Partneři sekce:
  • Prefa

Rekonstrukce šikmé střechy – řešení od společnosti Puren

Rekonstrukce šikmé střechy – řešení od společnosti Puren

Nárůst cen za energii má stoupající tendenci. Tato skutečnost vede k hledání řešení, která povedou k úsporám energie. V České (ale i Slovenské) republice je většina rodinných domů postavena před rokem 2000 a majitelé těchto domů dnes stojí před otázkou, jak ušetřit energii. Bez zásahu do stavební konstrukce se to neobejde a s rekonstrukcí se většinou řeší i otázka zateplení existující střešní konstrukce.

Ne vždy je nevyhnutelné spojovat nové zateplení s výměnou střešní krytiny. Na trhu jsou dostupné i izolace, které lze klást pod krokve, pod existující tepelnou izolaci na bázi minerální vlny mezi krokvemi. Doporučuje se použít tepelněizolační panely na bázi polyizokyanurátové pěny s hliníkovou fólií s tloušťkou 50 µm aplikovanou na obou stranách panelu, která nahrazuje celoplošnou parozábranu.

Kombinace tepelné izolace na bázi minerální vlny a tepelněizolačních panelů PIR

Kombinace tepelné izolace na bázi minerální vlny a tepelněizolačních panelů PIR

Tepelněizolační panel PIR s oboustranně aplikovanou hliníkovou fólií

Tepelněizolační panel PIR s oboustranně aplikovanou hliníkovou fólií

Izolace je určena na celoplošnou izolaci pod krokve. Kotvení tepelněizolačních panelů PIR se realizuje šrouby do krokví přes integrované dřevěné latě nebo přes celoplošnou desku OSB. Vzduchotěsnost střešní konstrukce se zabezpečí přelepením spojů desek samolepicí hliníkovou páskou. Při použití panelů PIR + OSB je vzduchotěsnost řešena ve spoji desek. Vzduchotěsné napojení panelů na zděné konstrukce se realizuje parozábranou, která se lepí do tmelu.

Tepelněizolační panel PIR s oboustranně aplikovanou hliníkovou fólií

Tepelněizolační sendvičový panel – jádro tvoří PIR izolace, která je opláštěna deskami OSB.

Kotvení tepelněizolačních panelů s oboustranně aplikovanou hliníkovou fólií

Kotvení tepelněizolačních panelů s oboustranně aplikovanou hliníkovou fólií

Kotvení tepelněizolačních panelů přes desky OSB

Kotvení tepelněizolačních panelů přes desky OSB

Dodatečně aplikované tepelněizolační panely PIR pod krokvemi s hliníkovou fólií aplikovanou na obou stranách ubírá ze strany interiéru minimum místa. Při tloušťce izolace PIR 50 mm je tepelný odpor 2,17 (m2 . K)/W (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,025 W/(m . K)). V kombinaci s minerální vlnou mezi krokvemi při tloušťce 160 mm bude splněn normový požadavek na součinitel prostupu tepla střechou UN = 0,20 W/(m2 . K).

Průběh teplot ve skladbě šikmé střechy: tmavě modrá – teplota v exteriéru tmavě červená – teplota pod krytinou červená – teplota interiéru světle modrá – teplota pod izolací PIR

Průběh teplot ve skladbě šikmé střechy: tmavě modrá – teplota v exteriéru, tmavě červená – teplota pod krytinou, červená – teplota interiéru, světle modrá – teplota pod izolací PIR

TEXT: Luděk Kovář
OBRÁZKY: Puren

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.