14 min

Větraná fasáda pro rekonstrukci i novostavbu (pracovní postup)

Partneři sekce:

Ocelová kostra Diagonal 2H od Knauf Insulation nabízí snadné a komplexní řešení pro realizaci zateplení domu pomocí provětrávané fasády. Montáž nevyžaduje mokré procesy, neomezují ji tedy ani vnější teploty, ani technologické přestávky potřebné k vysychání a zrání materiálů.

Knauf Insulation nabízí konstrukční variantu Diagonal 2H pro větrané fasády do třiceti metrů výšky, pomocí které lze bez obtíží a nutného vyrovnání původních povrchů realizovat dodatečné zateplení rodinných domů. U novostaveb větraná fasáda s konstrukcí Diagonal 2H umožňuje osazení fasády pohledovým obkladem, a to až do hmotnosti 70 kg/m².

Konstrukční sestava byla navržena se snahou o minimální úniky tepla vlivem tepelných mostů, snadnou montáž a spolehlivost. Nosná konstrukce Diagonal 2H je vyrobena z ocelových subtilních prvků, které vytvářejí jednoduchou příhradovou soustavu.

Co budete potřebovat

 • Konstrukční profily a diagonály konstrukce Diagonal 2H a kotevní prvky
  • Minerální izolace Mineral Plus EXT 035, okrajový pásek z minerální vlny
 • Kontaktní doplňková hydroizolační fólie
  • HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus
   nebo
  • HOMESEAL LDS 0,02 UV FixPlus
 • Těsnicí pásky
  • HOMESEAL Solifit nebo 0,02 UV
 • Těsnicí tmel
  • HOMESEAL LDS Solimur
 • Obkladový pohledový materiál, dřevěný obklad, dřevovláknité desky, hliníkové obklady a další…

Nářadí

 • Hliníková montážní sada Diagonal 2H
 • Magnetická vodováha, laser, olovnice na provázku
 • Měřicí pásmo
 • Vrtačka a šroubovačka
 • Samosvorné kleště
 • Řezák
 • Ochranné pracovní prostředky

TIP

Pro spárově uzavřené obklady je určena fólie HOMESEAL LDS,04 Fix Plus. Pro spárově otevřené obklady je vhodné použít fólii odolnou proti UV záření HOMESEAL LDS 0,02 UV Fix Plus.

Izolace domu pomocí větrané fasády představuje v řadě případů efektivnější a bezpečnější způsob realizace zateplení oproti klasickým kontaktním systémům. Opodstatnění má zejména u rekonstrukcí, kde je kromě zateplení potřeba vyrovnat, sjednotit a vytvořit zcela nový tvar fasády nebo kde i přes sanaci hydroizolací zůstává zbytková vlhkost v konstrukci obvodových stěn. U novostaveb se aplikuje systém větrané fasády tehdy, pokud se majitelé domu rozhodnou namísto klasické omítky budovu opatřit dřevěným nebo jiný obkladem.

Realizace detailně

Kvalita provedení ukončení tepelné izolace a pojistné hydroizolační (větrotěsné) vrstvy významně ovlivňuje dosažené tepelnětechnické parametry a technickou životnost celé sestavy. Začínáme proto montáží obvodových linií roštu systému Diagonal 2H, to je soklem, ukončením pod střechou, lemováním stavebních otvorů, svislými konci stěn atd. Základním montážním prvkem je profil V (40 x 40 x 3 000 mm), kterým zateplovanou plochu fasády v podstatě orámujeme.

Na V profil upevníme pomocí oboustranné lepicí pásky Homeseal nebo pomocí tmelu Homeseal LDS Solimur pruh difuzní fólie, která bude použita na fasádě v ploše. Difuzní fólii uřízneme tak, aby vznikly přesahy 10 cm. Alternativní montážní verzí pro ukončení sestavy v místě stavebních otvorů a v odůvodněných případech i v ploše a u soklu/atiky je aplikace špaletového profilu V100 (40 x 100 x 3 000 mm). Pod špaletový V100 profil používáme pro eliminace tepelných mostů v místě stavebních otvorů tepelněizolační podložku z pruhu okrajového pásku z minerální vlny.

