabránit nekontrolovatelnému proudění vzduchu, nepříjemnému průvanu, drahým ztrátám tepla a škodám způsobeným plísněmi. Jde o speciální parobrzdy, které se umí automaticky přizpůsobit změnám klimatických podmínek. Proměnlivá ekvivalentní difuzní tloušťka umožňuje, aby stavební konstrukce „dýchaly“.

Parobrzdy omezují pronikání vlhkosti z interiéru do konstrukce v zimním období a v létě reagují naopak, umožňují vysychání vlhkosti, která může vniknout do stavební konstrukce pro netěsnosti vzduchotěsné vrstvy v interiéru nebo vlivem náhlé změny teploty v exteriéru a následné kondenzace v rovině pojistné hydroizolace pod střešní krytinou nebo v konstrukcích z exteriérové strany, opláštěných difuzně uzavřenými materiály.

Regulace vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Difuzní odpor fólií je proměnlivý, a to v závislosti na množství relativní vlhkosti vzduchu. Dosáhne-li relativní vlhkost vzduchu nad parobrzdou hodnoty vyšší než 80 %, ekvivalentní difuzní tloušťka sd se změní a parobrzda je schopna odvádět nadměrnou vlhkost zpět do interiéru. Díky této vlastnosti regulují parobrzdy vlhkost ve stavební konstrukci a zabraňují případnému poškození dřevěných částí, minimalizují riziko vzniku plísní, dřevokazných hub apod.

Systémové spojovací pásky a tmel

K zabezpečení lehké montáže a budoucí plné funkčnosti je potřeba použít kompletní systém, který tvoří originální spojovací pásky a tmel. Ty zabezpečují spolehlivé spojení přesahů fólií a jejich připojení na okolní stavební konstrukce. Při použití neoriginálního příslušenství hrozí odlepení, vyschnutí lepidla a ztráta parotěsnosti. Nové moderní parobrzdy mají systém montáže pomocí speciálního suchého zipu. Samolepicí páska má na lícové straně suchý zip na spojení s rounem na rubové straně parobrzdy. Není proto nutné používat oboustranné lepicí pásky. Spojení je tak mnohem pevnější, bez hrozby odpadnutí fólie ze stavební konstrukce před zhotovením finálního opláštění.

09 | Rošt pod krokvemi
Po utěsnění všech spojů parobrzdy se na ni namontuje podkladový rošt buď ze dřeva, nebo z kovu.

01 | Tepelná izolace mezi krokve
Tepelněizolační pás na bázi skelné vlny se zřeže na požadovaný rozměr a vloží se mezi krokve. Rozměr tepelné izolace je třeba zvolit v závislosti na šířkovém modulu krokví – 1 000 nebo 1 200 mm.

02 | Druhá vrstva tepelné izolace
Na první tepelněizolační vrstvu mezi krokvemi se položí druhá vrstva tepelněizolačních desek v kolmém směru na krokve.

03 | Připevnění parobrzdy
Na uloženou tepelnou izolaci se připevní parobrzda pomocí sponek, které se nastřelí v místě krokví. Sponky se přelepí systémovou jednostrannou lepicí páskou. Pro urychlení montáže se může k přichycení parobrzdy použít fixační lepicí páska.

04 | Přelepení spojů fólie
Jednotlivé pásy parobrzdy se kladou se vzájemným přesahem 100 mm. V místě spoje dvou pásů se parobrzdy přelepí jednostrannou lepicí páskou.

05 | Napojení na štítovou konstrukci
V místě styku střešní konstrukce se štítovou stěnou se parobrzda uloží s přesahem minimálně 50, optimálně 100 mm. Parobrzda se na štítovou stěnu nalepí pomocí trvale elastického tmelu, který se aplikuje v tloušťce 6 až 8 mm.

06 | Utěsnění koutů a rohů
Styky parobrzdy s rohy či kouty dřevěných konstrukcí se utěsní univerzální vysoce pružnou lepicí páskou na vzduchotěsné utěsnění přesahů parobrzdy a detailů.

