05

Pracovní postup: Jak instalovat provětrávanou fasádu Glasroc X?

Partneři sekce:

Systém provětrávané fasády Glasroc X je vysoce výkonné, zdravé a udržitelné řešení pro zateplení objektu s dlouhou životností. Je ideálním řešením pro novostavby i rekonstrukce.

Deska Glasroc X se montuje na podkonstrukci šrouby Rigips Hydro TN. Nosná podkonstrukce musí být schopna vzdorovat tlaku větru. Maximální rozteč prvků podkonstrukce je 333 mm. Dilatační úsek je max. 10 m délky, max. 60 m2 plochy. Desky Glasroc X se připevňují na podkonstrukci v rozteči max. 150 mm. Desky musí být před další povrchovou úpravou suché, soudržné, rovné, stabilní, bez nečistot a dalšího poškození. Povrchová úprava desky je stejná jako v případě provětrávané fasády.

Informace o materiálu

Glasroc X je impregnovaná protipožární sádrová deska obsahující speciální přísady pro odolnost proti vlhkosti a plísním. Sádrové jádro desky je vyztuženo skelnými vlákny a povrch desky je tvořen vodoodpudivou skelnou výztužnou rohoží. Deska Glasroc X je díky svým vlastnostem vhodná nejen jako provětrávaná fasáda, ale i pro opláštění dalších částí fasády, jako je podbití přesahu střechy, podhledy v exteriéru, obklady sloupů apod.

Instalace nosných konzol

Nosné konzoly kotvíme do obvodové konstrukce podle montážního schématu/statického výpočtu. Druh kotvení volíme podle doporučení výrobce kotevní techniky. Pro každý svislý profil použijeme minimálně jednu pevnou konzolu, ostatní mohou být kluzné (užší).

Tepelná izolace a desky Glasroc X

Pro zateplení použijeme minerální izolaci Isover Fassil nebo Multimax 30 s dodatečným překrytím difuzně otevřenou fólií. Izolaci kotvíme talířovými hmoždinkami podle doporučeného schématu. Zateplení soklu je provedeno formou kontaktního zateplovacího systému do výšky min. 300 mm, např. deskami Isover EPS Sokl 3000.

Na nosné konzoly připevníme hliníkové profily L a T pomocí samovrtných nerezových šroubů rozměru 5,5 x 19 mm např. Hilti S-AD01S. Při připevňování profilů dbáme na doporučenou velikost provětrávané mezery. Před instalací desek zkompletujeme podkonstrukci provětrávané fasády podle montážního schématu. Připevníme pomocné profily v oblasti okenních a dveřních otvorů. Větrací profil připevníme ke svislým profilům šrouby LB 3,5 x 9,5 mm.

Na profily připevníme desky Glasroc X vodorovně pomocí samovrtných fasádních šroubů se zápustnou hlavou GX 4,8 x 32. Maximální rozteč šroubů je 150 mm. Vzdálenost šroubů od hrany desky je nejméně 15 mm. Hlavy šroubů by měly být v rovině s povrchem desky, aniž by došlo k protržení povrchové vrstvy desky a poškození jádra.

Svislé spáry desek jsou připevněny na profily T. V rozích a koutech je volný konec desky od posledního svislého profilu max. 250 mm. V oblasti otvorů provedeme opláštění tak, aby spáry desek nevycházely z rohu otvoru. Svislé a vodorovné spáry musí být ve vzdálenosti min. 150 mm od rohu otvoru. Podkladní konstrukce v oblasti otvorů nesmí zatěžovat opláštění, musí být vynesena do nosné stěny.

Dilatace a tmelení

Dilatační spáry se provádí u ploch nad 60 m2 nebo každých 10 m svislou spárou (vedle nezbytných konstrukčních spár budovy nebo spár nutných vzhledem ke změnám velikosti fasádních celků). Stejně možné je v těchto případech vytvoření vodorovných spár. Ve svislém směru je nutné respektovat dilatační potřeby nosných profilů. Dilatační spára se osadí fasádním dilatačním profilem.

