Partneři sekce:

Založení na základových pásech (Pracovní postup)

Základové pásy jsou nejčastějším využívaným typem zakládání rodinných domů. Používají se pro založení stěnových i skeletových konstrukčních systémů. Základový pás tvoří souvislý nosník s průřezem, který má tvar obdélníkový, stupňovitý, žebrový. Šířka základových pásů závisí na statického výpočtu na základě únosnosti podloží.

Základy rodinného domu

 1. štěrkové lůžko, výška 100–150 mm
 2. základový pás, beton třídy min. C12/15
 3. bednicí betonové tvárnice např. CS BETON nebo PRESBETON
 4. pruty ocelové výztuže, ocel 10425, Ø 6 mm
 5. zhutněná základová zemina
 6. štěrkopísek
 7. kanalizační potrubí ACO osazené v souladu s projektovou dokumentací
 8. netkaná geotextilie Guttatex
 9. drcené kamenivo, frakce 0–63
 10. síť kari, velikost oka: 150 × 150 × 6 mm
 11. vodorovná podkladová deska, beton třídy min. C16/32
 12. penetrační nátěr SIPLAST PRIMER rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr
 13. asfaltový hydroizolační pás ELASTOBIT GG 40 tl. 4,0 mm
 14. perimetrická izolační deska ISOVER EPS PERIMETER
 15. omítka BAUMIT StarTop nanesená na lepicí stěrce Baumit StarContact s vloženou sklotextilní síťkou Baumit StarTex
 16. drenážní roura ACO Flex ve štěrkovém lůžku obaleném netkanou geotextilií Guttatex

Co budete potřebovat

 • Bednicí betonové tvárnice: například CS Beton
  šířka min. 250 mm, délka × výška: 500 × 250 mm, paleta o 40 kusech 47 Kč/ks bez DPH
 • Beton: třída C 12/15, třída C 16/20
 • Sítě kari: rozměr oka: podle projektové dokumentace, nejčastěji 150 × 150 × 6 mm
 • Drcené kamenivo: frakce 16/32
 • Betonářská výztuž: ocel 10425, Ø 10 mm
 • Štěrkopísek
 • Netkaná geotextilie: např. Guttatex of výrobce Gutta ČR
 • Nářadí a pomůcky: hliníková lať, 2 m, vodováha, nivelační přístroj, vibrační pěch, vazač výztuže, ponorný vibrátor, bednicí prvky.

Krok 1: Osazení stavby a půdorys základů

Na místě budoucích základů se odhrne zemina do hloubky 200 až 300 mm. Podle projektové dokumentace sa vytyčí stavba a vápnem se vyznačí půdorys základových pásů.

01 Osazení stavby a půdorys základů
01 Osazení stavby a půdorys základů |

Krok 2: Výkopové práce

Podle vápenného půdorysu se realizují výkopy pro základovou konstrukci do předepsané hloubky v souladu s projektovou dokumentací (nezámrzná hloubka 800 až 1 300 mm). Geolog vyhodnotí dno základové spáry a třídu zeminy.

02 Výkopové práce
02 Výkopové práce |

Nepřehlédněte: Hydroizolace spodní stavby pomocí gumoasfaltové hydroizolace

Krok 3: Bleskosvod a sítě

Na dno výkopu se nanese vrstva drceného kameniva frakce 16/32 ve vrstvě 100 až 150 mm. V souladu s projektovou dokumentací se uloží zemnicí pásovina, časti kanalizačních potrubí a vodovodních chrániček. Na rozích stavby se vyvede zemnicí drát. Dle doporučení statika se na dno výkopu uloží sítě kari anebo armovací koše.

03 Bleskosvod a sítě
03 Bleskosvod a sítě |