Brownfield v Moravské Třebové

Moravská Třebová chce místo brownfieldu nové kulturní centrum

Město Moravská Třebová začátkem dubna vyhlásilo architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh revitalizace brownfieldu v opuštěném průmyslovém areálu v ulici Jiráskova. Město Moravská Třebová získalo do svého majetku významné strategické území bývalého průmyslového areálu o rozloze jeden hektar v roce 2020 za 11 mil. Kč.

„Součástí naší rozvojové vize je oživení kulturní a komunitní činnosti a začlenění celé lokality do centra města. V budoucnu by zde mohl vyrůst společenský sál s kapacitou 250 – 500 osob, menší kinosál pro 80 osob, nová městská komunitní knihovna, zázemí pro depozitář muzea a dále také bar, kavárna a další prostory pro spolkový život. Součástí zadání je také vybudování nezbytných parkovacích míst,“ uvedl starosta Miloš Mička.

Do užší soutěže se zapojí celkem šest renomovaných architektonických týmů a vítězné řešení vyber odborná porota pod vedením Ing. arch. Evy Eichlerové v září letošního roku. Výstup soutěže poslouží radnici jako podklad pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. Zájemci o účast v soutěži se mohou hlásit do 13.5.

Výstavba bude etapizovaná

Samotnému vyhlášení soutěže předcházel dlouhý proces příprav, jehož výsledkem je komplexní analýza potenciálu a využitelnosti zamýšleného komunitně kulturního centra.

„Celý záměr také průběžně konzultujeme s odborníky, architekty, zástupci Pardubického kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a řediteli kulturních center a muzeí po celém Česku. Za aktivní přístup děkuji také ředitelkám knihovny, muzea a kulturních služeb, které nám pomohly do výsledného konceptu zahrnout nezbytná specifika a provozní potřeby jednotlivých organizací. Zároveň si však musíme přiznat, že pro město nebude pravděpodobně reálné vybudovat celé kulturní centrum s předpokládanými náklady 240 mil. Kč bez DPH najednou. Ze soutěže proto vzejde návrh etapizace, která umožní postupnou výstavbu, případně výstavbu jen některé z částí kulturního centra.“ doplňuje starosta.

Pro Moravskou Třebovou je důležitá především rozmanitost a multifunkčnost nabízených prostorů a služeb. „Kombinace různých velikostí a typů sálů nám umožní využívat kulturní centrum jak pro velké celospolečenské akce, tak i pro komorní činnost jednotlivých spolků či pořádání soukromých oslav. Důležité pro nás je také, aby místo žilo po celý den a nedocházelo k tomu, že se bude lidem otevírat pouze na večerní program. Proto jsme se rozhodli pro spojení společenského sálu, kinosálu, knihovny a kavárny,“ doplňuje ředitelka kulturních služeb Marie Blažková.

Podle ní by knihovna pomohla oživit celý prostor a vytvořit vazby na nedaleké gymnázium a domov pro seniory. Území, které bude v soutěži řešeno, se nachází v přímém sousedství městského muzea, které nemá vhodné prostory pro uskladnění svých sbírek. Proto město dospělo k rozhodnutí, že v areálu by měl být vytvořen prostor i pro depozitář muzea

Výstupy architektonické soutěže budou představeny veřejnosti na podzim roku 2022.

red