Partneři sekce:
Konstrukční systémy vícepodlažních budov

Konstrukční systémy vícepodlažních budov

Svislé nosné konstrukce spolu s konstrukcemi vodorovnými vytvářejí rozhodující část nosného konstrukčního systému. Nerespektováním vlastností, které jsou z hlediska statiky u vysokých staveb zásadní, se mimo jiné zvyšují také finanční nároky na realizaci.

Nový program pro posouzení statiky cihlového zdiva

Nový program pro posouzení statiky cihlového zdiva

Software pro výpočet statiky podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce je díky společnosti Wienerberger nyní k dispozici zdarma na internetových stránkách www.porotherm.cz/statika. Aplikace je určena výhradně pro výpočty statiky zdiva z cihel POROTHERM.

Nová řešení pro obvodové vykonzolované konstrukce

Nová řešení pro obvodové vykonzolované konstrukce

Součástí naprosté většiny dnešních novostaveb je řada vykonzolovaných konstrukcí, jejichž smyslem je především zatraktivnit vzhled budovy. Přestože jsou tyto konstrukce obvykle řešeny formou ISO nosníků, obalením železobetonové desky tepelnou izolací a podobně, je mnohdy jednodušší, levnější a z hlediska tepelné izolace někdy i konstrukčně vhodnější použít netradiční řešení.

Nejlepší dostupný systém bednění věnců

Nejlepší dostupný systém bednění věnců

Vyberte si pro spolupráci na vašich projektech partnera, na kterého je v každé situaci spolehnutí a vždy vám nabídne ta nejlepší možná řešení. Vsaďte na značku VELOX. Vyzkoušejte na vaší stavbě nejlepší dostupný systém bednění věnců, který byl oceněný Zlatou medailí IBF 2010. Získá si vás jednoduchostí použití, rychlostí montáže i širokou variabilitou. Navíc si pro vás společnost VELOX připravila letní nabídku platnou do 31. 8. 2010, která zahrnuje dopravu zdarma a bezplatné zaškolení přímo na stavbě.

Vlhkost nemá v domě místo

Vlhkost nemá v domě místo

Prvořadým cílem renovace na nízkoenergetický standard je maximální snížení úniků tepla stavební konstrukcí. A to nejen v zimním období, kdy je třeba vnitřní prostory vytápět, ale i v létě, za horkých dnů, kdy naopak chráníme interiér před nadměrným přehříváním. Způsobů, jak zateplení vyřešit, je několik. Všechny však směřují k tomu, aby celý objekt získal kompaktní, ničím nepřerušovanou tepelněizolační schránku.

Metody sanací vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Metody sanací vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Prostorová vlhkost a vlhkost zdiva patří mezi základní problémy, které velkou měrou ovlivňují způsob a rozsah rekonstrukce stávajících objektů. V poslední době se však také velmi často setkáváme s vlhnoucím zdivem i u novostaveb. Důvody vlhnutí mohou být u obou případů velmi rozličné.

Software pro statické výpočty

Software pro statické výpočty

Programy pro statické výpočty prošly dlouhým vývojem. První výpočtové programy se používaly již v době sálových počítačů a jejich ovládání bylo poměrně pracné a zdlouhavé. Dnešní statické programy nabízí vysoký komfort obsluhy, bohatou funkcionalitu a přehledné grafické vyhodnocení výsledků.

Vertikální nosné a nenosné konstrukce

Vertikální nosné a nenosné konstrukce

Stěny se podobně jako v předešlých tisíciletích nejčastěji vytvářejí z maloformátových předem vyrobených zdicích prvků nebo z přírodního kamene, které se spojují do zdí. Stěny beze spár, porovnatelné s prastarými stavbami z nepálené hlíny, se v současnosti stavějí v podobě betonových konstrukcí. Kromě toho se stěny zhotovují kombinováním různých materiálů (beton nebo keramika se dřevem, sklem, plastem), především však v kombinaci s tepelněizolačními materiály. V rámci struktury stavby si stabilita stavebního objektu může vyžádat vytvoření nosných anebo ztužujících stěn. Nenosné stěny slouží jen k rozdělení místností nebo tvoří výplň mezi nosnými prvky například skeletových konstrukcí.

Průzkum příčin vlhnutí zdiva a metodika návrhu sanace

Průzkum příčin vlhnutí zdiva a metodika návrhu sanace

Značná část starších staveb je napadena vlhkostí v různých formách. Nadměrná vlhkost zdiva vede k rozpadu stavebních materiálů, zvyšování tepelných ztrát budov a může vyvolat i onemocnění pobývajících osob. Průzkum příčin vlhnutí zdiva proto patří mezi základní stavebnětechnické průzkumy. Optimální způsob sanace vlhkých budov závisí na správném vyhodnocení všech informací, které průzkumem shromáždíme. Důležité je, aby byl zpracován co nejdříve, nejlépe v úvodních stupních projektové dokumentace. Návrh sanačních zásahů totiž může výrazně ovlivnit celkové stavební řešení nebo využití prostor.

Sanace vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží

Sanace vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží

Majitelé většiny budov, novostavby nevyjímaje, se často potýkají s problémy se vzlínající kapilární vlhkostí zdiva. Objekty, které vykazují průvodní jevy vlhkého zdiva, mají obvykle nedostatečnou nebo poškozenou izolaci. U starších budov izolace zpravidla chybí. Destrukce omítek se projevuje v různých stádiích – od nevzhledných vlhkostních map, které se objevují na povrchu stěn, až po výkvěty solí a vznik plísní.

Konstrukční systémy vícepodlažních budov

Konstrukční systémy vícepodlažních budov

Svislé nosné konstrukce spolu s konstrukcemi vodorovnými vytvářejí rozhodující část nosného konstrukčního systému. Primární funkce svislých konstrukcí je nosná a ztužující, kromě toho mohou svislé konstrukce plnit i další funkce, které však mohou být nahrazeny nebo doplněny přídavnými materiály a konstrukčními prvky. Se vzrůstající výškou budov se stává při volbě konstrukčního systému rozhodujícím právě prostorové rozmístění svislých prvků, zajišťujících prostorovou tuhost systému.

Sanace historického zdiva pivovaru

Sanace historického zdiva pivovaru

V současné době je pivovar U Fleků na Novém Městě pražském památkově chráněným objektem. Po rekonstrukci objektu v letech 1984–1986, která byla spojena s výměnou zádlažby dvorů a novou úpravou soklů objektu, však nastaly problémy s destrukcí vnějších omítek.

Statické poruchy lodžií a balkonů panelových budov

Jedním z největších dědictví z období socializmu jsou panelové domy se všemi jejich nedokonalostmi. Ty vyplou­vají s postupujícím časem stále výrazněji na povrch. K závažnějším vadám patří statické poruchy lodžií a balkonů. Diagnostika a včasná sanace může zabránit jejich postupné degradaci.