04 Zaměření

Větraná fasáda (Pracovní postup)

Fasády jsou vystaveny slunečnímu záření, kdy teplota na vnější straně může dosáhnout až +70 °C. Při této teplotě při kontaktním zateplení některé stavební materiály degradují, sublimují a mění své vlastnosti. Rozdíl vnitřní a venkovní teploty …
Architektonické výzvy: Svět izolací

Svět izolací

Nesprávně provedená či špatně zvolená izolace může napáchat více nepříjemností, než bychom si dovedli představit. Šetříme-li na stavebních materiálech, zaplatíme pak většinou o dost vyšší cenu při nápravě vzniklých škod. O izolacích to platí dvojnásob.
Kingspan Kooltherm K15 - řešení pro zavěšené fasády

Kingspan Kooltherm K15 – řešení pro zavěšené fasády

Zavěšené odvětrané fasády dnes představují oblíbené řešení zejména u občanských a administrativních budov. Jejich nespornou výhodou je, zejména vysoká variabilita finální povrchové úpravy, odvětrání umožňující ochránit vlastnosti systému před vlhkostí a snadné opravy. Izolace zavěšených …
Kingspan Kooltherm K15 – ideální izolace pro zavěšené fasády

Kingspan Kooltherm K15 – ideální izolace pro zavěšené fasády

Zavěšené odvětrané fasády dnes představují oblíbené řešení zejména u občanských a administrativních budov. Jejich nespornou výhodou je, mimo jiné, zejména vysoká variabilita finální povrchové úpravy, odvětrání umožňující ochránit vlastnosti systému před vlhkostí a snadné opravy. …
Zateplení fasády lícovým zdivem s odvětrávanou mezerou

Zateplení fasády lícovým zdivem s odvětrávanou mezerou

V současných novodobých trendech ve stavebnictví se stále častěji dostává do popředí kombinace starších architektonických stylů s moderními prvky. Jedním z nich je i systém odvětrávané fasády, která na první pohled vypadá jako staré pohledové zdivo. Jako nosná konstrukce …
Zateplování udělalo mílový krok kupředu

Zateplování udělalo mílový krok kupředu

Zateplování představuje jeden z neprogresivnějších oborů ve stavebnictví. Stavebníci jsou však dnes při výběru tepelněizolačních systémů nesrovnatelně náročnější a vyžadují nejen maximální energetické úspory, ale mnohem větší důraz kladou také na životnost zateplovacího systému a …
Realizace falcované krytiny na Geologickém ústavu AV ČR v Praze

Realizace falcované krytiny na Geologickém ústavu AV ČR v Praze

Geologický ústav Akademie věd ČR má půdorys nepravidelného čtyřúhelníku s nádvořím. Čtyři ramena budovy jsou v místě střechy napojena valbami. Střechy jsou pokryty bezúdržbovou falcovanou krytinou. Kromě položení krytiny projekt zahrnoval také oplechování římsy a střešních žlabů stejným …
Dřevěné fasády

Dřevěné fasády

Výběr vhodného fasádního materiálu a systému konstrukce závisí na tom, k čemu bude dřevěná fasáda sloužit a jaké jsou na ni kladeny nároky. Kromě běžných požadavků je třeba posoudit i požadavky specifické, které jsou dané místem stavby, nadmořskou výškou, …
Zásady správné montáže fasád z cementořískových desek

Zásady správné montáže fasád z cementořískových desek

Na fasádu jsou kladeny zcela zvláštní požadavky. Fasáda plní důležitou úlohu jako ochrana vnější stěny proti povětrnostním vlivům. Zároveň musí splňovat požadavky na odvětrání a odvod vlhkosti směrem ven ze stěn budovy a zajistit tepelnou pohodu v objektu. …
Připojovací spáry otvorových výplní

Připojovací spáry otvorových výplní

Na stavbách existuje celá řada různých detailů, které by měly vyžadovat naši zvýšenou pozornost. Zejména z toho důvodu, aby nedocházelo k závadám, které vznikají vinou benevolence, nevědomosti či nevhodného šetření realizačních firem a objevují se pak až během …