Prostorově úsporné zateplení domu, Kingspan Kooltherm K5

Současné náročné požadavky na tepelnou izolaci budov vedou ke zvyšování tlouštěk tepelných izolací. Zároveň je však kladen důraz na maximální využití zastavěného prostoru budov. Z toho pak plyne požadavek, aby tloušťky stavebních konstrukcí, zejména obvodových stěn, byly co nejmenší. Řešením je volba tepelného izolantu s nadstandardně nízkým součinitelem prostupu tepla. Vhodným výrobkem je kontaktní fasádní deska Kingspan Kooltherm K5.

Jedná se o tepelněizolační desku z fenolické pěny, určenou pro vnější kontaktní zateplení obvodových stěn budov v systému ETICS. Na povrchu desek je z výroby nakašírována skleněná textilie. Desky se vyrábí v rozměrech 1200 x 400 mm a v tloušťkách od 20 do 200 mm. Ve srovnání s obvyklými tepelnými izolanty vyniká zejména nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λD = 0,021 W/(m·K). To v praxi znamená, že shodného zateplení fasády lze dosáhnout s téměř poloviční tloušťkou tepelného izolantu, než za použití např. bílého EPS 70F. Porovnání tlouštěk i s dalšími izolanty uvádí následující graf:

Pro obvodové stěny nízkopodlažních budov se stále častěji volí skladba s relativně tenkou nosnou konstrukcí. Tu obvykle tvoří zdivo nebo železobeton v tloušťkách od 200 mm. Nosná stěna tak má minimální tepelný odpor a téměř veškerou tepelněizolační funkci zajišťuje zateplení. Jeho tloušťka může v závislosti na izolantu vycházet až na 300 mm – v těchto případech přinese použití desek Kingspan Kooltherm K5 největší úsporu prostoru. Tepelnou izolaci z bílého EPS 70 F v tloušťce 300 mm nahradí fenolické desky v tloušťce 180 mm, což se příznivě projeví na úspoře zastavěné plochy budovy nebo na úspoře užitné plochy místností ve všech podlažích.

Menší tloušťka tepelné izolace přináší i další výhody. Tloušťka izolantu ETICS má obvykle vliv i na hloubku ostění oken, a to ovlivňuje přístup denního světla do objektu. Výsledkem volby účinného izolantu je tedy také lepší osvětlení místností denním světlem.

Zdroj: Kingspan

Při zateplování fasád bývá problém s nedostatkem místa pro izolaci ostění nebo nadpraží oken. Někdy lze kvůli malé šířce rámu okna použít pouhých 20-30 mm tepelného izolantu. Kingspan Kooltherm K5 v těchto situacích zajistí výrazně lepší tepelnou izolaci, než jiné běžné izolanty.

Dalšími detaily, kde desky z fenolické pěny skýtají výhodu, jsou nadpraží oken s roletovými nebo žaluziovými kastlíky nebo místa na fasádě, kde je zateplovací systém zeslabený např. dešťovými svody.

Celkově nižší tloušťka ETICS znamená také kratší kotevní hmoždinky. Náklady na kotvení tak budou nižší jak z hlediska ceny, tak díky snadnější montáži. Nižší tloušťka izolantu se také promítne v objemu materiálu, tedy i levnější dopravě na stavbu.

Příkladným využitím specifických vlastností fenolické pěny je realizace zateplení lodžií bytového domu. Hloubka lodžie byla před zateplením 0,8 m. U takto úzkých prostorů je každý centimetr zúžení znát. Proto byl pro zateplení stěn lodžie vybrán tepelný izolant Kingspan Kooltherm K5 v tl. 70 mm. Při použití EPS by se lodžie zúžila cca o 130 mm.

Zdroj: Kingspan

Druhou ukázkou použití desek Kingspan Kooltherm K5 je zateplení fasády bytového domu. Požadavkem bylo zateplení fasády při minimálním zvýšení celkové tloušťky obvodové stěny. Zvolen byl Kooltherm K5 o tloušťce 80 mm. Při použití šedého EPS by tloušťka izolantu musela být minimálně 110 mm, tloušťka izolantu z minerální vaty a bílého EPS minimálně 130-140 mm. Provedena byla také izolace ostění a nadpraží oken, kde byl použit Kingspan Kooltherm K5 o tloušťce 30 mm.

Zdroj: Kingspan

Materiál Kingspan Kooltherm K5 je běžně dostupný ve Stavebninách DEK, kde nyní můžete využít akci 10+1 balení ZDARMA.

Zdroj: Kingspan

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan