Kingspan: Velká tloušťka klasické tepelné izolace – novodobý problém má efektivní řešení

Mezi největší negativa neustálého zvětšování vrstvy tepelné izolace lze zařadit úbytek stavební plochy, která mohla být smysluplně využita jako součást obytného prostoru – a vynést investorovi dodatečný profit, nebo úbytek světla v interiéru způsobený stíněním okenního otvoru tepelnou izolací.

Odpovědí na tuto problematiku je Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska, která oproti jiným tepelným izolacím disponuje výrazně nižším součinitelem tepelné vodivosti (λD  = 0,021 W/m·K), což v praxi znamená kvalitnější izolování,a tedy výrazné snížení tloušťky desky.

#ValueMatters

Studie, která stanovuje rozdíly (a pro-fit) v obytné ploše u domů s větší tloušťkou tepelné izolace a s deskami Kooltherm® K5, byla provedena pro budovy v České republice i na Slovensku. Nabídka samozřejmě odpovídá poptávce – a s poptávkou vzrůstá cena a každý milimetr plochy navíc lze vyčíslit penězi.

Když tedy nahradíme klasickou skladbu fasádní izolace (o tloušťce 370 mm) skladbou s izolační deskou Kooltherm® K5, bude nová skladba činit 290 mm, tedy o 80 mm méně. To není mnoho. Pokud ovšem 80 mm převedeme na plochu, pak za čtvrt milionu korun, které investujeme na-víc za tenčí izolační materiál, získáme 10,43 m² bytové plochy.

To je v důsledku téměř milionové zvýšení ceny bytu – tedy 397% návratnosti peněz, které jsme vydali navíc. Pokud se podíváme do Bratislavy, tak se investice za stejných podmínek vrátí dokonce 497 %.

Zdroj: Kingspan

#Health Matters

Neméně podstatné je i osvětlení interiéru – denní světlo ovlivňuje řadu důležitých biologických procesů v lidském těle a má tak přímý dopad na naše zdraví, a v budovách navíc světlo ovlivňuje spotřebu elektrické energie – proto bychom ho měli nejen do interiérů, ale i do našich životů pouštět co nejvíce. V první řadě si musíme udělat obrázek o rozdílné tloušťce izolační vrstvy.

Abychom dosáhli součinitele prostupu tepla U=0,24 W/ (m2·K), musíme počítat s celkovou tloušťkou konstrukce 0,355m u minerální vaty, ale pouze s 0,296 m u Kooltherm® K5. Nejvíce patrná je změna u U = 0,10 W/ (m2·K), kdy rozdíl mezi konstrukcemi činí 0,139 m! Menší stínění oken izolací by logicky mělo znamenat více světla v interi-éru. I toto se společnost Kingspan rozhodla ověřit studií – pro jedno, dvě a čtyři okna s parapety v různých výškách.

Z této studie vyplývá, že zlepšení vykazují všechny měřené varianty a překvapením nebude asi ani fakt, že největší rozdíly vykazuje místnost se čtyřmi okny a nejmen-ší plochou skel, protože právě tato varianta je tloušťkou izolace ovliv-něna nejvíce. Překvapující ovšem může být, že se osvětlenost míst-nosti (pro konstrukci U = 0,10 W/ (m2·K),) v takovém případě zlepší až o 29,4 %!

#TheFactsMatter

Čísla mluví jasně. Už pouhých 8 cm rozdílu v tloušťce izolace znamená větší příjem z prodeje a téměř čtyřnásobnou návratnost financí vynaložených navíc za dražší stavební materiál. Snížením izolace navíc můžeme dosáhnout až třetino-vého zlepšení činitele denní osvětlenosti a tím zlepšit osvětlení místností.

Bez nadsázky tak tloušťka izolace přímo ovlivňuje naše zdraví – a to je dostatečně pádný argument, abychom se zaměřili na kvalitní materiály, které umožní maximální mini-malizaci všech konstrukcí na stavbě. Je to investice, která se nám bohatě vrátí. Ať už formou peněz, nebo dobré nálady.

Obě studie lze prostudovat na: https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolace/thefactsmatter

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan