/ Byznys /

Kingspan uvádí nový rámec oběhového hospodářství výrobků

Zdroj: Kingspan

Všude ve zprávách se říká, že v souvislosti s klimatickými změnami musíme začít jednat nyní. Zastavěné prostředí je významným spotřebitelem zdrojů, které masivně přispívá k vyčerpání neobnovitelných zdrojů a tvorbě fyzického odpadu.

Stavebnictví dnes spotřebuje 42,4 miliardy tun materiálů ročně, což představuje něco přes 40 % celosvětové spotřeby materiálů, a je odpovědné za přibližně 30 % veškerého odpadu na světě.

Do snižování dopadu na životní prostředí se v tomto odvětví musíme zapojit všichni, a to od návrhu projektu až po ukončení jeho životnosti. Je naší povinností usilovat o to, aby se materiály používaly co nejdéle. Naše společnost Kingspan, jako globální hráč v oboru, chce být v tomto směru příkladem.

Tradiční lineární ekonomika (take, make, waste – vzít, vyrobit, vyhodit), ve které jsme fungovali, je neudržitelná, a proto jsme zvolili oběhové hospodářství.

Zdroj: Kingspan

Jak to uděláme?

Odpověď na tuto otázku je dvojí: za prvé jsme zařadili oběhové hospodářství jako jeden z pilířů svého programu Planet Passionate a za druhé vám s potěšením představujeme nový produktový rámec pro oběhové hospodářství: LIFECycle.

Tento jasný rámec nám umožňuje podniknout smysluplné kroky na cestě k oběhovému hospodářství a zavazuje nás k tomu, abychom přemýšleli o nejlepší volbě v každém kroku procesu, od fáze návrhu až po cyklické procesy a všechny kroky mezi nimi.

Rámec oběhového hospodářství výrobků Kingspan LIFECycle

Abychom ve svém odvětví dosáhli skutečného oběhového hospodářství, musíme spolupracovat v mnoha oblastech. Naším posláním je zaměřit se na své výrobky a služby s cílem vyvinout řešení, která podporují oběhové hospodářství, a to od fáze návrhu až po ukončení životnosti výrobku.

Oběhové hospodářství má potenciál šetřit zdroje Země, chránit naše přírodní prostředí a vyrábět produkty způsobem, který je obnovující a regenerační. To však znamená, že se musíme zabývat každým krokem životního cyklu výrobku.

Z tohoto důvodu jsme vyvinuli vlastní rámec oběhového hospodářství výrobků LIFECycle, který začleňuje oběhové hospodářství do každého kroku výroby.

Jaké kroky máme na mysli?

Krok 1: Oběhový design

Krok 2: Vstupní materiály, které jsou udržitelné a oběhové

Krok 3: Tovární procesy

Krok 4: Modely s prodlouženou životností

Krok 5: Cyklování (recyklace, upcyklace a downcyklace) na konci životnosti výrobku.

Zdroj: Kingspan

Naší vizí je, aby po naplnění potenciálu výrobku v jeho současné podobě všechny výrobky vyráběné společností Kingspan byly technicky recyklovatelné. Recyklace je proces, při kterém se výrobek zredukuje až na úroveň základního materiálu, což umožňuje jeho opětovné zpracování na nové výrobky.

Chcete se dozvědět vice o jednotlivých krocích našeho nového oběhového rámce?

Navštivte webovou stránku : https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/o-skupine-kingspan/obehovemu

Více o programu Planet Passionate se dozvíte zde : https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/o-skupine-kingspan/planet-passionate

 ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan