Partneři sekce:
  • Prefa

Vysoceúčinná izolace pro šikmé střechy

Vysoceúčinná izolace pro šikmé střechy

Je obecně známo, že k největšímu úniku energie dochází střechou. Díky izolačním deskám pro šikmou střechu Kingspan Kooltherm® K7 s nejnižším součinitelem tepelné vodivosti na trhu, ušetříte nejvíce z vašich nákladů na vytápění.

Díky zanedbatelné tloušťce desek nedochází ke zmenšení prostoru v podkroví ani k nežádoucímu zatížení krovu. Deska Kooltherm® K7 je odolná vůči průniku vodních par a má nízkou hmotnost. Izolační desky z rezolové pěny lze rovněž použít u střech s nadkrokevní izolací. Jádro desky tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Deska Kingspan Kooltherm® K7 je již během procesu výroby na obou stranách opatřena tkaninou na bázi skleněných vláken, takže se jednoduše se zpracovává a montáž je rychlá a přesná. Materiál je ekologický, neobsahuje chlorované (CFC) a fluorované uhlovodíky (HCFC). Deska Kingspan Kooltherm® K7 je ideální pro novostavby a rekonstrukce.

Zdroj: Kingspan Izolace