Architektonické výzvy: Svět izolací
Galerie(8)

Svět izolací

Partneři sekce:

Nesprávně provedená či špatně zvolená izolace může napáchat více nepříjemností, než bychom si dovedli představit. Šetříme-li na stavebních materiálech, zaplatíme pak většinou o dost vyšší cenu při nápravě vzniklých škod. O izolacích to platí dvojnásob.

Zachování baťovského stylu

Město Zlín je charakteristické svojí baťovskou architekturou. Jednou ze staveb ctících jednotný architektonický ráz města je také Krajská nemocnice Tomáše Bati, která prochází postupnou modernizací jednotlivých pavilonů. V rámci rekonstrukce pavilonu č. 23 byly použity výrobky a systémy společnosti LB Cemix. Podmínkou rekonstrukce bylo zachování typického vzhledu fasády za použití obkladových prvků z cihelných pásků v kombinaci se zateplením objektu.

Kromě toho bylo nutné zrekonstruovat balkóny nacházející se v několika patrech po obvodu celé budovy. Pro zateplení fasády byl použit certifikovaný ETICS Cemix THERM K s izolantem z minerální vlny převážně s kolmou orientací vláken s obkladem cihelnými pásky typu ALTEK. Před zateplením objektu provedla společnost LB Cemix odtrhové zkoušky za účelem zjištění přídržnosti podkladu.

Pro lepení izolantu a provedení výztužné vrstvy byla použita hmota lepicí a stěrkovací hmota COMFORT. Kromě cihelných pásků bylo na část plochy fasády použito téměř 8 tun klasické strukturální silikonové zatírané omítky v zrnitosti 2 mm. Pro barevné provedení omítky byly vybrány šedé a cihlové odstíny z barevného vzorníku Cemix tak, aby korespondovaly s barvou cihelných pásků a s dalšími barevnými plochami.

Samostatnou kapitolou rekonstrukce byla oprava balkónů z profilovaných betonových panelů. Z balkónu v přízemí byly odstraněny staré obklady, v této souvislosti bylo nutné následně reprofilovat podkladní panel. Za tímto účelem byla pasivována částečně odhalená ocelová výztuž výrobkem Cemix antikorozní ochrana, následně byl reprofilován povrch panelů speciální maltou.

Nemocnice Tomáši Bati ve Zlíně prochází postupnou modernizací.

Nemocnice Tomáši Bati ve Zlíně prochází postupnou modernizací.

Takto vyrovnaný povrch panelu byl následně opatřen lepicí a stěrkovací hmotou COMFORT s vloženou síťovinou a obkladovým páskem a vyspárovaný spárovací maltou pro lícové zdivo. Rovné plochy balkónů s původními omítkami byly přetřeny Silikonovým a Elastickým fasádním nátěrem sladěným s barvami dalších částí fasády.

Plochy balkónů se žebrováním byly opatřeny speciální válečkovanou omítkou.
Zateplením objektu byl učiněn významný krok k modernizaci nemocnice a zvýšen komfort pacientů i zaměstnanců Použitím obkladů na fasádě v kombinaci s vhodně zvolenými odstíny omítek a fasádních nátěrů byl zachován původní architektonický ráz objektu.

Zdroj: LB Cemix

Pochozí zateplení

Zateplení podlahy půdy patří mezi nejefektivnější, přitom často opomíjené použití tepelné izolace v domě. Teplo stoupá vzhůru a v případě nezateplené podlahy se nám hromadí v půdním prostoru. Pokud tento prostor využíváme k bydlení, máme izolaci ve střešní rovině a není nutné podlahu půdy izolovat. Pokud ale půdu nevyužíváme, nebo nám slouží pouze jako sklad, měli bychom tuto podlahu dostatečně odizolovat.

Úsporným řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je kombinace minerální vaty a polystyrenu. Systém ISOVER STEPcross využívá pevnosti polystyrenových trámců v kombinaci s tepelnou účinností měkčích desek z minerálních vláken. Aplikace je jednoduchá, bez tepelných mostů a s minimálním zatížením stropu.

