Partneři sekce:
 • Prefa

Osazení světlovodu do šikmé střechy

Osazení světlovodu do šikmé střechy

Jedním ze způsobů, jak přivést světlo na místa, kde by nebylo technicky možné instalovat okno, je použít světlovod. Na trhu jsou dostupné varianty jak do šikmých, tak i plochých střech.

Montáž je možná buď z interiéru, nebo u modelů s odnímatelným křídlem i z vnější strany, např. v případech, kdy je ve střešním meziprostoru málo místa. Křídlo lze odmontovat už před osazením na střechu nebo přímo na střeše. Horní prvek tubusu se vsune do připraveného otvoru ve střeše a následně se pomocí čtyř otočných klipsů jednoduše připevní na horní rám světlovodu. Klipsy stačí otočit šroubovákem o 45°.

Horní část tubusu obepíná hydroizolační manžeta s pružným okrajem, která odvádí případnou vodu mimo tubus. V rovině střechy se napojí podobně jako běžná hydroizolační fólie střešních oken. Horní díl světlovodu se montuje na střešní latě a nevyžaduje žádný speciální nosný prvek. Na přírubu světlovodu se nachází otvor pro systém flexi-klik, který umožňuje napojit jako první buď rovný díl, nebo koleno a ostatní díly za sebe.

Všechny spoje se nakonec přelepí stříbrnou těsnicí páskou. Součástí světlovodu je i parotěsná fólie – čtvercová s kruhovým náběhem podle průměru světlovodu. Zabezpečuje těsnost mezi tubusem a konstrukcí střechy. Po napojení parotěsné fólie na montážní kroužek difuzoru se fólie utěsní lepicí páskou. Následně se do montážního kroužku osadí tubus světlovodu a utěsní lepicí páskou.

Nebo se montážní kroužek osadí do podhledu a až potom se ze střešního meziprostoru napojí tubus. Při montáži světlovodu je důležité správné zaměření umístění difuzoru. Je vhodné nejprve zvolit polohu difuzoru z interiéru a následně zkontrolovat střešní meziprostor, zda montáži nepřekážejí trámy nebo rozvody vzduchotechniky a pod.

KREATIVNÍ VYUŽITÍ SVĚTLOVODŮ

Po zaměření se do stropu vyřeže otvor, jehož průměr má být o něco větší, než je průměr difuzoru. Difuzor se skládá ze dvou částí – plastového rámu (montážní kroužek) a akrylátového dvojskla. Obě části se před montáží oddělí pootočením přibližně o 2 cm. Montážní kroužek difuzoru se osadí pomocí čtyř dotahovacích šroubů. Hlavičky šroubů se následně přelepí bílou záslepkou. Difuzor z akrylátového dvojskla se namontuje na montážní kroužek (plastový rám) nasunutím a pootočením přibližně o 90°, dokud není úplně utažen.

Od partnerů ASB

01 | Odstranění nášlapných vrstev
Z balkonu se odstraní všechny nášlapné vrstvy až po nosnou konstrukci.

02 | Horní díl světlovodu
Horní díl světlovodu se namontuje na střešní latě bez speciálního nosného prvku a osadí se spodní lemování, které se vyformuje podle tvaru krytiny.

03 | Odmontování křídla
Před osazením na střechu nebo přímo na střeše se odšroubováním čtyř šroubů odmontuje z horního rámu vyjímatelné křídlo světlovodu.

04 | Horní prvek tubusu
Přes připravený otvor se vsune horní prvek tubusu a následně se jednoduše připevní na horní rám světlovodu.

05 | Upevnění tubusu
Tubus světlovodu se připevní pomocí čtyř otočných klipsů, které se šroubovákem otočí o 45°.

06 | Spojení dílů tubusu
Na přírubu světlovodu se nachází otvor na systém flexi-klik, jímž se napojí jako první buď rovný díl, nebo koleno a následně ostatní díly na sebe. Všechny spoje se nakonec přelepí stříbrnou těsnicí páskou.

07 | Parotěsná fólie
Na montážní kroužek (plastový rám) difuzoru se pomocí plastových svorek připevní parotěsná fólie.

08 | Utěsnění parotěsné fólie
Parotěsná fólie se na montážní kroužek difuzoru těsně nalepí lepicí páskou.

09 | Tubus do montážního kroužku
Do montážního kroužku s připevněnou parotěsnou fólií se osadí tubus světlovodu, který se stejně tak utěsní lepicí páskou. Nebo se montážní kroužek osadí do připraveného podhledu a tubus se napojí ze střešního meziprostoru.

10 | Zaměření umístění difuzoru
Z interiéru se důkladně zaměří místo osazení difuzoru světlovodu. Po zaměření místa osazení se zkontroluje střešní meziprostor, zda montáži nepřekážejí trámy, rozvody vzduchotechniky a pod.

11 | Vyřezání otvoru
Do stropu či podhledu se vyřeže otvor, jehož průměr má být o něco větší, než je průměr difuzoru.

12 | Oddělení částí difuzoru
Difuzor se skládá ze dvou částí – plastového rámu (montážní kroužek) a akrylátového dvojskla. Obě části se před montáží oddělí pootočením přibližně o 2 cm.

13 | Osazení montážního kroužku
Montážní kroužek difuzoru se pomocí čtyř dotahovacích šroubů osadí do připraveného otvoru. Hlavičky šroubů se následně přelepí bílou záslepkou.

14 | Namontování difuzoru
Difuzor se namontuje na montážní kroužek (plastový rám) nasunutím a pootočením přibližně o 90°, dokud není úplně utažen.

Informace o materiálu:

 • světlovod určený do šikmých střech s profilovanou střešní krytinou do výšky profilu max. 120 mm; horní čtvercový rám s tvrzeným 4mm sklem, pevný tubus s odrazem světla až 98 %, délka tubusu 1 až 1,7 m s prodloužením do 6 m; stropní difuzor s akrylátovým dvojsklem,
 • dostupná i varianta do šikmé střechy s plochou střešní krytinou nebo do plochých střech.

SVĚTLOVODY V PLOCHÉ I ŠIKMÉ STŘEŠE

Co budete potřebovat

 • Světlovod
  Světlovod TWR OK10 (do šikmé střechy s profilovanou krytinou)
  rozměr rámu: 370 × 370 mm, průměr tubusu: 250 mm
  nebo
  Světlovod TWR OK14
  rozměr rámu: 470 × 470 mm, průměr tubusu: 350 mm
 • Hydroizolační límec
  Hydroizolační límec (BFX)
 • Prodlužovací díl
  Prodlužovací díl tubusu (ZTR)
  délka: 640 a 1 240 mm
 • Ventilační prvek
  Ventilační prvek (ZTV) pro světlovod TWR OK14
 • Nosič LED diodového osvětlení
  Nosič LED diodového osvětlení (ZTL)
 • Zatemňující prvek
  Zatemňující prvek (ZTK)
 • Lemování
  Lemování pro profilovanou střešní krytinu
 • Nářadí a pomůcky
  šroubovák
  akumulátorový šroubovák
  metr
  ruční elektrická pila
  nůžky

TEXT: zpracováno z podkladů VELUX
FOTO: VELUX

Článek byl uveřejněn v časopisu strechy Realizace staveb 5/2016.