Cukrovar – nové centrum Šlapanic
Galerie(12)

Zásadní vliv na obec. Přeměnu šlapanického brownfieldu navrhnou re:architekti

Místo starého průmyslového areálu ve Šlapanicích na Brněnsku má vzniknout nové centrum města. Sýpka se promění ve společenské a kulturní centrum, počítá se s výstavbou bytových domů a lékařského domu, budou zde sportovní a dětská hřiště, park či volné zelené plochy. Uspořádání veřejného prostoru vzešlo z architektonické soutěže, kterou vyhráli architekti a urbanisté z ateliéru re:architekti.

Průmyslový areál se uvolní k proměně v roce 2024. Na konci příštího roku má totiž skončit pět let trvající sanace staré ekologické zátěže, která zde zůstala po výrobě dehtové lepenky ve 30. a 40. letech minulého století.

Cukrovar – nové centrum Šlapanic
Cukrovar – nové centrum Šlapanic
Cukrovar – nové centrum Šlapanic
Cukrovar – nové centrum Šlapanic
Cukrovar – nové centrum Šlapanic
Cukrovar – nové centrum Šlapanic
Cukrovar – nové centrum Šlapanic
Cukrovar – nové centrum Šlapanic

Ještě předtím zde dlouhá desetiletí až do roku 1931 fungoval cukrovar. Kontaminovaná zemina už je odtěžená a nyní se čistí podzemní vody. Město je vlastníkem šestihektarového areálu od roku 2017, do té doby sloužil skladování a drobné výrobě.

Nové centrum obce

Jako první by se měla proměnit sýpka, což je pětipodlažní budova. „Stane se novým kulturním a společenským centrem Šlapanic. Vítězný ateliér začne pracovat na projektové dokumentaci a do pěti let by se mělo na sýpce začít pracovat,“ řekla Mrázová.

Cukrovar – nové centrum Šlapanic
Cukrovar – nové centrum Šlapanic | Zdroj: re:architekti
„Je jednoznačné, že areál bývalého cukrovaru může mít při své poloze a rozloze naprosto zásadní vliv na budoucí rozvoj Šlapanic. V tuto chvíli sice leží mimo těžiště společenského života města, nicméně leží na historické spojnici právě trojúhelníku stávajícího centra a nádraží, v sousedství polikliniky a fotbalových hřišť,“ uvedli re:architekti na svém facebookovém profilu.
Argumentem nad všechny je pak prosté konstatování jeho rozlohy, na které se může odehrát věcí tolik, že by vychýlily život lecjakého města. Nicméně jsou tu také „ale,“ která významně ovlivňují budoucí vývoj a sílu, kterou budoucí nové městské centrum může mít. Ekologické zátěže, které komplikují prostorové uspořádání a omezují využití nových ploch a do jisté míry nejistota investiční síly města a absence konkrétního zadání.
Provedli jsme zevrubnou analýzu strategických dokumentů při snaze definovat dostatečně silný a zároveň ekonomicky realizovatelný stavební program nového městského centra, kterým se prostor cukrovaru má stát. Pro zdar celého projektu je podle našeho názoru klíčové hned v prvních fázích realizace přitáhnout do prostoru cukrovaru pozornost lidí, tedy vytvořit v místě jednoznačné cíle společenské života.
Proto vedle společenského centra se sály, restaurací a minipivovarem navrhuje v horizontu prvních deseti let realizovat další dva – biotop a kryté více účelové hřiště. Záměrem je oslovit, co nejširší publikum a nabídnout aktivity tak, aby na místě bylo „živo“ pokud možno od rána do večera.
Zároveň chceme navazovat na historickou paměť místa. Považujeme za důležité využit příležitostí, které nám dávají zbytky továrního provozu. Jejich části sestávají integrální součástí návrhu a pomáhají rozlehlý prostor rozčlenit či oživit, když sami dostanou nový smysl.
re:architekti
V dalších letech se má areál postupně proměnit tak, aby se stal druhým centrem města se 7500 obyvateli. Jeho součástí je i tok Říčky. Podle návrhu by se zde mohly v budoucnu konat kulturní akce, lidé zde mají najít odpočinek v novém biotopu či na trávnících. Kromě nových staveb architekti také navrhli adaptaci staré průmyslové haly na kryté sportoviště a amfiteátr, měla by zde být i skautská klubovna.
red