Planet Passionate: Kingspan šetří nejen užitné místo, ale i planetu

Zdroj: Kingspan

Společnost Kingspan je ve stavebnictví známá zejména díky svým vysoce kvalitním izolačním deskám pro obytné a užitkové budovy. Například fenolické desky z výroben Kingspan vynikají svou nízkou tloušťkou a součinitelem prostupu tepla, což z nich dělá ideální řešení pro všechny realizace, které kladou důraz na úsporu užitné plochy a spotřebované energie.

Úsporou na stavbě a v peněžence obyvatel hotových objektů však společnost Kingspan nekončí. Právě naopak – společnost před rokem spustila desetiletý program Planet Passionate, který se snaží změnit celkový přístup k výrobě v závodech Kingspan.

Lepší budovy pro lepší svět

Výstavba a provoz budov dohromady tvoří 36 % celosvětové spotřeby energie a z toho 39 % představuje energie zatížená uhlíkovou stopou. Z vědeckého pohledu je přitom nutné nejen výrazně snížit produkci odpadu a emisí CO2, ale i zabránit zvýšení globálního nárůstu teploty.

A v tom všem samozřejmě hraje velkou roli prostředí, které sami budujeme, a jakou stopu a životnost mají produkty, které k tomu používáme.

Zdroj: Kingspan

Výrobou to jen začíná

Kingspan Insulation ve svém výzkumu vychází z modelu LIFECycle, který zohledňuje všechny aspekty životního cyklu produktu, a to od samotného začátku – jaké obnovitelné suroviny jsou k dispozici? Lze udělat základ výrobků udržitelnějším, aniž bychom negativně ovlivnili izolační výkon, tepelné hodnoty, požární bezpečnost a další základní vlastnosti? A co to znamená pro „DNA“ produktů?

Mnohem lepší než pouze recyklovat je totiž omezit, či dokonce zabránit spotřebě surovin. Dalším krokem k lepší udržitelnosti je i zpětný odběr projektového odpadu na staveništích nebo odebírání použitých zbytků a obalových materiálů, protože tyto materiály lze velmi dobře recyklovat nebo spalovat pro energetické využití.

V pozdější fázi programu společnost Kingspan Insulation plánuje také přebírat zpět panely, které se uvolňují při přeměnách nebo dožití budovy či materiálu.

Planet Passionate

V roce 2020 skupina Kingspan představila program udržitelnosti Planet Passionate, který si stanovil ambiciózní cíle pro celou společnost na příštích 10 let. Důraz je kladen zejména na čtyři oblasti: energii, uhlíkovou stopu, spotřebu vody a na cirkulaci/recyklaci materiálů.

Prvním z cílů je využití nulové čisté energie, tedy milník, kterého společnost dosáhla již v roce 2020 – 100 % energie, kterou společnost využívá, pochází z obnovitelných zdrojů. Dalším krokem je proto logicky výroba vlastní, obnovitelné energie, a to majoritně pomocí solární energie. Milníkem pro tuto část je rok 2030 a 60% podíl obnovitelné energie.

Z hlediska uhlíkové stopy je zmíněný rok 2030 rovněž důležitý. Za necelých devět let společnost plánuje vyrábět zcela bez uhlíkové stopy, tzv. „net zero“, a zároveň snížit uhlíkovou stopu i u všech svých dodavatelů o 50 %. Eliminace uhlíkové stopy u firemních aut je přitom plánována již na rok 2025.

Pokud jde o vodu, skupina si klade za cíl shromáždit 100 milionů litrů dešťové vody do roku 2030 pro opětovné použití ve výrobě a v oblasti dopravy. Součástí programu Planet Passionate je i participace na pěti projektech aktivně řešících čištění oceánů.

Z hlediska cirkulace a recyklace, jak již bylo nastíněno, je důležité nejen recyklovat vše recyklovatelné (například tedy využití jedné miliardy PET lahví ve výrobě do roku 2025), ale i eliminovat vlastní odpad z výroby. Tento cíl se přitom společnosti podaří splnit již letos, o čtyři roky dříve oproti původnímu plánu. Většina průmyslového odpadu z výroby je nyní recyklována v jiných stavebních řešeních – a to, co zůstane, je spáleno pro energetické využití.

Pro více informací navštivte náš web: www.kingspan.com/cz/cs-cz/o-skupine-kingspan/planet-passionate

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan a.s.