07 | Prostupy přes parobrzdu
Prostupy přes parobrzdu je třeba vyhotovit tak, aby byly vzduchotěsné. Nejprve se připraví čtverce parobrzdy s nakresleným průřezem trubky. Místo na prostup trubky se nevyřeže celé, jednotlivé výseky se prořezávají tak, aby se mohly později na trubku připevnit.

08 | Přilepení parobrzdy na trubku
Čtverec parobrzdy s připraveným otvorem se navleče na trubku a okolní části parobrzdy se nalepí na trubku univerzální vysoce pružnou lepicí páskou, čímž se spoj vzduchotěsně utěsní.

10 | Tepelná izolace pod parobrzdou
Při zhotovování dodatečné tepelné izolace pod parobrzdou je třeba dodržet pravidlo, že poměr tlouštěk vrstev tepelné izolace pod parobrzdou a nad ní by měl být 1 : 4, lépe 1 : 5.

11 | Opláštění střešní konstrukce
Na namontovanou podkladovou konstrukci se pomocí rychlořezných šroubů připevní finální opláštění (sádrokartonová deska nebo dřevěný záklop).

Info o materiálech:

Isover Vario® XtraSafe
» inteligentní parotěsná fólie na bázi polyamidu s proměnlivou hodnotou ekvivalentní difuzní tloušťky sd; určená k celoroční ochraně před vlhkostí a vznikem kondenzátu; faktor difuzního odporu µ = 0,3 až 25 m; maximální tahová síla: ≥ 110 N/50 mm; tloušťka fólie: 200 µm; odolnost proti UV záření: < 55 MJ/m2, což odpovídá přímému tříměsíčnímu záření, resp. osmnáct měsíců (za zasklením);

Isover VARIO® KM DUPLEX UV
» inteligentní parotěsná klima-membrána, která umožňuje vysychání zabudované vlhkosti např. z konstrukce krovu; v zimním období se chová jako parobrzda a v letním období jako difuzní fólie; ochrana střechy proti vlhkosti; vysoká mechanická pevnost proti protržení; ekvivalentní difuzní tloušťka sd = 0,3 až 5 m; maximální tahová síla: ≥ 110 N/50 mm; tloušťka fólie: 200 µm; vysoká odolnost proti UV záření: min. tři měsíce (přímé záření < 55 MJ/m2)

Co budete potřebovat:

Tepelněizolační desky
ISOVER Unirol Profi
šířka: 1 200 mm, tloušťky: od 50 do 220 mm,
nebo
ISOVER Unirol Plus
šířka: 1 200 mm, tloušťky: od 50 do 220 mm,
nebo
ISOVER Domo Plus
šířka: 1 200 mm, tloušťky: od 50 do 220 mm
Systém ISOVER VARIO®

Parobrzda
ISOVER Vario® XtraSafe
(parotěsná fólie na bázi polyamidu)
rozměry: 1,50 × 40 m,
ISOVER Vario® KM DUPLEX UV
(klima membrána na bázi polyamidu)
rozměry: 1,50 × 40 m

Fixační lepicí páska
Isover VARIO® XtraFix
rozměry: 10 mm × 25 bm

Jednostranná lepicí páska (na vzájemné lepení pásů fólie)
ISOVER Vario® KB1
šířka: 60 mm, délka: 40 m

Univerzální vysoce pružná lepicí páska
ISOVER Vario® MultiTape SL (na lepení detailů styků fólie na dřevěné konstrukce, resp. prostupy instalací ve fólii)
šířka: 60 mm, délka: 25 m,
nebo
ISOVER Vario® XtraTape (na vzájemné lepení pásů fólie)
šířka: 60 mm, délka: 25 m

Trvale elastický tmel
ISOVER Vario® DoubleFit
kartuše, 310 ml,
nebo
ISOVER Vario® XtraFit
kartuše, 310 ml

Nářadí a pomůcky
nůž na řezání tepelné izolace
pravítko (dřevěná lať)
podložka na řezání
metr
ochranné rukavice
ochranné brýle
respirátor
speciální nůž na řezání parotěsné fólie
nůžky
sponkovací pistole
aplikační pistole
akumulační šroubovák
elektrický šroubovák

 

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Isover
FOTO: Isover

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.