Příčné svislé spáry mezi deskami tmelíme práškovým tmelem Vario H. Po vyzrání tmelu desky penetrujeme podkladním nátěrem weberpodklad A. Spáry desek v dalším kroku přetmelíme lepicí stěrkovou hmotou webertherm flex s vloženým pásem výztužné tkaniny šíře 150 mm. Pro vyztužení rohů a koutů použijeme profily s integrovanou síťovinou. Pro zabránění vzniku trhlin v rozích otvorů umístíme diagonálně pásy výztužné tkaniny o rozměru min. 20 x 40 cm.

Povrchové úpravy

Na desky aplikujeme celoplošně základní vrstvu lepicí stěrkové hmoty webertherm flex s vloženou sklovláknitou výztužnou tkaninou s plošnou hmotností min. 160 g/m2 např. webertherm 131. Jednotlivé pásy tkaniny napojíme s minimálním překrytím 10 cm.

Na dostatečně vyzrálou základní vrstvu naneseme fasádním válečkem podkladní nátěr weberpas poklad UNI pro tenkovrstvé omítky Weber. Barevný odstín podkladního nátěru volíme podle odstínu následně použité pastovité omítky.

Po proschnutí podkladního nátěru, zpravidla nejdříve po čtyřiadvaceti hodinách, naneseme tenkovrstvou pastovitou omítku weberpas aquaBalance. Doporučuje se pouze použití odstínů s koeficientem HBW minimálně 25.

Omítku nanášíme na podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí zrna. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím takzvaně „do živého“. Ucelené plochy provádíme bez přerušení. Strukturu vytváříme plastovým hladítkem ihned po nanesení. Tahy hladítkem musí být stejnoměrné v celé ploše, zvláště v místech koutů, úrovní podlážek lešení apod.

01 Kotvení nosných konzol podkonstrukce
Nosné konzoly kotvíme do obvodové konstrukce podle montážního schématu/statického vypočtu.

01
01 | Zdroj: Rigips

02 Vložení tepelné izolace
Pro zateplení použijeme minerální izolaci, tu kotvíme talířovými hmoždinkami podle doporučeného schématu.

02
02 | Zdroj: Rigips

03 Připevnění svislých profilů
Na nosné konzoly připevníme hliníkové profily L a T pomocí samovrtných nerezových šroubů, dbáme na doporučenou velikost provětrávané mezery.

03
03 | Zdroj: Rigips

04 Kompletace podkonstrukce
Zkompletujeme podkonstrukci provětrávané fasády a připevníme pomocné profily v oblasti okenních a dveřních otvorů.

04
04 | Zdroj: Rigips

05 Instalace desek Glasroc X
Připevníme desky Glasroc X samovrtnými fasádními šrouby. V oblasti otvorů provedeme opláštění tak, aby spáry desek nevycházely z rohu otvoru. Provedeme dilatační spáry a osadíme dilatačním profilem.

05
05 | Zdroj: Rigips

06 Tmelení příčných spár a penetrace desek
Příčné svislé spáry mezi deskami tmelíme a po vyzrání tmelu desky penetrujeme podkladním nátěrem.

06
06 | Zdroj: Rigips

07 Vyztužení spár, rohů a koutů
Spáry desek v dalším kroku přetmelíme. Pro vyztužení rohů a koutů použijeme profily s integrovanou síťovinou.

07
07 | Zdroj: Rigips

08 Aplikace základní vrstvy
Na desky aplikujeme celoplošně lepicí stěrkovou hmotu s vloženou sklovláknitou výztužnou tkaninou. Pásy tkaniny napojíme s minimálním překrytím 10 cm.

08
08 |

09 Penetrace pod omítku
Naneseme podkladní nátěr. Barevný odstín podkladního nátěru volíme podle odstínu následně použité pastovité omítky.

09
09 | Zdroj: Rigips

10 Nanášení omítky
Naneseme tenkovrstvou pastovitou omítku. Omítku nanášíme nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí zrna. Omítku je třeba napojovat takzvaně „do živého“.

Text: Rigips
Článek vyšel v časopisu Realizace staveb 4/2023.