Šikmá střecha – střešní okno nebo vikýř?

Šikmá střecha – střešní okno nebo vikýř?

Partneři sekce:
  • Prefa

Obytné místnosti musí mít denní světlo, které do místnosti vstupuje okny. Okno je velmi problematickým místem ve stavebních konstrukcích: okny se v létě přivádí největší množství tepla, ale zároveň se jimi v zimě nejvíce tepla odvádí. Proto již při projektovém návrhu vyvstává otázka, čemu dát přednost – zabudovat střešní okno do roviny střechy nebo se rozhodnout pro vikýř se svislým oknem? (obr. 1 a 2) Každé řešení má své pro a proti.

Střešní okno

Střešní okno osazené v rovině střechy je rychlým a jednoduchým řešením, jak prosvětlit podkrovní prostory. Je pravdou, že při montáži střešních oken se objevuje nejvíce chyb v napojení parozábrany na rám okna a dochází ke kondenzaci. V letním období je střešní okno vystaveno extrémní sluneční expozici a interiér se přehřívá. Použije-li se minerální izolace, ostění získá díky její velké tloušťce poměrně velkou hloubku a zabraňuje dopadu světla do místnosti. Okno vykazuje výrazné tepelné mosty, a proto se nedoporučuje pro pasivní domy a není ideálním řešením ani pro domy nízkoenergetické.

Obrázek č. 1

Střešní vikýře

Vikýře mají okno ve svislé poloze a fungují stejně jako okna ve fasádě. Svislá okna zajišťují lepší tepelnou stabilitu v interiéru než okna střešní. Splňují požadavky pro zimní i letní období. Montáž je složitější, ale z hlediska řešení detailů napojovacích spár je méně rizikovým řešením. Pro nízkoenergetické a pasivní domy jsou vhodné vikýřové sendvičové systémy (obr. 2).


Obrázek č.3

Společnost Puren se zabývá problematikou zateplování budov a součástí jejího výrobního programu jsou i střešní sendvičové vikýřové systémy pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vikýře jsou vyráběny jako stavebnice – jsou složeny z jednotlivých dílů umožňujících snadnou přepravu. Na stavbě se vikýře smontují do požadovaného tvaru.

Informace o materiálu:

Izolace vyrobené z tvrdé polyuretanové pěny, dnes vyráběné pod označením PIR izolace, jsou izolace s nejvyšším tepelným odporem při minimální tloušťce. Tyto izolace nahradily dříve vyráběné izolace pod označením PUR, obsahující freon.

Tepelná izolace puren PIR (EN 13165)

  • Tepelná vodivost λD = 0,025–0,026 (Wm-1K-1)
  • Objemová hmotnost (kg/m3) r < 35
  • Ekvivalentní dif. odpor/100mm (m) Sd = 45
  • Reakce na oheň E-s2,d0 (EN 13501-1)
  • Teplotní použitelnost dlouhodobá +90 °C
  • Nasákavost dlouhodobá 0,9 %
  • Napětí v tlaku při 10% stlačení Ο10 (kPa) > 150
  • Měrná tepelná kapacita (J.kg-1.K-1) 1400
  • Požární odolnost REI 30 (EN 1364-1)

Normové požadavky

Ustanovení ČSN 73 0540 : 2011 – Tepelná ochrana budov – Tepelná stabilita místností požadují, aby vnitřní prostor na konci své doby chladnutí vykazoval pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období max. o 3 °C. V letním období je požadována nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti +27 °C. Rodinné domy, bytové domy a ostatní budovy určené k bydlení (např. internáty, domovy důchodců apod.) se mají navrhovat tak, aby nebylo potřebné zabezpečovat tepelnou pohodu během letního období klimatizací. Z hlediska intenzity slunečního záření a prohřívání interiéru jsou svislá okna výhodnější. Správný návrh umístění okna je vidět na obrázku 4. V létě je slunce vysoko na obloze, a proto je vhodné využít střešních říms. V zimě je slunce nízko na obloze a jeho tepelný tok je žádoucí.

Obrázek č.4

Obrázek č. 5

Vikýřové systémy

Střešní prefabrikované vikýře umožňují lepší využití podkrovního prostoru bez ohledu na sklon střechy. Okna poskytují přirozený výhled, můžeme pod nimi stát vzpřímeně, poskytují snadnou údržbu a obsluhu. Sendvičová lepená konstrukce se skládá z oboustranných jednovrstvých třískových desek OSB (QSB) s vlhkuvzdorným lepidlem a tepelné izolace z tvrdé polyuretanové pěny PIR z řezané blokové pěny nebo tuhých izolačních desek PIR s oboustranným flísovým povrchem. V závodě se vyrobí prefabrikované samonosné panely, které se na stavbě smontují do požadovaného tvaru. Stavebnice ze samonosných panelů se spojí na zámek pro pultové vikýře v kombinaci s nadkrokevním zateplením.

Obrázek č.6

Díky vnitřnímu izolačnímu jádru PIR mají stěny a střecha vikýře vynikající tepelněizolační vlastnosti při malé tloušťce stěny. Při tloušťce stěny 184 mm je součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K (obr. 7). Odhadovaná životnost izolačních výrobků může být mezi 30 až 80 lety v závislosti na materiálu a na způsobu zabudování a použití. Provedené měření chování zateplené šikmé střechy s nadkrokevní izolací Puren PIR Protect s oboustranným hliníkovým povrchem a větranou vzduchovou mezerou pod pálenou skládanou krytinou v letním období a při laboratorním testu ukázalo velmi příznivé chování PIR izolace z hlediska průběhu teplotní křivky a vnitřní teploty. Byly splněny normové požadavky.

Obrázek č.7

TEXT: Ing. Luděk Kovář
FOTO: Puren

Článek byl aktualizován v srpnu 2022.