Partneři sekce:

Přehled trhu: Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Přehled trhu: Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Chybí-li izolace, začne zdivo narušovat vzlínající kapilární vlhkost. S vlhkostí se do zdiva dostávají rozpustné soli (dusičnany, chloridy a sírany), které se usazují v kapilárách, a tím zmenšují jejich průměr. To umožňuje vzlínání vody do větší výšky.

V průběhu ročních období se hranice vlhkosti mění od minimální až po maximální. Tyto hranice jsou u jednotlivých staveb různé, ale většinou dobře viditelné. Voda se z povrchu zdiva odpařuje, soli se vysušují a krystalizují. Tím zvětšují svůj objem a vlivem krystalického tlaku rozrušují povrchové vrstvy.

Tento proces se stále opakuje a škody jsou viditelnější:

  • vlivem vlhkosti se snižuje tepelněizolační schopnost zdiva; navlhčená omítka působením mrazu začíná praskat, a tím otevírá cestu vlhkosti;
  • v interiéru navlhčené zdivo způsobuje výskyt plísní a hnilobných bakterií, tím se snižuje komfort užívaných prostorů;
  • při spolupůsobení krystalizujících solí začne opadávat omítka a a dále se narušovat zdivo, jehož poškození může být nebezpečné i z hlediska jeho únosnosti;
  • vykrystalizované soli mohou mít i hygroskopické vlastnosti – mohou vázat vodu z okolního vzduchu; spolu s kyselým deštěm jsou vhodným prostředím pro bakterie, plísně a řasy – ty mají snahu si vlhké prostředí zachovat a též nasávají vlhkost z okolního vzduchu;
  • u nepropustného obkladu stoupá vlhkost výše než v případě zdiva bez obkladu.

Jedním ze způsobů, jak tuto vlhkost eliminovat, je injektážní metoda, kterou se vytvoří hydroizolační clona, a to formou napouštění zdiva vodoodpuzujícími nebo vodonepropustnými materiály.

weber.tec 946

Použití: Vodnatá injektážní pasta na bázi silanu bez rozpouštědel s certifikátem WTA-4-4-04. Určená k dodatečné horizontální izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti ruční beztlakovou injektáží. Vhodná k použití při relativní vlhkosti zdiva až 95 %. Aplikace je možná z exteriéru i interiéru. Lze ji aplikovat na všechna běžná zdiva kromě pórobetonu. Krémová pasta proniká i do nejmenších kapilár.

weber.tec 946

Spotřeba: Přibližně 0,36 až 0,72 l/m (tloušťka zdiva: 24 až 48 cm)

Balení: Monoporce 600 ml; kanystr 10 l
Výrobce: Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.cz

SikaMur InjectoCream-100

Použití: Silanový injektážní systém na sanaci vlhkého zdiva. Používá se jako dodatečná horizontální ochrana proti vzlínající vlhkosti. Vodu odpuzující krémová směs se nanáší do otvorů navrtaných do vrstvy malty v cihlovém zdivu pomocí běžné tmelicí pistole na monoporce. Po aplikování do vrstvy malty se rozšíří difuzí ve vlhkém zdivu, čímž se vytvoří bariéra odpuzující vodu a zabrání se dalšímu vzlínání vlhkosti ve zdivu. Směs lze aplikovat do plného cihlového zdiva, do zdiva s dutinou uprostřed a do smíšeného typu zdiva.

SikaMur InjectoCream-100

Spotřeba: Přibližně 0,09 až 0,42 l/m (tloušťka zdiva: 11 až 44 cm)
Balení: Kartuše 300 ml; monoporce 600 ml
Výrobce: Sika, www.sika.cz

PCI Saniment® Injekt C

Použití: Krémová směs na bázi silanu. Používá se k vytvoření chemické clony ve zdivu s cílem zabránit vzlínání kapilární vlhkosti. Vhodná na injektáž všech typů zdiva s výjimkou plynosilikátů. Určená pro použití do vlhkosti zdiva až 95 %. Krém se injektuje beztlakově do vrtů realizovaných ve vodorovné rovině v ložné spáře zdiva pomocí ruční aplikační pistole. Aplikace je možná z interiéru i exteriéru.

PCI Saniment® Injekt C

Spotřeba: Přibližně 0,3 až 0,6 l/bm zdiva (tloušťka stěny: 30 až 60 cm, průměr vrtu: 12 mm); přibližně 1 000 ml/m2 průřezu zdiva
Balení: Monoporce 550 ml
Výrobce: BASF, www.basf-cc.cz

Ceresit CO81

Použití: Prokřemeňující kapalina určená na výplňovou injektáž a plošné utěsnění, na dodatečné utěsnění zdiva proti kapilárnímu vzlínání vlhkosti. Utěsňuje kapiláry a jemné trhliny až do šířky 0,5 mm. Může se aplikovat beztlakovou nebo tlakovou injektáží. Největšího účinku se však dosáhne při použití tlakové injektáže. Zabezpečuje trvalé utěsnění proti kapilárnímu pohlcování vody i při pozdějším tvoření sekundárních kapilár. Je vhodná i na vlhké zdivo. Před začátkem sanačních opatření jsou nutné příslušné předběžné zkoušky (hlavně stupeň provlhčení stavebniny).

Ceresit CO81

Spotřeba: Od 10 do 15 kg/m2 stěnového příčného řezu

Balení: Plastový kanystr 30 kg
Výrobce: Henkel, www.ceresit.cz

Mapestop

Použití: Koncentrovaná silikonová mikroemulze na bázi silan-siloxanů na zhotovování vodorovné chemické bariéry proti kapilární vzlínající vlhkosti v nových i původních zdech (včetně budov s významnou historickou a kulturní hodnotou). Je určena k zastavení nebo výraznému snížení vlhkosti pronikající zpod úrovně terénu přes kapilární póry konstrukčních prvků, vhodná především u rekonstrukcí starších objektů. Doporučuje se aplikovat formou nízkotlakové injektáže, použitím vhodného čerpacího zařízení. Koncentrát se ředí vodou v poměru 1:15 až 1:19.

Mapestop

Spotřeba: Přibližně 0,4 až 0,6 kg/m koncentrátu (tloušťka zdiva: 40 cm; závisí na nasákavosti zdiva)
Balení: Plechovka 1 kg
Výrobce: Mapei, www.mapei.cz

Od partnerů ASB

Murexin Injektážní emulze Inject IM 55

Použití: Snadno zpracovatelná, rozpouštědla neobsahující a jednosložková injektážní emulze. Určená k vytvoření horizontální izolace proti vzlínající zemní vlhkosti. Emulze po vniknutí do zdiva pomocí injektážních vrtů pronikne do okolních kapilár ve zdivu a vytvoří vodonepropustnou izolaci. Výrazně zpevňuje injektované zdivo. Nenapadá ocelovou výztuž. Je vhodná pro použití v exteriéru i interiéru, na konstrukce s 50% provlhnutím a se zasolením zdiva do jednoho hmotnostního procenta. Aplikuje se pomocí kapilárových knotů KS10. Používá se na injektáž starého cihlového zdiva, zdiva z pórobetonu, vápenopískových cihel či pemzy, spárovaného a kamenného zdiva.

Murexin Injektážní emulze Inject IM 55

Spotřeba: Přibližně 0,1 kg/m (tloušťka zdiva: 1 cm; závisí na nasákavosti zdiva)
Balení: Plastový kanystr 5 a 30 l
Výrobce: Murexin, www.murexin.cz

TEXT: Andrea Dingová ve spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archiv výrobců, Saint-Gobain Weber

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyObvodové konstrukceŠtítky