Partneři sekce:
  • Prefa

Řešení okapové hrany z pohledu parotěsnosti

Řešení okapové hrany z pohledu parotěsnosti

Okapová hrana patří z pohledu parotěsnosti u nadkrokevního zateplení mezi nejcitlivější místa. Realizační firmy zde často chybují, případně vycházejí z nejednoznačných informací.

Společnost puren vyrábí tepelné izolace z tvrdé polyuretanové pěny pod označením PIR izolace pro nadkrokevní zateplení šikmých střech. PIR izolace mají při malé tloušťce vysoký tepelný odpor. Úspora energie na vytápění je ovlivněna nejenom tepelnou izolací, ale i správným provedením detailů nápojných a prostupujících konstrukcí. Tato místa musí být provedena vzduchotěsně. V praxi existuje vícero způsobů řešení. Podívejme se na několik příkladů řešení okapové hrany.

Prostupy parozábranou a pojistnou hydroizolací jsou komplikovanými detaily. Bezpečným řešením je aplikace tekuté nátěrové hmoty Delta-Liquixx, která vzduchotěsně utěsní prostupující místa.

Z vnitřní strany u okapu utěsňujeme šikminu minerální izolací s překrytím parozábranou a přizděním.

Dalším řešením, kdy krokve neprocházejí z interiéru do exteriéru, je uzavření u okapu v místě tzv. přídavných krokví a následné svedení parozábrany na obvodovou konstrukci z vnější strany. Obvodová konstrukce se bude z vnější strany zateplovat kontaktním zateplovacím systémem.

TEXT + FOTO: PUREN

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2017.