Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Rehau
  • Isover

VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ŠIKMÉ STŘECHY

VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Je všeobecně známo, že největší množství energie uniká střechou. Díky izolačním deskám pro šikmou střechu Kingspan Kooltherm K7 jednoduše dosáhnete nejlepšího možného součinitele tepelné vodivosti λ ze všech tradičních izolačních materiálů a ušetříte nejvíce energie.

Díky zanedbatelné tloušťce desek se nezmenšuje prostor v podkroví ani není nežádoucím způsobem zatěžován krov. Deska Kooltherm K je odolná vůči průniku vodních par a má nízkou hmotnost. Izolační desky z rezolové pěny lze rovněž použít u střech s nadkrokevní izolací. Jádro desky tvoří tuhá  rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Deska Kingspan Kooltherm® K7 je již během procesu výroby na obou stranách opatřena tkaninou na bázi skleněných vláken, takže se jednoduše zpracovává a montáž je rychlá a přesná. Materiál je ekologický, neobsahuje chlorované (CFC) a fluorované uhlovodíky (HCFC). Deska Kingspan Kooltherm K7 je ideální pro novostavby a rekonstrukce.

Zdroj: Kingspan Izolace