Sanace ekologických zátěží jsou nákladné, ale nutné

Sanace ekologických zátěží jsou nákladné, ale nutné

Není to tak dávno, kdy pojmy „environmentální zátěž“ a „ochrana životního prostředí“ přestoupily ze slovníku občanských hnutí a vědců do slovníku ekonomického. Životní prostředí bylo po většinu 20. století považováno za bezbřehý, nikomu nepatřící a …
Vltavské doky

Vltavské doky

Přístavy jsou vždy tak trochu romantickým místem. Není proto divu, že se jejich industriální zóny a brownfieldy proměňují v obytné čtvrtě, často také velmi prestižní. Směrem k vodě se tak rozrůstají nejen přímořská města, jako jsou Aarhus, Malmö, …
O osudu průmyslového dědictví budou diskutovat odborníci

O osudu průmyslového dědictví budou diskutovat odborníci

Jak naložit s nevyužívanými industriálními stavbami? Je lepší zbourat chátrající výstavbu nebo ji přestavět, dát jí novou funkci a přitom zachovat připomínku průmyslové minulosti daného místa? Všechny aspekty této problematiky budou probírat zástupci komunální sféry, …
Nejohroženější památky jižní Moravy

Nejohroženější památky jižní Moravy

Národní památkový ústav v Brně eviduje v současnosti na území Jihomoravského kraje 76 nemovitých kulturních památek, které bychom mohli zařadit do kategorie nejohroženějších.
Mnoho brownfieldů, málo investorů

Mnoho brownfieldů, málo investorů

Agentura CzechInvest eviduje po celé České republice přes 2300 míst, která splňují atributy takzvaného brownfieldu. Pouze 355 z nich je však připraveno pro budoucí majitele nebo pronajímatele. Nabídka těchto ploch zatím vysoce převyšuje poptávku. I přes fakt, …
České památky – závazek i skrytý potenciál

České památky – závazek i skrytý potenciál

V České republice existují stovky památek, které léta čekají na rekonstrukci a chátrají. Ty méně rozlehlé čas od času koupí nadšenci, kteří mají peníze na opravu. Rozsáhlejší památky takové štěstí obvykle nemívají, dokonce ani kulturní klenoty typu …
Nejistá budoucnost Světa

Nejistá budoucnost Světa

Diskutovat nad problémy světa u piva či kávy v legendárním automatu Svět? Pokud se naplní sliby dnešního majitele kdysi slavného Paláce Svět, dočká se renovace kromě bytového domu a biografu také onen Hrabalův bufet plný něžných barbarů.
Ohrožené památky je nejlepší prodat

Ohrožené památky je nejlepší prodat

V České republice je za kulturní památky prohlášeno přibližně čtyřicet tisíc nemovitostí. Lidé znají především stovku hradů a zámků ve státní správě, které jsou výkladní skříní státní památkové péče. Památek je ale mnohem více, jsou mezi nimi …
Přednosti a úskalí brownfieldů

Přednosti a úskalí brownfieldů

Developeři se sice do revitalizace brownfieldů příliš nehrnou, ale výjimky se najdou. Společnost Eube, která působí v mimopražských regionech, plánuje v Hradci Králové revitalizovat areál bývalé koželužny v Kuklenách, v Pardubicích zase areál kasáren Hůrka. O tom, proč se rozhodli …
Development brownfieldů v České republice

Development brownfieldů v České republice

Brownfieldy nejsou jen negativním stigmatem svého okolí. Představují též investiční příležitosti a skýtají potenciál pro nový územní rozvoj. Vezmeme-li pak v úvahu omezené zásoby greenfieldů a vzrůstající požadavky na plochy k zástavbě, dalo by se očekávat, že projekty „regenerace …
Kdy se české brownfieldy zazelenají?

Kdy se české brownfieldy zazelenají?

Vláda v létě schválila národní strategii regeneraci brownfieldů, tedy starých nevyužívaných budov či pozemků. Nová strategie má urychlit regeneraci starých průmyslových areálů. Jejich ozdravění vyjde na 200 miliard korun.
Nuselský pivovar

Nuselský pivovar

V údolí potoka Botiče je už od 17. století součástí pražských Nuslí proslulý pivovar. Jeho architektonicky i historicky významné budovy byly v roce 2003 prohlášené za kulturní památku, nicméně stále chátrají.