Dalšími výhodami jsou jednoduchá aplikace bez tepelných mostů, minimální přitížení stropu a cena systému. Minimální tloušťka tepelné izolace pod nevytápěnou půdou je 140 mm. Doporučené tloušťky izolací začínají na 200 mm. Na této tloušťce začínají i skladby systému Isover STEPCross. ISOVER EPS Kříže ze speciálního tvrzeného polystyrenu i nosné trámky jsou k dispozici v tloušťkách 200–300 mm.

Aplikace systému je velice jednoduchá. Na parotěsnou zábranu se připraví nosná část z tvrzeného pěnového polystyrenu a vzájemně se slepí PUR lepidlem. Do roštu se následně klade minerální tepelná izolace, na závěr přiklopená pochozími OSB deskami, které se šroubují do montážního prkna lepeného na EPS rošt.

Postup montáže:

1. Před montáží je nutno zajistit parotěsnost pomocí fólie Isover Vario KM Duplex s doplňky (pokud již není zajištěna jinak).
2. Nosné kříže z EPS zajišťují snadné a rychlé sesazení. EPS spoje je možné pro lepší manipulaci slepit PUR lepidlem.
3. Rošt se sestaví na světlou šířku 595 mm pro ideální vkládání izolace o šířce 600 mm.
4. Aplikace speciálního PUR lepidla na spojení dřeva a EPS po celé délce konstrukce.
5. Přilepení prkna šíře 100 mm.
6. Vložení izolace Isover Orsik (Isover Uni) 600 x 1200 mm.
7. Izolaci pouze půlíme pro překrytí spojů bez dalšího řezání. Následuje vyplnění mezer minerální izolací a kontrola detailů.
8. Zaklopení deskou dle doporučení výrobce. Desky se přichytí vruty 4 x 45 mm, 4–5 ks na metr, 2–3centimetrová mezera pod záklopem umožní případné odvětrání.

Systém ISOVER STEPcross:

Záklop OSB desek, případně fošen
Výplňová minerální vlna o formátu 600 x 1200
Montážní prkno o šířce 100 mm
Parozábrana Isover VARIO KM DUPLEX UV

Zdroj: Isover

Horská střecha

Na horské chatě M. R. Štefánika v Bresně na Slovensku proběhla zevrubná rekonstrukce střechy. Vzhledem k velkému zatížení větrem (120–200 km/hú) i sněhem (v rozmezí do 300 mm) došlo k porušení stávajícího měděného opláštění střechy. Působením vlhkosti byla izolace z minerální vlny mezi krokvemi provlhlá, a tedy nefunkční.

Z toho důvodu musely být měděná střešní krytina, dřevěné bednění a minerální izolace odstraněny. Pro rekonstrukci střechy byly použity výrobky společnosti Puren, konkrétně střešní izolace z vysoce výkonného polyuretanového izolačního
materiálu.

Horská chata se nachází ve výšce 1740 m na jižním svahu pod Ďumbierem v Nízkých Tatrách. Zajímavostí je, že kvůli nesnadno přístupné lokalitě byla střešní izolace i veškerý materiál přepravován na stavbu vrtulníkem.

Sanační řešení:

•    Nová parotěsná fólie na krokve
•    Izolace Puren OSB, d= 120 mm se zabudovanou kašírovanou dřevěnou deskou jako horní bednění
•    Systémové šrouby Puren k zajištění kontinuálního přenosu zatížení
•    Pojistná hydroizolace
•    Strukturní dělicí rohož
•    Plechová střešní krytina RHEINZINK prePATINA
•    Přeprava PIR izolace Puren pomocí vrtulníku

Střecha horské chaty

Místo: Bresno, Slovensko
Investor: Klub slovenskych turistov
Poradenství: Ing. Luděk Kovář, Ing. Miroslav Komzala
Rekonstrukce: 2014
Plocha střechy: 345 m²
Produkty: Puren® LB, d=120 mm, strukturní dělicí rohož, Rheinzink prePATINA

Zdroj: Puren

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2016.