Galerie(5)

IKON: inovační centrum fungující jako živá laboratoř

IKON je globální inovační centrum společnosti Kingspan v irském Kingscourtu. Samotné inovační centrum je postaveno podle nejpřísnějších a nejudržitelnějších norem v oblasti designu a díky 18 produktům a systémům Kingspan je jasným dokladem našich schopností. V centru IKON se zaměřujeme na výzkum a vývoj nových pokročilých materiálů. Znalosti, které zde získáváme, využíváme pro své vlastní produkty a služby a sdílíme je i s ostatními subjekty v oboru.

Kingspan IKON Digital Twin Image
Kingspan IKON FutureSpace Image
Kingspan IKON Hologram Corridor Image

Inovace nyní a v budoucnu

Ve společnosti Kingspan se již od samotného počátku věnujeme inovacím, což denně dokazujeme při své práci v rámci naší společnosti. Abychom dosáhli budoucnosti s nulovými emisemi, musíme zpochybnit tradice ve stavebnictví pomocí inovativních pokročilých materiálů a digitálních technologií.

Bezemisního cíle lze dosáhnout pouze spoluprací a v případě cirkulární ekonomiky systémovou změnou. IKON proto spolupracuje s univerzitami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery, kteří nám pomáhají utvářet budoucnost již nyní.

Zdroj: Kingspan

IKON, více než jen pracoviště

Budova je testovacím pracovištěm a obsahuje několik zařízení technologie internetu věcí (IoT). V IKONu se vyrábějí nejnovější prototypy a je zde analytická laboratoř.

Kromě toho jsou zde k dispozici všechna výzkumná zařízení pro výrobu produktů a vytváření systémů, která šetří energii a snižují emise CO2, využívaná v úzké spolupráci s dalšími inovačními týmy našich společností po celém světě.

Zdroj: Kingspan

Kromě toho budova funguje jako živá laboratoř pro výzkum Kingspanu shromažďující informace o všech aspektech průběžné výkonnosti budovy. Prostřednictvím tohoto projektu zkoumáme potenciál našich produktů ve výkonných prostředích a jejich vliv na budování koncových uživatelů – k tomu využíváme například i sílu Autodesk Forge v kombinaci s BIM daty.

V IKONu sídlí i náš digitální tým, který se věnuje rozvoji digitalizace ve společnosti Kingspan. Jeho hlavním cílem je zlepšování zákaznických zkušeností. Tým však také zkoumá, jak se připravit na Industry 4.0, internet věcí (IoT) a přístup „Model First“ k budovanému prostředí.

Zdroj: Kingspan

Nový pohled

Jaké materiály budeme potřebovat k naplnění naší vize pro zdravější budovy s nulovými emisemi uhlíku? Jaká je budoucnost využití Robotiky/AR/VR, IoT senzorů v řízení budov? Jak umělá inteligence a používání dat změní způsob, jakým spravujeme budovy?

Jak budou budovy v budoucnu navrhovány a kým? Pomocí našeho inovačního centra chceme mimo jiné zpochybnit současný status quo ve stavebnictví. Rádi se vracíme k rýsovacímu prknu.

Místo tradičních pracovních metod můžeme měnit naše pracovní postupy tak, aby přinášely pro všechny zainteresované strany co největší přidanou hodnotu. Nový pohled na izolaci je jednou z našich základních hodnot.

Zdroj: Kingspan

IKON je důkazem našeho slibu poskytovat zákazníkům inovativní řešení. Zde se snažíme hledat inovace, které zlepšují kvalitu života a usnadňují navrhování a výstavbu budov.

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan a.s.