Osazení diagonál

Na takto připravené lemovací profily V okolo stavebních otvorů i ukončení ploch upevníme pomocí samořezných vrutů diagonální prvky v předepsaných roztečích. Nyní se můžeme pustit do osazování diagonál v ploše. Na jejich rozmístění má vliv druh obkladu, výška stavby a únosnost podkladu. Základní uspořádání roštu je ve svislých osách 600 mm nebo podle spárořezu obkladu. Horizontální uspořádání diagonálních prvků je dáno základním statickým posouzením.

Provedeme ohnutí diagonálních prvků z roviny od stěny do přibližné hodnoty budoucí tloušťky izolace, vyhnutím také korigujeme rovinu nové fasády. Pro předsazení diagonálních prvků od roviny stěny slouží distanční pomůcky (originální hliníková montážní sada Diagonal 2H, suchá stavební lať zkrácená dle potřeby a magnetická vodováha).

Na takto připravené svislé montážní osnovy upevňujeme základní L profily. Pro kotvení L profilu na diagonální prvky potřebujeme minimálně 5 kusů samosvorných kleští. Začínáme od spodního zakládacího profilu V a postupujeme vzhůru. Vytyčenou rovinu hlídáme pomocí magnetické vodováhy. Profily L spojujeme s diagonálním prvkem samořeznými vruty.

Jednotlivé svislé sestavy z profilů L nakonec zafixujeme proti sklopení příčnými stabilizačními diagonálními prvky.

Vložení minerální izolace

Do takto připravené konstrukce vkládáme tepelný izolant. Jako standardní výrobek do systému Diagonal 2H je určena izolace Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035, jejíž formát 600 x 1250 mm odpovídá základní osnově 600 mm a přirozeně bez nutných úprav dokonale vyplní a obepne prostupující diagonální prvky. Izolant je pružný, lze jej popotáhnout i v roštu, aniž by došlo k utržení a poškozeni izolantu.

Nyní uzavřeme konstrukci větrotěsnou a zároveň pojistnou hydroizolační vrstvou na rovině minerální izolace. Difuzní fólie se ukládá na konstrukci vodorovně s přesahem 10 cm.

Pro snadnější přichycení jsou fólie opatřeny samolepicími pásky. Výřezy ve fólii provádíme buď na písmeno H nebo obdélník s přesazením10 cm dovnitř stavebního otvoru.

Dokonalé zalepení a utěsněni difuzní fólie okolo stavebních otvorů je jednou z nejnáročnějších a nejdůležitějších operací u montáže celé fasády. Správné provedení rozhoduje o spolehlivosti nejen detailu, ale i celého zateplení. K utěsnění a napojení fólie okolo otvorů používáme těsnicí pásky a tmel HOMESEAL.

Dokončení

Nyní nám zbývá montáž vnějších nosných prvků pro finální fasádní obklad, které zároveň vymezují šířku svisle provětrávané vzduchové mezery. Základními prvky pro montáž vnějších obkladů jsou profily Z a W. Postupujeme od soklu k atice. Profil Z kotvíme na profil L, který je již ukrytý pod difuzní fólií a jehož polohu si na fólii předem vyznačíme acetonovým fixem.

Nejdříve profil Z upevníme v místech diagonál, pak doplníme mezilehlé vruty v maximální vzdálenosti 30 cm. Při upevňováni finálních obkladů se držíme požadavků a postupů výrobce. Podkladní nosná konstrukce Knauf Insulation Diagonal 2H je vhodná pro všechny typy obkladů do 70 kg/m2 vlastní váhy a je na ni možné obklady kotvit mechanicky (vruty, nýty) i chemicky (lepením).