Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton
Alternativy sanačních omítkových systémů

Alternativy sanačních omítkových systémů

Z důvodu nekontrolovatelného nárůstu cen energií a vlivem různých podpůrných programů, jako je Zelená úsporám apod., došlo v posledních letech k nárůstu objemu stavebních prací týkajících se energetických sanací, tj. stavebních úprav směřujících k maximálnímu snížení závislosti na neobnovitelných fosilních zdrojích energií.   

Cordwood – starověká technologie znovu v módě

Cordwood – starověká technologie znovu v módě

V dnešní době můžeme v oblasti výstavby rodinných domů sledovat vyšší zájem společnosti o ekologickou výstavbu. Jde hlavně o použití přírodních, recyklovatelných, dostupných a zároveň levných materiálů a technologií. S tímto trendem se vrací do módy i výstavba dřevostaveb pomocí tzv. cordwood masonry (nebo stackwood/stackwall construction), což je technologie výstavby zdí, která jako hlavní materiál využívá dřevená polena uložená příčně k délce stěny do maltového lůžka.

Přenos vody v pórovitých stavebních materiálech

Přenos vody v pórovitých stavebních materiálech

Stavební konstrukce je třeba hodnotit z hlediska tepelných vlastností a jejich vlivu na tepelné ztráty. Zároveň se musí posuzovat i z hlediska vlivu vlhkosti. Tepelné a vlhkostní jevy probíhají současně a navzájem se podmiňují: při vzrůstu množství vlhkosti v materiálech dochází k větším tepelným ztrátám. Zároveň teplotní pole ovlivňuje transport vlhkosti. Z tohoto důvodu je nutné oba transportní jevy řešit s ohledem na oboustrannou závislost.

Omítkový systém pro památkově chráněné objekty

Omítkový systém pro památkově chráněné objekty

V minulosti bylo jako hlavní pojivo v maltách a omítkách používáno zejména vápno. Cement jako moderní stavební pojivo se objevil až později a je tak spojován spíše s moderní výstavbou. Z tohoto důvodu je z pohledu pracovníků památkové péče snaha používat při rekonstrukcích a opravách historických a památkově chráněných objektů materiály, které cement neobsahují.

Rekonstrukce obvodového pláště obchodního centra s materiály FERMACELL

Rekonstrukce obvodového pláště obchodního centra s materiály FERMACELL

Objekt obchodního centra NOSRETI v Brně se nachází v blízkosti centra města na jedné z hlavních dopravních tepen – na ulici Křenová. Provozovatel obchodního centra se v loňském roce rozhodl dodat vzhledu budovy moderní ráz a v červnu 2012 zahájila stavební společnost Stavoprojekta Brno přípravné práce na regeneraci obvodového pláště a na výměně stávajících oken. Plášť budovy z boletických panelů je po rekonstrukci tvořen sádrovláknitými deskami FERMACELL o tloušťce 15 mm.

Tepelněizolační omítky k zateplování a sanaci stavebních konstrukcí

Tepelněizolační omítky k zateplování a sanaci stavebních konstrukcí

Na rekonstrukci a sanaci obvodových plášťů stavebních konstrukcí se kladou stále vyšší nároky, které souvisejí s tepelněizolačními vlastnostmi použitých materiálů. Jde především o budovy zatížené zvýšenou vlhkostí. V těchto případech je třeba použít hlavně materiály s vysokou otevřenou pórovitostí, nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti a s dobrými mechanickými vlastnostmi.