Kingspan Kooltherm K5: tepelný izolant pro novostavby i rekonstrukce

Požadavky na tepelnou izolaci budov vedou ke zvyšování tlouštěk tepelných izolací. Zároveň je však kladen důraz na maximální využití zastavěného prostoru. Z toho plyne požadavek, aby zejména obvodové stěny byly co nejtenčí – a z tepelněizolačního hlediska co nejefektivnější. Řešením je Kingspan Kooltherm K5.

Kingspan Kooltherm K5 ve srovnání s obvyklými tepelnými izolanty vyniká hodnotou součinitele tepelné vodivosti λD = 0,021 W/(m·K). To v praxi znamená, že shodného zateplení fasády lze dosáhnout s téměř poloviční tloušťkou tepelného izolantu než za použití např. bílého EPS 70F.

Zdroj: Kingspan

Lepší izolace, více prostoru

Pro obvodové stěny nízkopodlažních budov se stále častěji volí skladba s relativně tenkou nosnou konstrukcí. Tu obvykle tvoří zdivo nebo železobeton v tloušťkách od 200 mm. Nosná stěna tak má minimální tepelný odpor a téměř veškerou tepelněizolační funkci zajišťuje zateplení.

Jeho tloušťka může v závislosti na izolantu vycházet až na 300 mm – v těchto případech přinese použití Kingspan Kooltherm K5 největší úsporu prostoru. Tepelnou izolaci z bílého EPS 70 F v tloušťce 300 mm nahradí fenolické desky v tloušťce 180 mm, což je o 120 mm méně. Jak se to projeví na zastavěné ploše budovy, není nutné dodávat.

Zdroj: Kingspan

Rozdíl v každém detailu

Menší tloušťka tepelné izolace přináší i další výhody. Tloušťka izolantu ETICS má obvykle vliv i na hloubku ostění oken, a to ovlivňuje přístup denního světla do objektu. Výsledkem volby účinného izolantu je tedy také lepší osvětlení místností denním světlem.

Srovnání Kingspan Kooltherm K5 s jinými tepelnými izolacemi na českém trhu
Srovnání Kingspan Kooltherm K5 s jinými tepelnými izolacemi na českém trhu | Zdroj: Kingspan

Při zateplování fasád bývá problém s nedostatkem místa pro izolaci ostění nebo nadpraží oken. Někdy lze kvůli malé šířce rámu okna použít pouhé 20 až 30 mm tepelného izolantu. Kingspan Kooltherm K5 v těchto situacích zajistí výrazně lepší tepelnou izolaci než jiné běžné izolanty.

Zdroj: Kingspan

Dalšími detaily, kde desky z fenolické pěny skýtají výhodu, jsou nadpraží oken s roletovými nebo žaluziovými kastlíky nebo místa na fasádě, kde je zateplovací systém zeslabený např. dešťovými svody.

Celkově nižší tloušťka ETICS znamená také kratší kotevní hmoždinky. Náklady na kotvení tak budou nižší jak z hlediska ceny, tak díky snadnější montáži. Nižší tloušťka izolantu se také promítne v objemu materiálu, který bude – levněji – dopravován na stavbu.

Zdroj: Kingspan

Technické informace

Kingspan Kooltherm K5 jsou tepelněizolační desky z fenolické pěny pro vnější kontaktní zateplení budov v systému ETICS. Desky se vyrábí v rozměrech 1200 x 400 mm a v tloušťkách od 20 do 200 mm. Materiál je běžně dostupný ve Stavebninách DEK.

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan a.s.