Renovace fasády ETICS pro Westend Villas Berlin

Moderní okna v jedné rovině s fasádou, malé přesahy střech a vzhled, který zůstane maximálně zachován i v rámci energetické modernizace – to byl klíčový úkol při renovaci fasády šesti obytných domů v berlínské obytné kolonii Westend.

Vily, postavené v letech 1999 a 2000, nabízejí kromě jiného 46 kondominií a nájemních bytů se špičkovým vybavením. Zástavba se skládá ze tří samostatně stojících vil, dvojvily naproti nemocnici Paulinen a vily přímo připojené k sousední budově. Architektura jednotlivých budov je mnohotvárná. Horizontálně a vertikálně posunuté kubusy přiléhají k zástavbě a vytvářejí rozdělenou úroveň.

Projektový tým se rozhodl použít izolační materiál Resolhart – izolační materiál založený na technologii Kooltherm K5 od společnosti Kingspan. Izolační deska Resoltherm je díky svým technickým parametrům vhodným řešením zejména pro architektonicky náročné budovy se složitými detaily fasády.

Vysoce účinná izolační deska Kooltherm® K5 je z hlediska chování při požáru klasifikována jako C-s2, d0 (EN 13501-1) a certifikovaný systém kontaktního vnějšího zateplení (ETICS) vykazuje třídu reakce na oheň B-s1‑, d0.

To přináší rozhodující výhody pro plánování, zpracování a logistiku na staveništi systému ETIC, jehož součástí je vysoce účinná izolační deska Kooltherm K5. Na renovaci fasády se podílela stavební expertní kancelář IGS-Schulz Berlin.

Zdroj: Kingspan

Fasáda s posuvnými okenicemi

Charakteristickými prvky lehce omítnuté fasády jsou francouzská okna od podlahy až ke stropu, s kovovým zábradlím, stejně jako balkony a lodžie opatřené posuvnými prvky z dřevěných lamel pro zastínění. Fasáda je dále strukturována horizontálními pásy a základními zónami různé výšky z vápenopískových cihel.

Původní tepelněizolační systém však nebyl proveden řádně. Problematické bylo napojení dříve existujících dřevěných okenních otvorů a nadpraží, stejně jako přechod pásů z přírodního kamene na omítnutou fasádu. V průběhu času se na těchto místech vytvořily zpětné spáry, které byly poškozeny vlhkostí v izolaci. Objekt rovněž vyžadoval zateplení v souladu se současnými energetickými vyhláškami a normami.

StoTherm Resol: řešení pro nejsložitější fasády

Nejvhodnější řešení z estetického i praktického hlediska je tedy systémové řešení StoTherm Resol. Izolační materiál založen na technologii Kooltherm K5 od společnosti Kingspan je vyroben z tuhé pěny Resol s oboustrannou laminací ze skelného rouna, která má prakticky uzavřenou buněčnou strukturu s hodnotou tepelné vodivosti lambda 0,021.

Tento návrh umožňuje realizovat subtilní a energeticky úsporné konstrukce, které jsou žádané u novostaveb i stávajících budov. Aby byly splněny požadavky vyhlášky o úsporách energie (EnEV) platné v roce rekonstrukce, byla v případě berlínských městských vil požadována průměrná tloušťka izolace 10 centimetrů.

Díky tomu jsou okna téměř v jedné rovině s fasádou. Integrace parapetu s malým přesahem střechy byla rovněž možná bez přístavby.

www.kingspan.com/cz/cs/

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan