Sádrokarton v kostce

Sádrokarton v kostce: Rohy a kouty (pracovní postup)

Partneři sekce:

Dříve se při finalizaci sádrokartonových povrchů používal v koutech výhradně akrylový tmel, na rozích pak hliníkové lišty do tmelu. Takové řešení není z dnešního pohledu zcela optimální – jak z hlediska pracnosti, tak i z hlediska pevnosti a dlouhodobé životnosti. Jak tedy k rohům přistupovat, aby vznikly pevné, esteticky dokonalé spoje?

Při realizaci sádrokartonových konstrukcí vznikají místa, která mohou být náchylnější na vznik prasklin (například tepelnou roztažností materiálu nosné konstrukce). Nejčastěji se s tím můžeme setkat u vestavby podkroví, kde jsou sádrokartonové podhledy, příčky a šikminy.  Stavba domu svépomocí může být někdy složitá, ale vhodně zvolený materiál je polovina úspěchu.

Informace o materiálu

Vysoce pevná a nárazu odolná univerzální páska Habito® Flex  je složena ze speciálního papíru a vysoce pevného, zkoseného kopolymerového jádra, které zajišťuje trvanlivost, pružnost i pevnost a zabraňuje vzniku prasklin. Mezi její přednosti patří odolnost vůči silným nárazům i prasklinám, jednoduchá a rychlá montáž, použitelnost pro všechny typy úhlů, jednoduchá manipulace.

Řešení vnitřních koutů

Pro tmelení vnitřních koutů se standardně používají tyto tři varianty:

Varianta 1: Montáž „nasucho“

Desky se namontují na sraz s mezerou 0–2 mm. Po namontování desek se vzniklá spára pouze zatmelí pružným akrylátovým tmelem.

Varianta 2: Zatmelený styk s páskou natupo

Desky se namontují s odsazením v koutě o 5–10 mm, které se protmelí v plné tloušťce opláštění. Na plochu nasedající desky se v pruhu potřebné šířky nanese spárovací tmel. Přitom je třeba dbát na dostatečné vyplnění koutové spáry tmelem. Bezprostředně po uhlazení tmelu je do něho pomocí stěrky „natupo“ vložena výztužná skelná páska. Po přebroušení je možno kout přetmelit pružným akrylátovým tmelem.

Varianta 3: Zatmelený styk s páskou Habito® Flex

Desky se namontují na těsný sraz („nasucho“ s mezerou 0–2 mm) nebo s odsazením v koutě o 5–10 mm, které se následně vytmelí. Na plochu obou desek se v pruhu potřebné šířky nanese tmel. Do vrstvy tmelu se vloží páska Habito® Flex, pomocí aplikátoru se vyrovná a domáčkne. Vytlačený tmel se následně srovná, resp. odstraní. Po zaschnutí se pouze kraje pásky přestěrkují a tmel se roztáhne do šířky. Toto řešení není vhodné na nerovné podklady (např. návaznost SDK na nerovnou omítku).

Řešení vnějších koutů

Pro tmelení vnějších rohů se standardně používají následující varianty:

Varianta 1: Zpevnění páskou Habito® Flex

Vnější roh (nároží příčky, ostění okna apod.) se doporučuje zpevnit a vyztužit páskou Habito® Flex, která se vloží do vrstvy tmelu, pomocí aplikátoru se vyrovná a domáčkne. Vytlačený tmel se následně srovná, resp. odstraní. Po zaschnutí se pouze kraje pásky přestěrkují a tmel se roztáhne do šířky.

Varianta 2: Zpevnění rohu lištou AquaBead®

Vnitřní strana lišty AquaBead® se navlhčí vodou z rozprašovače, čímž se aktivuje lepidlo. Po cca 20 sec. se lišta usadí na roh. Ručně či pomocí aplikátoru se přitlačí k podkladu a vyrovná se její poloha. Po cca 20 min. se roh přetmelí.

Varianta 3: Zpevnění ochranným ALU profilem

Vnější roh (nároží příčky, ostění okna apod.) je možné zpevnit osazením ochranného rohového ALU profilu. ALU profil se vloží do vrstvy spárovacího tmelu, vyrovná a pomocí stěrky se vytlačený tmel uhladí. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se nároží přestěrkuje a čerstvý tmel se roztáhne do šířky. Alternativně je možno ochranný rohový ALU profil připevnit „nasucho“ vhodnými sponkami a následně přetmelit.

Co budeme potřebovat?

Materiál na ochranu rohů a koutů

Příslušenství

Správné použití pásek

Jako první variantu úpravy rohů a koutů podkroví lze doporučit pásky, které mají speciální kopolymerové jádro a díky tomu velmi dobře snáší veškeré pnutí v konstrukci, tedy například pásky  Habito® Flex a AquaBead Flex PRO.

 Habito® Flexje zpevňující páska, která se vkládá do tmelu (viz technologický postup níže). Oproti tomu páska AquaBead® Flex PRO pracuje na principu poštovní známky. Na jedné její straně je už z výroby nanesená vrstva lepidla, která se vodou aktivuje a páska se do koutu přilepí. Obě pásky lze využít pouze v případě, že ještě nemáme hotové omítky např. na navazující konstrukci příčky.

Druhou variantou řešení je standardní aplikace tmelu do vzniklé spáry (5-10 mm), následné vložení skelné bandáže a přetmelení. Toto řešení se využívá v případě, že stěnu, ke které napojujeme podhled, už máme omítnutou a nemůžeme do těchto míst zasahovat s povrchovou úpravou.

Posledním způsobem je klasické použití akrylového tmelu. Toto řešení je poměrně běžné v případě, že se desky montují na těsný sráz (spára do 2 mm), ale díky vlastnostem akrylu není zcela efektivní, jelikož po pár letech vyschne a vypraská.

01 Příprava

Pásku Habito® Flex si předem nastříháme na potřebné délky jednotlivých rohů a koutů.

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Rigips

02 Podkladní tmel

V koutech vytvoříme slabou vrstvu sádrového tmelu Rifino Top, případně pastového tmelu ProMix Mega.

02 Podkladní tmel
02 Podkladní tmel | Zdroj: Rigips

03 Rohy

Stejný postup opakujeme i v případě všech rohů. Dbáme na množství použitého tmelu, aby vrstva nebyla příliš silná

03 Rohy
03 Rohy | Zdroj: Rigips

04 Použití hladítka

Pro dokonalou rovnoměrnost vrstvy stáhneme tmel zubatým hladítkem.

04 Použití hladítka
04 Použití hladítka | Zdroj: Rigips

05 Aplikace pásky

Pásku pečlivě přitlačíme k podkladu. Snadné aplikace dosáhneme pomocí speciálních aplikátorů. Pokud aplikátor nemáme k dispozici, můžeme pásku aplikovat (přitlačit) malou špachtlí. Musíme však dbát na to, abychom vytlačili přebytečný tmel.

05 Aplikace pásky
05 Aplikace pásky | Zdroj: Rigips
05 Aplikace pásky
05 Aplikace pásky | Zdroj: Rigips

Rada odborníka

Rigips pro správnou aplikaci pásek Habito Flex a AquaBead Flex PRO doporučuje používat speciální aplikační válečky, které pásky pomohou dobře přitlačit k podkladu. K dispozici jsou tři typy válečků – pro vnější rohy, pro vnitřní rohy a jednostranný aplikátor pro všechny typy zkosení.

06 Dokončení

Po zaschnutí tmelu přetmelíme už jen kraje pásky slabou vrstvou a zahladíme. Již nemusíme používat žádnou bandáž.

06 Dokončení
06 DokončeníZdroj: Rigips
red