Sedlová, nebo valbová? Aneb i střechy podléhají módě

Sedlová, nebo valbová? Aneb i střechy podléhají módě

Myslet si, že se staveb módní trendy netýkají, je omyl. Přesvědčivý důkaz poskytuje i nejmladší historie, kdy se naším územím přehnal živel podnikatelského baroka, který vykrystalizoval v současnou moderní architekturu, charakteristickou elegancí, originalitou a jednoduchostí.
Šikmá střecha – střešní okno nebo vikýř?

Šikmá střecha – střešní okno nebo vikýř?

Obytné místnosti musí mít denní světlo, které do místnosti vstupuje okny. Okno je velmi problematickým místem ve stavebních konstrukcích: okny se v létě přivádí největší množství tepla, ale zároveň se jimi v zimě nejvíce tepla …
04 Věncové tvárnice

Montáž těžké šikmé střechy

Na zhotovení šikmé střechy je možné použít keramické stropní panely, které jsou vhodné pro střechy se sklonem max. 40°, doporučený sklon střešní roviny je 25°. Nosnou konstrukci střechy tvoří keramické stropní panely, které se kladou …
Šikmá střecha z pórobetonových masivních prvků

Šikmá střecha z pórobetonových masivních prvků

Šikmá střecha se tradičně realizuje vytvořením dřevěného krovu, na který se následně vyhotoví jednotlivé vrstvy střešního pláště. Na trhu je však dostupný i systém tvořený železobetonovými nosníky a pórobetonovými vložkami. Jde o systém vhodný v případě staveb realizovaných v nízkoenergetickém …
Rekonstrukce šikmé střechy rodinného domu

Rekonstrukce šikmé střechy rodinného domu

Jedním z hlavních důvodů pro rekonstrukci střešní konstrukce je snížení spotřeby energie na vytápění. Tohoto požadavku je možné dosáhnout přidáním další vrstvy tepelné izolace nebo výměnou existující tepelné izolace za izolaci s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi.
Řešení okapové hrany z pohledu parotěsnosti

Řešení okapové hrany z pohledu parotěsnosti

Okapová hrana patří z pohledu parotěsnosti u nadkrokevního zateplení mezi nejcitlivější místa. Realizační firmy zde často chybují, případně vycházejí z nejednoznačných informací.
Osazení světlovodu do šikmé střechy

Osazení světlovodu do šikmé střechy

Jedním ze způsobů, jak přivést světlo na místa, kde by nebylo technicky možné instalovat okno, je použít světlovod. Na trhu jsou dostupné varianty jak do šikmých, tak i plochých střech.
Vysoceúčinná izolace pro šikmé střechy

Vysoceúčinná izolace pro šikmé střechy

Je obecně známo, že k největšímu úniku energie dochází střechou. Díky izolačním deskám pro šikmou střechu Kingspan Kooltherm® K7 s nejnižším součinitelem tepelné vodivosti na trhu, ušetříte nejvíce z vašich nákladů na vytápění.
Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Šikmé střechy se nejčastěji zateplují dvěma způsoby – mezi krokvemi a pod nimi nebo nad krokvemi. Zateplení nad krokvemi přitom představuje způsob, jak dosáhnout energeticky úsporného standardu. Rozpětí mezi krokvemi se doporučuje rozvrhnout na 1 000 …
VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ŠIKMÉ STŘECHY

VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Je všeobecně známo, že největší množství energie uniká střechou. Díky izolačním deskám pro šikmou střechu Kingspan Kooltherm K7 jednoduše dosáhnete nejlepšího možného součinitele tepelné vodivosti λ ze všech tradičních izolačních materiálů a ušetříte nejvíce energie.
Návrhy tvarů a skladby střechy

Návrhy tvarů a skladby střechy

Návrh skladby střešního pláště musí respektovat nejen vkus investora, ale i prostředí, resp. klimatické podmínky, specifické pro danou geografickou oblast.
Inovativní systém odvětrání šikmé střechy z keramické krytiny

Inovativní systém odvětrání šikmé střechy z keramické krytiny

Výrobci podmiňují záruku na střešní krytinu dodržením aplikace předepsaného počtu odvětrávacích prvků nebo konstrukcí hřebene podle technické normy. Záruční nebo technický list ke střešním krytinám obsahuje obvykle také údaj o přesném počtu odvětrávacích tašek potřebných na …
Videonávod na zateplení šikmé střechy

Videonávod na zateplení šikmé střechy

Ať už zateplujete podkroví sami nebo jste si pozvali firmu, bude se vám hodit toto instruktážní video. 3minutové video dokumentuje zateplení krok za krokem. Od přípravy a vložení izolace, aplikaci střešních fólií až po montáž …