ASB Články na tému

odvětrání fasády

Fasády jsou vystaveny slunečnímu záření, kdy teplota na vnější straně může dosáhnout až +70 °C. Při této teplotě při kontaktním zateplení některé stavební materiály degradují, sublimují a mění své vlastnosti. Rozdíl vnitřní a venkovní teploty způsobuje kondenzaci v konstrukci, která by měla probíhat na vnější straně zateplované konstrukce.

Nesprávně provedená či špatně zvolená izolace může napáchat více nepříjemností, než bychom si dovedli představit. Šetříme-li na stavebních materiálech, zaplatíme pak většinou o dost vyšší cenu při nápravě vzniklých škod. O izolacích to platí dvojnásob.

Zavěšené odvětrané fasády dnes představují oblíbené řešení zejména u občanských a administrativních budov. Jejich nespornou výhodou je, zejména vysoká variabilita finální povrchové úpravy, odvětrání umožňující ochránit vlastnosti systému před vlhkostí a snadné opravy. Izolace zavěšených fasád od společnosti Kingspan Izolace s názvem Kooltherm K15 pak představuje ideální řešení tepelnětechnických požadavků v téměř jakékoli skládané fasádě tohoto typu.

Zavěšené odvětrané fasády dnes představují oblíbené řešení zejména u občanských a administrativních budov. Jejich nespornou výhodou je, mimo jiné, zejména vysoká variabilita finální povrchové úpravy, odvětrání umožňující ochránit vlastnosti systému před vlhkostí a snadné opravy. Izolace zavěšených fasád od společnosti Kingspan Izolace s názvem Kooltherm K15 pak představuje ideální řešení tepelnětechnických požadavků v téměř jakékoli skládané fasádě tohoto typu.

V současných novodobých trendech ve stavebnictví se stále častěji dostává do popředí kombinace starších architektonických stylů s moderními prvky. Jedním z nich je i systém odvětrávané fasády, která na první pohled vypadá jako staré pohledové zdivo. Jako nosná konstrukce se používá základový beton, případně závěsná konzola.

Zateplování představuje jeden z neprogresivnějších oborů ve stavebnictví. Stavebníci jsou však dnes při výběru tepelněizolačních systémů nesrovnatelně náročnější a vyžadují nejen maximální energetické úspory, ale mnohem větší důraz kladou také na životnost zateplovacího systému a na kvalitu a trvanlivost povrchových úprav.

Geologický ústav Akademie věd ČR má půdorys nepravidelného čtyřúhelníku s nádvořím. Čtyři ramena budovy jsou v místě střechy napojena valbami. Střechy jsou pokryty bezúdržbovou falcovanou krytinou. Kromě položení krytiny projekt zahrnoval také oplechování římsy a střešních žlabů stejným materiálem, ze kterého je střecha.

Výběr vhodného fasádního materiálu a systému konstrukce závisí na tom, k čemu bude dřevěná fasáda sloužit a jaké jsou na ni kladeny nároky. Kromě běžných požadavků je třeba posoudit i požadavky specifické, které jsou dané místem stavby, nadmořskou výškou, podnebím nebo odlišným provozem budovy.

Na fasádu jsou kladeny zcela zvláštní požadavky. Fasáda plní důležitou úlohu jako ochrana vnější stěny proti povětrnostním vlivům. Zároveň musí splňovat požadavky na odvětrání a odvod vlhkosti směrem ven ze stěn budovy a zajistit tepelnou pohodu v objektu. Jedním z možných řešení je využití cementotřískových desek.

Na stavbách existuje celá řada různých detailů, které by měly vyžadovat naši zvýšenou pozornost. Zejména z toho důvodu, aby nedocházelo k závadám, které vznikají vinou benevolence, nevědomosti či nevhodného šetření realizačních firem a objevují se pak až během užívání budovy. Tento článek obsahuje řadu doporučení a vysvětlení, týkajících se vytvoření dlouhodobě funkčního utěsnění připojovacích spár otvorových výplní.