ASB Články na tému

Kingspan

Současné náročné požadavky na tepelnou izolaci budov vedou ke zvyšování tlouštěk tepelných izolací. Zároveň je však kladen důraz na maximální využití zastavěného prostoru budov. Z toho pak plyne požadavek, aby tloušťky stavebních konstrukcí, zejména obvodových stěn, byly co nejmenší. Řešením je volba tepelného izolantu s nadstandardně nízkým součinitelem prostupu tepla. Vhodným výrobkem je kontaktní fasádní deska Kingspan Kooltherm K5.

Požadavky na tepelnou izolaci budov vedou ke zvyšování tlouštěk tepelných izolací. Zároveň je však kladen důraz na maximální využití zastavěného prostoru. Z toho plyne požadavek, aby zejména obvodové stěny byly co nejtenčí – a z tepelněizolačního hlediska co nejefektivnější. Řešením je Kingspan Kooltherm K5.

Moderní okna v jedné rovině s fasádou, malé přesahy střech a vzhled, který zůstane maximálně zachován i v rámci energetické modernizace – to byl klíčový úkol při renovaci fasády šesti obytných domů v berlínské obytné kolonii Westend.

IKON je globální inovační centrum společnosti Kingspan v irském Kingscourtu. Samotné inovační centrum je postaveno podle nejpřísnějších a nejudržitelnějších norem v oblasti designu a díky 18 produktům a systémům Kingspan je jasným dokladem našich schopností. V centru IKON se zaměřujeme na výzkum a vývoj nových pokročilých materiálů. Znalosti, které zde získáváme, využíváme pro své vlastní produkty a služby a sdílíme je i s ostatními subjekty v oboru.

Všude ve zprávách se říká, že v souvislosti s klimatickými změnami musíme začít jednat nyní. Zastavěné prostředí je významným spotřebitelem zdrojů, které masivně přispívá k vyčerpání neobnovitelných zdrojů a tvorbě fyzického odpadu.

Současný trh věnuje většinu pozornosti šikmým střechám se zaměřením na koncového zákazníka – ale i ploché střechy potřebují maximální pozornost, důkladnou realizaci a trvalou údržbu. Právě proto společnost Kingspan vyvinula doko-nalé řešení v podobě izolačních desek na bázi PIR pro lehké, těžké i nadstandardně zateplené střechy.

Společnost Kingspan je ve stavebnictví známá zejména díky svým vysoce kvalitním izolačním deskám pro obytné a užitkové budovy. Například fenolické desky z výroben Kingspan vynikají svou nízkou tloušťkou a součinitelem prostupu tepla, což z nich dělá ideální řešení pro všechny realizace, které kladou důraz na úsporu užitné plochy a spotřebované energie.